[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (październik 2015)

Autor:

Komisja spotykała się dwukrotnie: 19 oraz 26 października br. Omawiano głównie projekty uchwał na sesję oraz wnioski mieszkańców w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Na posiedzeniu Komisji gościliśmy mieszkańców Chludowa, którzy już ponad 20 lat wnioskują o sporządzenie mpzp w rejonie ulicy Maniewskiej. Wójt G. Wojtera wyraził pogląd, że plan miejscowy, którego dotyczą omawiane wnioski obejmuje tereny o zabudowie ekstensywnej i nie ma możliwości pozyskania środków finansowych na jego „skonsumowanie”.

Jako przewodniczący Komisji zaznaczyłem, że jednak w okresie od 1994-2005 r. były uchwalane plany miejscowe dla Chludowa, a ten plan konsekwentnie pomijano. Podobnego zdania był radny Z. Hącia, który przypomniał, że historia planu miejscowego w Chludowie, o który wnioskują mieszkańcy sięga roku 1992. Wnioski o ten plan były wielokrotnie ponawiane i zawsze spotykały się z odmową. Radny M. Przybylski natomiast oświadczył, że zdecydowanie, że ludzie nie mogą już dłużej czekać i trzeba wykonać pierwszy krok w postaci uchwalenia tego planu. Dodał, że radni z klubu „Gmina Razem” będą popierali inicjatywę mieszkańców Chludowa.

Podsumowując dyskusję zaznaczyłem, że Komisja będzie oczekiwać na działania wójta i chciałaby zostać powiadomiona o terminie spotkania z mieszkańcami Chludowa, a jeżeli Wójt nie podejmie zadeklarowanych przez siebie działań, to wówczas Komisja zajmie stanowisko w tej sprawie.

Na drugim posiedzeniu analizowaliśmy stawki podatkowe na 2016 r. opowiadając się za zmniejszeniem niektórych z nich.

Lista Publikacji Ogólnogminnych