[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Autor:

W października Komisja podjęła prace nad planem pracy na 2017 rok. Planujemy zajmować się kwestiami, które były przedmiotem naszego zainteresowania w latach ubiegłych, jak i nowymi działaniami mającymi na celu usprawnienie i rozszerzenie zakresu działań Komisji. Plan pracy na 2017 r. został przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Komisji wzięli udział w konsultacjach projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025, który ma na celu nakreślić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Metropolii Poznańskiej.

17.10 odbyłem spotkanie z przedstawicielami OSP Suchy Las, a 19.10 wziąłem udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP Suchy Las. Spotkania dotyczyły głównie spraw związanych z poprawą relacji pomiędzy Zarządem Gminnym a OSP Suchy Las. Według oceny większości osób biorących udział w zebraniu osiągnięto długo oczekiwany kompromis i porozumienie.

Komisja zapoznała się z korespondencją, między innymi dotyczącą budowy sygnalizacji świetlnej z czujnikiem prędkości w Złotkowie oraz skrzyżowania ulicy Obornickiej z ulicą Sobocką. W odniesieniu do pierwszej kwestii przejęto wniosek do budżetu, natomiast drugi zostanie rozpatrzony w szerszym gronie, gdyż przedmiotowym skrzyżowaniem zarządza nie tylko nasza gmina. Poruszono także sprawy związane z niedostatecznym oświetleniem ul. Obornickiej w rejonie Jelonka oraz niedogodnej komunikacji pieszych dla tego obszaru. W tej sprawie chcę dokonać wizji w terenie z udziałem pracownika Referatu Komunalnego.

W dalszej części posiedzenia zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał na październikową sesję. Kontrowersję wzbudziła jednak kwestia transparentności w przyznawaniu dotacji na renowację zabytków.

Lista Publikacji Ogólnogminnych