[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Kto pomylił ofiarę z katem?

Autor:

[Magazyn Sucholeski Mieszkańców Gminy – lipiec 2016]

Z naszą gminną Gazetą Sucholeską jestem związany od początku jej istnienia. Posiadam jej wszystkie wydania. Mój stosunek do naszej Gazety był i jest osobliwy. Gazeta to moje dziecko. Tym bardziej było mi przykro, że podczas ostatniej sesji zmuszony byłem złożyć wniosek o przeprowadzenie w niej kontroli. Zastanawiałem się długo, ale wspierany przez wielu mieszkańców, ostatecznie podjąłem tę trudną decyzję w poczuciu konieczności spowodowania zmiany kursu Gazety, która obecnie dryfuje w kierunku wizerunkowej samozagłady. Gazeta, w moim odczuciu, staje się narzędziem walki wójta z radnymi, którzy pozbawili go części, niepodzielnie od kilkunastu lat sprawowanej władzy. Czy taka powinna być funkcja samorządowej gazety?

W ostatnim numerze Gazety Sucholeskiej nr 06 (160) czerwiec/lipiec 2016 ukazał się artykuł pióra red. Tomasza Mańkowskiego pt. „Wójt dobrze oceniony oraz próba wprowadzenia cenzury”. Pierwszy fragment artykułu odnosi się do absolutorium wójta i w miarę poprawnie opisuje tę część sesji. Szerzej na ten temat pisze radny Michał Przybylski na stronie 11 niniejszego wydania „Magazynu”.  Druga część artykułu to już rozpaczliwa obrona ratowania wizerunku Gazety Sucholeskiej. Wydaje się, że od dłuższego czasu Gazeta przybrała bowiem kurs, który nie licuje z zadaniami i funkcją samorządowej prasy. Autorzy niektórych tekstów wdają się bowiem w jałowe polemiki i polityczne komentarze, zamiast rzetelnie informować ludzi o problemach gminy.

Gazeta Sucholeska ma bowiem dwa wymiary: informacyjny oraz propagandowy. Pierwszy ma twarz red. naczelnej Barbary Stachowiak – osoby stroniącej od polityki. Pani Barbara Stachowiak czuje i rozumie, jak powinna wyglądać lokalna, samorządowa prasa. Drugie można porównać do ponurej i natrętnej propagandy, której ostrze wymierzone jest przede wszystkim w niepokornych radnych. Przykładem jest właśnie artykuł red. Tomasza Mańkowskiego, który rozpisuje się o przemożnej chęci wprowadzenia przez radnych do Gazety Sucholeskiej rzekomej cenzury. Przytacza jej definicję z Wikipedii i ubolewa, że radni nie piszą o sprawach samorządu w gminnej Gazecie Sucholeskiej, lecz w miesięczniku komercyjnym – Magazynie Sucholeskim Mieszkańców Gminy. Pan Tomasz Mańkowski nie przytacza jednak stanowiska drugiej strony, nie próbuje dociekać, dlaczego radni zrezygnowali z łam Gazety Sucholeskiej. Nie podaje też, ile razy redakcja odmówiła radnym opublikowania sprostowań. Czy jest to rzetelne dziennikarstwo?

Należy zatem raz jeszcze przypomnieć Czytelnikom, że po wielotygodniowych, trudnych negocjacjach, radni uzyskali prawo do informowania mieszkańców naszej Gminy o swojej pracy na łamach Gazety Sucholeskiej. Szybko jednak okazało się, że tylko w granicach dopuszczonych przez redakcję. Teksty były drobiazgowo sprawdzane wielokrotnie musieliśmy wprowadzać zmiany. Niektóre odrzucane były w całości. Dopuszczano się również publikowania informacji nieprawdziwych i odmawiano zamieszczania sprostowań, np. ze względów formalnych. Teksty zmieniano też bez zgody autorów. Dysponujemy szerokim materiałem dowodowym, który przedstawimy Komisji Rewizyjnej we właściwym czasie.

Reasumując, w 2015 próbowaliśmy na łamach Gazety Sucholeskiej informować mieszkańców o problemach Gminy. Staraliśmy się przekazywać informacje rzetelnie i obiektywnie. Jednak ze względu na sposób działania redakcji dalsza współpraca stała się absolutnie niemożliwa. Nie chcieliśmy wpisywać się w ton propagandy sukcesu, który jest dominujący w przekazie Gazety Sucholeskiej. Ludzie mają prawo do rzetelnych informacji. Gazeta powinna być przecież platformą wymiany opinii dotyczących sposobów rozwiązywania problemów gminy.

W zaistniałej sytuacji, od stycznia br. mamy możliwość publikowania  informacji  z prac Rady Gminy w cenionym i prestiżowym Sucholeskim Magazynie Mieszkańców Gminy. Jest to miesięcznik obiektywny i niezależny, wielokrotnie w ostatnim czasie nagradzany za dziennikarską niezależność i profesjonalizm. Gmina Suchy Las od wielu lat wykupuje w „Magazynie” strony. Zmienili się zatem tylko redaktorzy tych stron. Skończyliśmy z monopolem na przekaz informacji w Gminie i pewnie to bardzo boli.

Lista Publikacji Ogólnogminnych