[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (kwiecień 2015)

Autor:

Komisja w trakcie ostatniego posiedzenia – 21 kwietnia przyjęła oficjalne stanowisko dotyczące składanych do niej skarg, propozycji rozwiązań problemów, wniosków itp. sprowadzające się do zaproponowania organom wykonawczym jednostek pomocniczych rozpatrywania tych spraw w pierwszym etapie z udziałem wnioskodawców i powiadomieniem opinii publicznej. W przypadku decyzji organu wykonawczego jednostki pomocniczej o przekazaniu sprawy do Komisji wymagany będzie protokół opisujący dotychczasowe działania odnośnie danej sprawy.

Przyjęcie jednogłośnie powyższego wniosku skutkowało przekazaniem do Zarządów Osiedli: Suchy Las i os. Grzybowego złożonych pism/wniosków mieszkańców w celu rozpatrzenia i zajęcia wspólnego stanowiska. Aktualnie Komisja oczekuje odpowiedzi w celu podjęcia stosownych działań.

Po wymianie korespondencji oraz przeprowadzonych rozmowach, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaakceptował propozycję lokalizacji brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Złotnicką na skrzyżowaniu z ul. Krzemową (do NTPP ) z zastrzeżeniem wybudowania brakującego chodnika (ok. 10 m. kw.) przez Urząd Gminy Suchy Las przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Łabędzią (wniosek wraz ze szkicem złożyłem w U.G.).

W Urzędzie Gminy złożyłem także wniosek ze szkicem dotyczący brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Szkółkarską (przy ul. Borówkowej) umożliwiającego przejście w stronę cmentarza. Wniosek zawierał też informację o wstępnym porozumieniu z właścicielem terenu w kwestii nieodpłatnego użyczenia miejsca pod ,,tymczasowy’ chodnik do czasu powstania drogi pieszo-rowerowej. Niestety z niewiadomych mi przyczyn, temat nie jest dalej realizowany, ugrzązł w Urzędzie!

Komisja wystąpiła także o prawidłowe oznakowanie wjazdów do Złotnik Wsi (tablice ,,Teren zabudowany”) oraz znaków ograniczających prędkość ruchu samochodowego do 40 km/h. Referat Komunalny podjął realizację wniosku. Oznakowanie pojawi się niebawem.

W dniu 15 maja 2015 odbyło się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu spotkanie w składzie: wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Włodzimierz Majewski, asystent Starosty Poznańskiego Michał Dziedzic. Tematem spotkania była poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Suchy Las ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego i zmian w infrastrukturze drogowej. Dyskutowano też na temat sporządzenia wykazu miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy.

majewski_starostaW związku z finalizacją prac nad lokalizacją kamer do ,,Koncepcji Gminnego Sytemu Monitoringu”, na majowe posiedzenie komisji zostali zaproszeni sołtysi oraz przewodniczący Zarządów Osiedli, przedstawiciele Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej oraz pracownicy Urzędu Gminy. Dyskusja na kolejnym posiedzeniu komisji dotyczyć będzie również tzw. ,,Trójkątów Bezpieczeństwa”.

Lista Publikacji Ogólnogminnych