[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Budżet 2018 dla gminy Suchy Las

Autor:

Budżet dla naszej gminy w 2018 roku jest rekordowy zarówno w wymiarze dochodowym (ok. 161,4 mln zł) , wydatkowym (ok. 181,8 mln zł), ale niestety również w zakresie zaplanowanego przez wójta deficytu (ok. 20,4 mln zł). Pocieszające jest  to, że z tego dość wysokiego deficytu, ponad 7 mln. zł przeznaczone będzie na prefinansowanie zadań ze środków unijnych (środki otrzymamy dopiero po zrealizowaniu danego zadania). Poza tym, doświadczenie z lat ubiegłych wskazuje na to, że deficyt zostanie ograniczony o kolejne kilkanaście milionów, ponieważ wójt nie wykona wielu  zaplanowanych w  budżecie zadań.  Wykaz niezrealizowanych inwestycji w 2015 i 2016 r. jest naprawdę imponujący i można się z nim zapoznać analizując odpowiedzi na interpelacje radnego Włodzimierza Majewskiego (interpelacja nr 10 oraz 15), który kwestię tę postanowił dogłębnie zbadać.

W budżecie 2018 znalazło się kilka zadań, które mają dla naszej koalicji klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM znaczenie szczególne.

Na wniosek radnego W. Majewskiego oraz przewodniczącego  G. Słowińskiego postanowiliśmy opracować koncepcję i projekt dla ul. Obornickiej od skrzyżowania z ul. Sobocką  w Złotkowie do skrzyżowania z ul. Złotnicką w Złotnikach. To pierwszy etap opracowania całościowej koncepcji komunikacyjnej dla tej ulicy.

Bardzo skutecznie zabiegali o kontynuowanie budowy ścieżki rowerowej BIEDRUSKO – RADOJEWO radni: G. Łukszo oraz D. Matysiak.  Ta rowerowa trasa jest już na półmetku. Co ważne finansowana jest w 80% ze środków unijnych.

Problemy komunikacyjne będą nam pewnie towarzyszyć jeszcze przez wiele lat. Jest jednak światełko w tunelu. Budowa węzłów/ przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej powinna przyczynić się do powolnych zmian naszych nawyków i wykorzystywania w większym zakresie komunikacji zbiorczej. Tak jest w każdej europejskiej aglomeracji, gdzie transport zbiorowy jest tani, komfortowy, punktualny i szybki.  W 2018 roku zostaną w ramach tego zadania zrewitalizowane stacje kolejowe na trasie Poznań – Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w Złotnikach, Golęczewie i Chludowie. Inwestycja jest w 90% finansowana ze środków unijnych.

Cały czas radny W. Majewski konsekwentnie zabiega o budowę systemu monitoringu gminnego. W 2017 roku został opracowany projekt i miały rozpocząć się prace instalacyjne. Niestety, wójt na realizację tego zdania przeznaczył zaledwie 98.200 zł, czyli ¼ kwoty przeznaczonej na to zadanie. Pozostałe 315.000 zł przekazał na przeniesienie serwera do nowej siedziby spółki GCI. Naszym zdaniem, przeniesienie serwera powinno być sfinansowane z zupełnie innego zadania . Sprawą zajmuje się Komisja Rewizyjna. Do sprawy z całą pewnością wrócimy, po skompletowaniu materiału źródłowego.

Od kilku lat radna A. Targońska walczy o zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja, korekty, wycinka, koszenie placów itp.). Chcielibyśmy, aby wzrost środków w tegorocznym budżecie został skorelowany z jakością tych prac, a z tym bywa różnie. Radna z dobrym efektem zabiegała również o zwiększenie nakładów na wyrównanie dróg gminnych oraz ich umacnianie płytami betonowymi. Udało nam się również zwiększyć kwoty przeznaczone na renowację gminnych zabytków. Uporządkowany zostanie teren wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz zabezpieczone zostaną ruiny kościoła  w Chojnicy i starego cmentarza ewangelickiego w Złotkowie.

O ponad 30% zmniejszyliśmy wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową. Niestety brak należytego uzasadnienia dla tych wydatków nie pozwalał na podjęcie innych działań. Pomimo wielu próśb radnych (M. Salwa-Haibach, D. Matysiak, G. Łukszo, M. Przybylski), nie otrzymaliśmy nawet ogólnych informacji, czy w ramach tego zadania przewiduje się wykupy terenów pod bardzo ważne dla mieszkańców drogi, między innymi:

  • Złotniki – brak rzetelnej informacji na temat realnych działań dotyczących wykupu terenu pod nową drogę wyjazdową z budowanego z rozmachem osiedla Złotniki Park
  • Biedrusko – wykup części działki 40/8 – przy szkole, działki 3/6 – dojazd do garaży przy ul. Szmaragdowej oraz działki 52/6 (ul. 7.Pułku Strzelców Konnych)
  • Wykup działki z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy ulicy Za Parkiem
  • Grzybowe. Zakup na cele sportowo – rekreacyjne od firmy VastBou działek przy ul. Sosnowej oraz działki nr 859 (własność Uniwersytetu Przyrodniczego)

Na wsparcie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Suchy Las przeznaczamy rocznie 1,0 mln zł. W tym roku, z tego finansowego tortu, na wniosek M. Salwa-Haibach oraz przewodniczącego Komisji Społecznej Krzysztofa Pilasa „wykrojono” z tego tortu środki dla nowych stowarzyszeń: Chóru SOLIDEO oraz  Zespołu Tańca Dworskiego CORONA FLORUM. Zależało nam na tym, żeby dać czytelny sygnał wszystkim stowarzyszeniom, że gmina otwarta jest na nowe pomysły kulturalne i artystyczne przedsięwzięcia. Nasz mecenat nie powinien wspierać  tylko najbardziej popularnej działalności. Kierowana przez K. Pilasa Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała też wzrost środków dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

O zwiększenie środków na nagrody dla najlepszych uczniów zabiegał przewodniczący Michał Dziedzic. To dobry pomysł, gdyż nagrodami powinni być objęci nie tylko uczniowie, którzy osiągnęli obiektywnie najlepsze wyniki, ale również Ci którzy w danym roku szkolnym poczynili w nauce i zachowaniu największy postęp.

We wnioskach Komisji Społecznej, na prośbę radnych Z. Hąci oraz D. Matysiaka znalazły się też przegłosowane przez nasze kluby wnioski o wsparcie dla kół wędkarskich:  PRZYNĘTA oraz DELFIN.

Za kwotę 25.000 zł postanowiliśmy zakupić dla OSP w Suchym Lesie nowoczesny, mobilny system gaśniczy  CAFS, a przewodniczący M. Dziedzic zadeklarował pomoc w odrestaurowaniu i zadaszeniu zabytkowej strażackiej sikawki w ramach funduszy lokalnych.

Staraniem przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Majewskiego  będą zwiększone środki na patrole policji w 2018 r. Mamy nadzieję, że poprawi to bezpieczeństwo, przede wszystkim w porze nocnej i przyczyni się do ograniczenia poziomu dewastacji gminnego mienia, zwłaszcza przystanków.

Wprowadziliśmy też szereg istotnych zadań budżetowych w odniesieniu do wszystkich miejscowości w naszej gminie.  W kolejnych styczniowych artykułach będziemy Państwa o nich informować.

Mam nadzieję, że budżet 2018 roku stanie się dla Państwa źródłem satysfakcji oraz spełnieniem swoich oczekiwań i aspiracji, czego w Nowym (budżetowym) Roku Państwu życzymy!

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych