[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez majowe sesje

Autor:

W maju odbyły się dwie sesje Rady Gminy. Pierwsza 16.05 poświęcona była przede wszystkim udzieleniu pożyczki na zakup wozu strażackiego oraz dotacjom na gminne zabytki. Druga sesja 25.05 to uchwały o ustanowieniu pomników przyrody w Złotkowie oraz Biedrusku. Przyjęto również korektę uchwały w sprawie programu pobudzenia aktywności obywatelskiej, czyli w sprawie tzw. zadań lokalnych i kilka innych uchwał.

Nowy plan dla Złotkowa

Radni przyjęli też uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Złotkowo Południowy Wschód – teren aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Obornickiej i  Żytniej. W przeddzień sesji radni naszego klubu Michał Przybylski oraz Grzegorz Słowiński uczestniczyli w Zebraniu Wiejskim w Złotkowie poświęconym, między innymi sprawie wyżej wspomnianego planu. Jeszcze wcześniej wójt poinformował radnych, że do urzędu gminy wpłynął wniosek firmy HERBAPOL, która na tym obszarze planuje uruchomić działalność. Mieszkańcy, którzy przybyli na zebranie podkreślali, że działalność nie może stanowić uciążliwości dla mieszkających w pobliżu ludzi z ulic: Rzepakowej, Słonecznikowej oraz Cedrowej. Zwracali też uwagę na konieczność zapewnienia właściwej komunikacji tego terenu. Podczas procedury planistycznej postaramy się zorganizować spotkanie z inwestorem celem zapoznania mieszkańców Złotkowa ze szczegółami tej inwestycji.

Inwestycje w Złotnikach

Wójt zapowiedział przyspieszenie realizacji oczekiwanego przez mieszkańców krótkiego wodociągu w ulicy Olchowej w Złotnikach, na budowę którego mieszkańcy czekają już rok. Projekt wreszcie uzgodniono z AQUANETEM, a budowę wójt planuje powierzyć niezwłocznie gminnemu ZGK. Mamy nadzieję, że mieszkańcy oczekujący na możliwość wprowadzenia się do swoich nowych domów będą mogli zrealizować swoje plany jeszcze podczas wakacji. Bez wody, niestety, nie da się tego zrobić. Dla naszego klubu to obecnie inwestycja priorytetowa. Liczymy na konsekwentną postawę wójta i niezwłoczne rozpoczęcie tej inwestycji.

2 czerwca br. wybrano wykonawcę zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Reja, Prusa i Słowackiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROKAN RK SP. Z O.O. z Chodzieży.

Jak już informowaliśmy, zadanie budowy ulic Spacerowej i Pagórkowej w Złotnikach przełożono na drugą połowę roku. To już kolejne odłożenie realizacji tych zaprojektowanych jeszcze w poprzedniej kadencji ulic.

W sierpniu br. spodziewamy się zakończenia prac projektowych w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 46x37ze sztuczną nawierzchnią (krótka, gęsta trawa ze sztucznego jedwabiu) przy ulicy Lazurytowej w Złotnikach Parku. Boisko będzie przypominać to z os. Grzybowego. Projekt, który kosztował 16.000 zł zakłada również budowę oświetlenia oraz ogrodzenia z dojściem od ulicy Lazurytowej. Spodziewany koszt budowy boiska to kwota rzędu 500.000 -700.000 zł.

Termin realizacji projektu i budowy wyjazdu z ul. Lazurytowej w ul. Obornicką, w związku z wydłużoną procedurą uzgodnień projektu stałej organizacji ruchu, wydłużył się do 31.05.2023 r. Szczegóły poznamy na sesji czerwcowej.

W związku z powtarzającymi się na terenie naszej gminy kradzieżami kół samochodowych zwróciliśmy się do urzędu z pytaniem o wykaz miejsc ostatecznej lokalizacji kamer w ramach trwającej budowy monitoringu gminnego. Pełnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy, ale wiemy ju, że dodatkowe kamery pojawią się między innymi na skrzyżowaniach Azaliowa/ Pigwowa oraz Obornicka/ Pawłowicka. Inwestycję realizuje firma 01 Partner Łódź – Oddział/ Poznań oraz gminna spółka  GCI sp. z o.o.

Powstaje ogólny projekt koncepcji drogowej dla skrzyżowania Złotnicka/Obornicka/Czołgowa. Celem projektu jest przedstawienie różnych wariantów dla tego ważnego skrzyżowania oraz połączenia go z projektowaną właśnie drogą rowerową wzdłuż ul. Obornickiej.

Inwestycje w Złotkowie

Cały czas trwa wstępna procedura określenia warunków technicznych likwidacji słupów energetycznych w Złotkowie w ul. Słonecznikowej. W trakcie realizacji jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodowej w Złotkowie  – termin wykonania dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym to wrzesień 2023.

Wójt poinformował radnych o pozytywnym zakończeniu negocjacji z firmą GOMEZ w kwestii wykonania dojścia pieszo-rowerowego na przystanek kolejowy od ulicy Lipowej. Radny Michał Przybylski interweniował też podczas sesji w sprawie likwidacji wiaty przystankowej w ulicy Obornickiej (przy firmie BOWA).

Trwa budowa dróg w zachodniej części Złotkowa. Inwestycja potrwa jeszcze rok.

Inwestycje w Chludowie

Powstała koncepcja budowy parkingu przy kościele. Parking na 40 miejsc postojowych będzie wykonany z przepuszczalnej kostki brukowej w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Do udziału w postępowaniu zostanie zaproszony gminny ZGK.

Realizowany jest projekt budowy boiska sportowego w rejonie ulic: Tysiąclecia i Dworcowej. Gmina otrzymała od ENEA kosztorys skablowania linii energetycznej, który wydaje się bardzo wysoki, ok. 700.000 PLN. Gmina ma zatem inny pomysł na poprowadzenie tego kabla. Prawdopodobnie wykorzystana zostanie specjalna osłona.  Szczegóły zostaną podane na kolejnej sesji.

Radny Zbigniew Hącia pytał o monitoring w Chludowie. Przypomniał, że mieszkańcy postulowali o dodatkowe lokalizacje kamer na skrzyżowaniach: Kościelna/Dworcowa/Poznańska oraz Poznańska/Golęczewska/Szkolna. Niestety nic z tego nie wyszło i kamer tam nie ma. Niestety, nie zanosi się na to, żeby spełniono prośby mieszkańców.

Przedsiębiorcy i mieszkańcy – rejon ulicy Prostej

Na bieżąco informujemy o sporze mieszkańców z przedsiębiorcami w rejonie ulicy Prostej. Sprawa dotyczy przede wszystkim organizacji ruchu samochodów ciężarowych w tej części osiedla. O szczegółach informujemy na bieżąco na naszej osiedlowej stronie internetowej: http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/11-aktualnosci/360-rejon-ulicy-prostej-w-zlotnikach.html

Przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku złożyliśmy petycję do wójta w sprawie podjęcia skutecznych działań celem rozwiązania konfliktu w tym rejonie. Pod koniec marca br. swoją petycję złożyli również działający w tej części osiedla przedsiębiorcy, na którą miesiąc później odpowiedzieli mieszkańcy, a pod koniec maja br. kolejną petycję złożyli znów przedsiębiorcy.

W dniu 19.04 br. Zebranie Mieszkańców w Złotnikach Osiedlu wypracowało wnioski i uwagi do opracowanego przez wójta projektu organizacji ruchu w tej części osiedla. Protokół został przekazany do Urzędu. Tydzień później odbyło się również specjalne posiedzenie komisji porządku Rady Gminy, na którym gościliśmy zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców. Cały czas wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować kompromis.

Konsultacje projektu studium

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych opiniujących projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las, złożyliśmy w imieniu mieszkańców naszej gminy wniosek o:

  • wycofanie z projektu studium proponowanych zmian w zakresie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Obornickiej i Złotnickiej oraz o pozostawienie studium dla tego obszaru bez zmian, do czasu wprowadzenia kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych, zapewniających bezkolizyjną, płynną i bezpieczną obsługę tego terenu.
  • zwiększenie strefy zieleni izolacyjnej oddzielającej rejon ulicy Kochanowskiego od planowanej inwestycji w zakresie terminalu przeładunkowego z centrum logistycznym.
  • określenie terenu pod park na terenie Złotnik Osiedla.

Czekamy teraz na przedstawienie projektu studium, który będzie przedmiotem standardowej procedury planistycznej.

Kluby radnych

Rozwiązano Klub Radnych Niezależnych,  a powołano Klub Radnych Gmina Obywatelska Suchy Las. Oprócz nowego klubu funkcjonują w Radzie Gminy Suchy Las obecnie jeszcze dwa kuby radnych: Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem oraz Miejscowa Grupa Radnych. Poza tym troje radnych jest niezrzeszonych.

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców  Gmina Razem

(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Grzegorz Słowiński
(-) Zbigniew Hącia

Lista Publikacji Chludowo