[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Sędziowie swojej sprawy

Autor:

Jednym z punktów obrad majowej sesji Rady Gminy Suchy Las było znowelizowanie uchwały dotyczącej komisji doraźnej, powołanej w sprawie zarzutów stawianych dwóm radnym z klubu związanego z wójtem Grzegorzem Wojterą –  NOWOCZESNA GMINA. Chodzi o Wojciecha Korytowskiego oraz Macieja Jankowiaka, którym zarzuca się złamanie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym (tzw. przepisów antykorupcyjnych). Komisją kieruje radny Michał Przybylski, a jej prace można śledzić na stronie: http://bip.suchylas.pl/248/komisja-dorazna/

Nowelizacja uchwały o komisji doraźnej

Nowelizacja zaproponowana przez przewodniczącą Rady Gminy – Małgorzatę Salwę-Haibach miała dotyczyć wydłużenia terminu zakończenia prac oraz dołączenia do grona dwóch osób „prześwietlanych” przez komisję kolejnego radnego z klubu NOWOCZESNA GMINA  – Pawła Tyrki. Radnemu z Zielątkowa, który działa na niwie ubezpieczeń,  zarzuca się między innymi wykorzystywanie statusu radnego w celu osiągania korzyści materialnych. Mieszkanka, która poinformowała o tym procederze Radę Gminy, zapowiedziała dostarczenie dowodów mających potwierdzić prawdziwość postawionych  zarzutów. Analizą materiału dowodowego  w sprawie radnego Pawła Tyrki miała się zająć właśnie komisja doraźna.

Po oczytaniu pisma opisującego zarzuty rozpoczęła się dyskusja. W rolę adwokata radnego Pawła Tyrki wcielił się sam wójt Grzegorz Wojtera, przywołując rozmaite argumenty, z których miało wynikać, że radny z jego politycznego obozu jest „czysty jak łza”, a cała sprawa lipna i oparta na pomówieniach. W podobnym tonie wypowiadał się sam Paweł Tyrka oraz jego klubowi koledzy. Radni klubu GMINA RAZEM reprezentowali inny pogląd. Podkreślali , że sprawy nie należy bagatelizować, lecz komisyjnie wyjaśnić, a wyniki postępowania upublicznić. Akcentowano, że zarzuty łamania przepisów prawa dotyczą już trzech radnych klubu współpracującego z wójtem i  ta sytuacja obciąża wizerunkowo nie tylko klub NOWOCZESNA GMINA, lecz całą Radę Gminy.

Szef klubu Gmina Razem Michał Przybylski przypomniał również o art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Radca prawny obecny na sesji – mec. Henryk Kuligowski wyjaśnił ponadto radnemu Tyrce, że prawdopodobnie w jego przypadku występuje właśnie taka  przesłanka. Oczywiście wójt G. Wojtera był zdania odmiennego, przytaczając na poparcie swoich dziwacznych tez coraz bardziej absurdalne przykłady. Wójt nie jest prawnikiem i jego brak elementarnej wiedzy w tym przypadku jest oczywiście zrozumiały. Nie dziwiło też nikogo zaangażowanie polityczne Grzegorza Wojtery, wszak to jego trzeci radny z zarzutami. Kompletna wizerunkowa klapa wójta oraz całego zaplecza politycznego. Nie pomoże już chyba nawet Gazeta Sucholeska.

Głosowanie

Po długiej dyskusji, prowadzący sesję, w  zastępstwie nieobecnej przewodniczącej – wiceprzewodniczący Zbigniew Hącia zarządził głosowanie. Jakież było zdziwienie, kiedy okazało się, że nie dość, że z głosowania nie wyłączył się radny Paweł Tyrka, to głosować w swojej sprawie postanowili również radni: Wojciech Korytowski oraz Maciej Jankowiak. Wynik głosowania – 7:7 nowelizacja uchwały nie przeszła.

Co ciekawe, podczas powoływania komisji doraźnej, w kwietniu 2016 r. radni Korytowski i Jankowiak zgodnie wyłączyli się z głosowania. Postawa radnych nie miała jednak wtedy większego znaczenia, ponieważ dysponująca podczas sesji kwietniowej większością – koalicja INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM i tak taką uchwałę by przegłosowała. Podczas majowej sesji sytuacja była inna. Na skutek nieobecności radnej koalicji proporcje się zmieniły i zarówno radni „klubu wójta” jak i radni koalicji mieli tyle samo głosów. Tak więc, nie bacząc na standardy obowiązujące w całym cywilizowanym świecie, radni NOWOCZESNEJ GMINY postanowili być sędziami w swojej sprawie. Wójt może być dumny z postawy swoich radnych. Czy będą nagrody?

Czy podjęta uchwała będzie nieważna?

Przesłanka interesu prawnego powoduje, iż radny powinien wyłączyć się od głosowania w swojej sprawie. Jeśli tego nie uczyni, uchwała podjęta z naruszeniem art. 25a ustawy o samorządzie gminnym  zostanie uznana przez organ nadzoru (wojewoda) za nieważną. Czy tak się stanie – zobaczymy wkrótce. Nie ma to jednak większego znaczenia. Bardziej istotne jest to, że złamano wszelkie standardy etyczne, a  kto do tego zachęcał będzie można publicznie wkrótce obejrzeć na:  http://www.tvsl.pl/ do czego niniejszym zachęcam.

Projekt uchwały odrzucony głosami radnych klubu Nowoczesna Gmina

Lista Publikacji Ogólnogminnych