[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Pracowity jak radny?

Autor:

Koniec roku to okres podsumowań, rankingów i porównań. Takie podsumowania przeprowadza się również w zakresie oceny pracy radnych. Jednym z najważniejszych instrumentów sprawowania mandatu przez radnych są interpelacje składane do wójta. Za pomocą interpelacji radny może domagać się od organu wykonawczego podjęcia określonych działań w sprawach gminy. Może też domagać się udzielenia interesujących go informacji w kwestiach istotnych dla funkcjonowania gminy.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Jak radni wykorzystują swoje możliwości?

W ostatnich 3 latach radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM złożyli w sumie 112 interpelacji (98%), natomiast radni klubu NOWOCZESNA GMINA zaledwie dwie (2%).

2018_interpelacje

Lista Publikacji Ogólnogminnych