[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo – Budżetowa i Rozwoju Gosp. (maj 2018)

Autor:

W maju Komisja opiniowała projekty uchwał na kolejną sesję. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Suchy Las – budowa ulicy Łozowej wraz z infrastrukturą”- kanalizacja sanitarna oraz projekty uchwał budżetowych: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.

Pozytywnie zaopiniowano również kilka uchwał w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na cele związane z ochroną środowiska (inwestycje kanalizacyjne). Pozytywną opinię uzyskał również projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odłożono natomiast opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. Postanowiono  zaprosić przedstawicieli Nadleśnictwa Łopuchówko i Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu w związku z koniecznością wyjaśnienia celowości uchwalania tego planu.

Lista Publikacji Ogólnogminnych