[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (sierpień 2017)

Autor:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ostatnie posiedzenie odbyła 29 sierpnia br, głównym tematem była analiza stanu przygotowania gminnych jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego. Pierwszym etapem było przeprowadzenie komisyjnej kontroli oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół i przedszkoli wraz ze sprawdzeniem układów drogowo – komunikacyjnych przed gminnymi placówkami oświatowymi. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Referatu Komunalnego z członkiem Komisji. Wizja lokalna skutkowała zaleceniem wprowadzenia wielu uzupełnień oznakowania oraz wykonania wielu prac modernizacyjnych do dnia 30 sierpnia. Na dzień dzisiejszy wiemy, iż większość prac zostanie zrealizowana przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a tylko mała część w pierwszych dniach września. Niestety, lista uwag była dosyć obszerna.

Kolejnym etapem kontroli były wizyty członków Komisji w placówkach związane z bezpieczeństwem wewnątrz obiektów, najwięcej kontrowersji budzi stan prac w Szkole Podstawowej w Chludowie. Prace modernizacyjne nie zostaną ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Obawy dotyczą również zabezpieczenia samego placu budowy pod kątem bezpieczeństwa. Powyższy stan prawdopodobnie spowodowany jest zbyt późnym zleceniem prac termomodernizacyjnych. Pewne uwagi sformułowano również w odniesieniu  do szkoły w Biedrusku. Są związane z tworzeniem nowego oddziału przedszkolnego. Odnotowane sugestie i uwagi zostaną przekazane wójtowi Grzegorzowi Wojterze.

W dalszej części posiedzenia podsumowaliśmy kolejną edycję konkursu ,,Bezpieczne wakacje 2017″, który organizujemy wspólnie z Policją i Urzędem Gminy. W przyszłym roku konkurs zostanie rozszerzony na wszystkie klasy naszych szkół.

W spawach bieżących Komisja dokonała opiniowania 4 projektów uchwał na najbliższą sesję oraz przeprowadziła analizę otrzymanej korespondencji, gdzie w niektórych przypadkach odpowiedzi budzą pewien niepokój. I tak np. w kwestii dot. aktualnego stanu prawnego ulic Leśnej i Meteorytowej w Suchym Lesie, otrzymaliśmy odpowiedź, iż od 26.04.2016 r. tj. od naszego poprzedniego zapytania w tej sprawie, nic się nie zmieniło. Cały czas trwają przygotowania do spotkania z miastem Poznań i Lasami Państwowymi. Podobne niezrozumienie budzi kolejna odpowiedź dotycząca przedszkola w Złotnikach Wsi, gdzie nikt na dzień dzisiejszy nie wie kiedy i czy w ogóle zostanie ono zlikwidowane, a sugeruje się bezzasadność zaproponowanych przez Komisję rozwiązań. Ciekawą informacją była odpowiedź Straży Gminnej i Policji, dotycząca liczby pracowników/funkcjonariuszy uczestniczących w zabezpieczeniu Dni Gminy Suchy Las i tak na 11 pracowników Straży Gminnej udział brało 3, natomiast na 26 funkcjonariuszy Policji imprezę łącznie zabezpieczało 20 policjantów. Tę informację pozostawiam bez komentarza.

Długa dyskusja odbyła się w sprawie regulaminu i spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, gdzie największą uwagę zwrócono na koszenie terenów przy drogach i rowach melioracyjnych. Brak sprzątania skoszonych odpadów zielonych często powoduje zapychanie się kanalizacji deszczowej, co w konsekwencji może doprowadzić do zalania okolicznych posesji. Po konsultacji w Referacie Komunalnym złożymy także odpowiednie wnioski.

W sprawach bieżących poruszyliśmy między innymi temat barierek przy ul. Sucholeskiej, kanalizacji deszczowej przy szkole w Chludowie oraz inne związane z występowaniem potencjalnych zagrożeń na terenie naszej gminy.

Komisja składa serdeczne podziękowania wszystkim strażakom – ochotnikom za bardzo duże zaangażowanie podczas nawiedzających nas nawałnic oraz za zorganizowaną pomoc dla ciężko poszkodowanych w kraju, przede wszystkim, za czynną pomoc poprzez wyjazd OSP Golęczewo do miejscowości Bursy.

Lista Publikacji Ogólnogminnych