[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (luty 2015)

Autor:

Drugie posiedzenie Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyło się w dniu 17 lutego 2015 r. Tematem przewodnim było funkcjonowanie gminnej sieci hydrologicznej i systemu retencjonowania wody. Oprócz radnych w posiedzeniu uczestniczyli urzędnicy i mieszkańcy naszej gminy. W pierwszej części posiedzenia wybrano wiceprzewodniczącego KK i OŚ. Został nim radny Krzysztof Pilas. Następnie Wiesław Orczewski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, omówił układ hydrologiczny gminy, zwracając uwagę na różne zagrożenia związane z jego prawidłowym funkcjonowaniem. Poinformował też o planowanych inwestycjach mających przede wszystkim zapewnić czystość wód odprowadzanych z terenu naszej gminy. W drugiej części radni oraz goście zadawali pytania i starali się wypracować rozwiązania m.in. takich problemów jak:

1. Zagrożenie dla stabilności kościoła, plebani i okolicznych budynków spowodowane planowaną budową zbiornika retencyjnego w Suchym Lesie. Zbiornik ma być zlokalizowany w odległości 20 m od narożnika kościoła. Jego obecność może wywołać zmianę nośności gruntów pod istniejącymi budynkami. Komisja złożyła wniosek do Wójta o sprawdzenie dokumentacji budowlanej (zwłaszcza porównanie poziomu posadowienia kościoła i plebanii) oraz zlecenie badania jakości i nośności gruntów pod tymi budynkami.

2. Zbyt mała ilość zbiorników retencyjnych na obszarze gminy, a zwłaszcza na terenach zabudowanych, czego konsekwencją jest częste zalewanie posesji. Komisja wskazała miejsce, gdzie jeden z takich zbiorników mogłyby powstać, a mianowicie przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Nizinnej w Suchym Lesie. Dawniej istniało tu oczko wodne. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, częściowo wykorzystywany jako składowisko gruzu i ziemi z wykopów. Komisja zaproponowała, aby otoczenie nowego zbiornika zagospodarować tworząc zieleniec.

3. Zalewanie terenów zabudowanych podczas nawalnych deszczy. Zdaniem członków Komisji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o wysokim poziomie wód gruntowych, powinno się ustalać mały procent powierzchni utwardzonej czy zabudowanej. Wokół naturalnych zbiorników i cieków wodnych oraz wzdłuż rowów melioracyjnych należy pozostawiać szerokie pasy powierzchni biologicznie czynnych. Ich szerokość winna znacznie przekraczać istniejące granice użytkowania.

4. Mała przepustowość betonowych rur, w których skanalizowano niektóre rowy melioracyjne. Istnieje podejrzenie, że przepustowość ograniczają wrośnięte korzenie drzew. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn słabego odprowadzania wód opadowych. Komisja zaleciła oczyszczenie rur.

5. Obecność licznych wylotów rur w rowie melioracyjnym WA-10. Członkowie komisji obawiają się, że tą drogą dostają się do rowu ścieki sanitarne, o czym świadczy towarzyszący swoisty „zapach”. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska poinformował o planowanym czyszczeniu rowu i zapewnił, że będzie kontrolował jego stan.

Lista Publikacji Ogólnogminnych