[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Mieszkańcy zameldowani poza Suchym Lasem też mogą głosować!

Autor:

MIESZKAŃCY GMINY SUCHY LAS ZAMELDOWANI POZA GMINĄ MOGĄ UCZESTNICZYĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Będziemy wybierać radnych gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wójta. Po raz pierwszy wybory do rady gminy odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Osoby zamieszkujące na stałe w gminie Suchy Las, ale zameldowane poza tą gminą, również mogą głosować. Wystarczy, że w Urzędzie Gminy Suchy Las złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Wniosek jest rozpatrywany około trzech dni roboczych, dlatego trzeba złożyć go odpowiednio wcześnie – najlepiej do 10 listopada 2014 roku.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania w Polsce.

Podobny wniosek może złożyć osoba, która zameldowana jest na obszarze gminy, ale zamieszkuje pod innym adresem w tej gminie.

Idźmy głosować i dokonajmy mądrych wyborów, pamiętając, że rada gminy, podejmuje szereg decyzji mających bezpośredni wpływ na życie wszystkich mieszkańców. Dotyczą one ładu przestrzennego, utrzymania i budowy dróg, kanalizacji, zaopatrzenia w wodę, odbioru odpadów, utrzymania czystości, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu publicznego, terenów zieleni i obiektów rekreacyjnych. Gmina część zadań dzieli z powiatem i województwem, na przykład edukację ponadgimnazjalną czy opiekę medyczną.

Lista Publikacji Ogólnogminnych