[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Doraźna – intryganci i politykierzy

Autor:

W teatrze elżbietańskim aktorzy i widzowie często zamieniali się rolami. Było to nie tylko zabawne, ale również znakomicie wzmacniało sceniczny przekaz. Wydaje się, że podobną konwencję zaproponował w ostatnim numerze „Gazety Sucholeskiej” (maj 2016) wójt Grzegorz Wojtera w odniesieniu do pracy Komisji Doraźnej badającej sprawę radnych klubu Nowoczesna Gmina. Wyszło na to, że członkowie Komisji wyjaśniający całą sprawę to intryganci i politykierzy, natomiast radni związanego z szefem gminy klubu to ofiary politycznej nagonki.

Przypomnijmy, że w kwietniu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wojewody Wielkopolskiego oraz opinią prawną, została powołana przez Radę Gminy Komisja Doraźna w celu wyjaśnienia zarzutów złamania art. 24f ustawy o samorządzie gminy przez dwóch radnych klubu NOWOCZESNA GMINA Macieja Jankowiaka oraz Wojciecha Korytowskiego. Zarzuty sformułowało jedno ze stowarzyszeń działających w Wielkopolsce.
Art. 24f wspomnianej ustawy ma charakter antykorupcyjny, zakazuje prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Radny nie może również zarządzać taką działalnością, lub być jej przedstawicielem, pełnomocnikiem czy prokurentem. Charakter antykorupcyjny przepisu nie oznacza, że komisja prowadzi dochodzenie, czy radni dopuścili się jakiejkolwiek korupcji. Komisja próbuje jedynie ustalić, czy radni naruszyli przepisy, które mają korupcji zapobiec, czyli przepisy prewencyjne.

Komisja pracuje w bardzo trudnych warunkach. Z jednej strony presja czasu, nadzór wojewody, oczekiwania mieszkańców, co do transparentności pracy komisji i bardzo obszerny materiał źródłowy. Z drugiej strony zwyczajna obstrukcja. Niepublikowanie załączników do protokołów z prac Komisji, przekazanie niekompletnych informacji przez wójta, nagonka prasowa kontrolowanej przez wójta „Gazety Sucholeskiej” itp.

Komisja Doraźna (Michał Przybylski – przewodniczący, Włodzimierz Majewski i Jarosław Ankiewicz) spotkała się czterokrotnie, a obszerny materiał, który przeanalizowano, zawierał ponad 700 stron dokumentów. Przeprowadzono też rozmowy z osobami, których wiedza w tej sprawie mogła być istotna dla rzetelności pracy Komisji. Wysłuchano też radnych: Macieja Jankowiaka oraz Wojciecha Korytowskiego. Protokoły z prac Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. Zgromadzony materiał wymaga teraz profesjonalnej analizy prawnej, sprowadzającej się do wydania opinii, czy stan faktyczny wskazuje na konieczność uchylenia radnym mandatu, czy też nie.

Protokoły z prac Komisji publikowane są na oficjalnej stronie gminy: http://bip.suchylas.pl/248/komisja-dorazna/. Niestety, zdecydowano o „utajnieniu” przed mieszkańcami kilkudziesięciu załączników do tych protokołów, które są kluczowe dla zrozumienia istoty sprawy. Podnosiłem tę kwestię podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Suchy Las – 19 maja br. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Nieopublikowanie załączników do protokołów oraz infantylne teksty w „Gazecie Sucholeskiej” stwarzają wrażenie tuszowania sprawy i wywołują sporo zupełnie niepotrzebnych komentarzy i emocji.

Typowy fragment komentarza jednego z mieszkańców:

Ze sprawą starałem się być na bieżąco, jednak widzę, że albo ktoś chce ten temat „zakopać pod dywan” albo mamy nieudolnych urzędników. Wszystkie dokumenty w/w sprawy powinny zostać opublikowane, czytam w komentarzach, że brakuje jakiś załączników, umów, faktur. Mowa jest o ponad 700 stronach dokumentów. Moim zdaniem to wszystko powinno zostać upublicznione.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji, które powinno zostać sporządzone do 30 czerwca br. Rada Gminy podejmie stosowne uchwały w odniesieniu do radnych klubu NOWOCZESNA GMINA. Do tego czasu, p. wójtowi Grzegorzowi Wojterze, który wcielił się w rolę adwokata radnych i recenzenta pracy Komisji proponuję zachować umiar w publicznym formułowaniu swoich opinii. Sprowadzanie tej bardzo poważnej sprawy do politycznej intrygi, w świetle zgromadzonego już materiału, jest dowodem – w najlepszym razie – na nieumiejętność czytania ze zrozumieniem prostych tekstów. Wydaje się, że ton artykułów w „Gazecie Sucholeskiej” aż nadto wyraźnie świadczy o bezradności i poczuciu zakłopotania całego obozu politycznego wójta.

Proszę również wszystkich, którym z łatwością przychodzi ferowanie wyroków na radnych, o zachowanie powściągliwości. Sprawa jest w toku. Radni nie mogą liczyć na taryfę ulgową, ale nie powinni obawiać się też politycznej wendety.

Na koniec, raz jeszcze apeluję do wójta Grzegorza Wojtery! Proszę wreszcie opublikować załączniki do protokołów i pozwolić mieszkańcom naszej gminy ocenić, na ile zgromadzony materiał jest dowodem na uprawianie politykierstwa, a na ile dowodem rzetelnej pracy Komisji. Nasi Mieszkańcy to ludzie inteligentni, sami wyciągną właściwe wnioski. Odwagi, p. Wójcie!

Lista Publikacji Ogólnogminnych