[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (maj 2017)

Autor:

Podczas majowego posiedzenia, Komisja analizowała  bezpieczeństwo mieszkańców gminy w odniesieniu do aktualnej sytuacji związanej z obecnością dzików. Radni wraz z zaproszonymi gośćmi tj. łowczym Jarosławem Kurantem oraz z-cą wójta Marcinem Bulińskim dokonali podsumowania kończącej się w maju umowy pomiędzy firmą ,,Kurant” a Urzędem Gminy, która obejmuje odstrzał 35 dzików, z czego wykonano odstrzał 28 sztuk. Z różnych, niezależnych od firmy przyczyn, nie wykonano planu. Powodów było kilka: zmieniające się rozporządzenia ministerstwa, niezaktualizowane obwody łowieckie, brak miejsc umożliwiających odstrzał (100 m. od zabudowy), zmieniający się obszar zabudowy na terenie naszej gminy.

Obowiązująca jeszcze umowa, niestety nie przewiduje wielu innych rozwiązań proponowanych przez firmę Kurant, które pomagają w walce z ekspansją dzików w obszary mieszkaniowe. Kolejna umowa powinna zatem zawierać między innymi takie elementy jak: odłów dzików, przepłaszanie i ich zanęcanie oraz dyspozycyjność czyli czas reakcji firmy, po zgłoszeniu problemu.

Pan M. Buliński zadeklarował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z firmą Kurant w celu uzgodnienia treści dalszej umowy. Przygotowana zostanie też aktualizacja obwodów łowieckich. Komisja zwróci się do p. wójta o wystąpienie do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o przedstawienie realizacji planu kół łowieckich z terenu naszej gminy za rok 2016.

W dalszej części posiedzenia Komisja dokonała analizy korespondencji w okresie pomiędzy posiedzeniami oraz przedyskutowano kilka spraw bieżących, między innymi:

  • Kwestię naprawy studzienek w ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Stara Droga do ul. Alejowej w Suchym Lesie (sprawa dot. Starostwa),
  • braku miejsc parkingowych w rejonie Szkoły Podstawowej w Biedrusku spowodowanych między innymi budową myjni samochodowej przed szkołą,
  • naprawy nieszczelnej kanalizacji przy ul. Bogusławskiego 25 w Suchym Lesie, powodującej wymywanie podłoża pod wjazdem do posesji, co skutkuje zapadaniem się tego wjazdu,
  • przebudowy, zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Złotnickiej w obliczu zwiększającego się ruchu w perspektywie planowanej budowy parkingu dla kolejki metropolitalnej.

Lista Publikacji Ogólnogminnych