[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expresem przez czerwcową sesję …

Autor:

24 czerwca 2021 r. sesja Rady Gminy odbyła się wreszcie w sposób tradycyjny. Radni punktualnie spotkali się w sali OCTPUSA dokładnie o 16.30. Niestety, dwóch radnych naszego klubu: Włodzimierz Majewski oraz Michał Przybylski ze względów zdrowotnych musieli zadowolić się jedynie śledzeniem bezpośredniej transmisji z obrad, która zawsze dostępna jest na stronie internetowej gminy https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm Zachęcamy do oglądania.

W pierwszej części sesji radni debatowali nad raportem o stanie gminy za 2020 rok, który wójt  zgodnie z wymogami ustawowymi od 2 lat co roku przedstawia Radzie. Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Pomimo, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących takiego raportu, to dokument ten posiada szereg mankamentów, które czynią go swoistą „kosztowną samochwałką” odnoszącą się do pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, a nie obiektywnym sprawozdaniem merytorycznym. Debata zakończyła się udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Za wykonanie tego raportu zapłaciliśmy ok. 10.000 zł.

W drugiej części sesji zajmowano się absolutorium dla wójta. W przeciwieństwie do wyżej opisanej instytucji, absolutorium zawiera elementy kontroli zewnętrznej. Opisuje stan wykonania budżetu, posługując się twardymi danymi liczbowymi. Wniosek absolutoryjny przygotowuje Komisja Rewizyjna, a Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje sprawozdanie wójta z wykonania budżetu. W przeciwieństwie do raportu o stanie gminy, instytucja absolutorium jest bardzo potrzebna i ma głęboki sens. Wójt za bardzo trudny pandemiczny 2020 rok, pomimo bardzo niskiej realizacji wydatków inwestycyjnych, otrzymał absolutorium zdecydowaną większością głosów.

W kolejnej części sesji radni zajmowali się projektami uchwał. Powróciła sprawa przekazania gminnej spółce GCI kwoty ponad 700.000 zł na wykonanie tzw. paszportyzacji, czyli ewidencji elementów sieci światłowodowej. Ostatecznie Rada przyznała spółce na ten rok zaledwie 180 tys. PLN.

Na szczęście luzowane są kolejne obostrzenia sanitarne. Rozstrzygane są ogłoszone wcześniej postępowania przetargowe, między innymi na opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej, na odcinku od Borówkowej w Suchym Lesie do Pawłowickiej w Złotnikach, czy budowę świetlicy w Złotnikach Wsi. Zakończono modernizację ulic Żukowej oraz Granicznej w Złotnikach, a we  wrześniu zakończy się budowa ulicy Św. Michała w Jelonku. Wkrótce przeprowadzka biblioteki oraz Straży Gminnej do zabytkowego dworca kolejowego w Złotnikach. Mamy nadzieję, że w zwolnionych pomieszczeniach po bibliotece przy ulicy Żukowej zostaną uruchomione od września zajęcia dla dzieci i osób dorosłych zamieszkujących centralną część gminy. Mieszkańcy Złotnik – Osiedla przeznaczyli na odnowienie tych pomieszczeń 15.000 zł z budżetu lokalnego. Przypominamy, że we wschodniej części Złotnik w najbliższym czasie zostaną wymienione 184 oprawy lamp na ledowe. We wrześniu doświetlona zostanie też ul. Jelonkowa na odcinku od Pigwowej do Czołgowej, a w Chludowie ul. Łagiewnicka.

Radny Grzegorz Słowiński interweniował podczas sesji w kilku sprawach dotyczących mieszkańców Złotnik Osiedla, między innymi w kwestii częstego wyłączania prądu, niskiego ciśnienia wody w kranach oraz wniosku mieszkańców dotyczącego wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części osiedla. Niestety, wójt nie widzi konieczności wywołania takiego planu. Stanowisko wójta jest o tyle niezrozumiale, że wysoka pozycja Gminy Suchy Las w zakresie obszaru objętego planami wynika wyłącznie z objęcia planami poligonu, który zajmuje ponad połowę obszaru gminy. Tak więc, realnie posiadamy bardzo niski poziom objęcia planami gminy, w szczególności jej północnej części oraz Złotnik.

Z klubu wójta Gmina dla Ciebie odszedł kolejny radny. Spowodowało to ostateczny rozpad klubu oraz koalicji której częścią był ten klub. Taka sytuacja nie wpłynie jednak na funkcjonowanie Rady Gminy, ponieważ radni koalicji w zasadzie od początku nie stanowili zwartej programowo grupy. Obecnie mamy 3 kluby radnych: Klub Radnych Niezależnych – 5 osób, Klub Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem – 4 radnych oraz Klub Miejscowa Grupa Radnych – 3 osoby. Być może w najbliższym czasie wyłoni się nowa koalicja, która będzie zdolna realizować oczekiwania i aspiracje naszych wyborców. Czas pokaże!

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem
(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Zbigniew Hącia
(-) Włodzimierz Majewski
(-) Grzegorz Słowiński

Lista Publikacji Ogólnogminnych