[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (styczeń 2016)

Autor:

Posiedzenie KKiOŚ odbyło się 4 lutego 2016 r. Poświęcone było bieżącym sprawom komunalnym sołectw i osiedli. W posiedzeniu, oprócz radnych, wzięli udział sołtysi i przewodniczący osiedli oraz zastępca wójta M. Buliński, kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska, doradca wójta J. Kobeszko i prezes Zakładu Komunikacji Publicznej E. Miśko.

Początkowo dyskusję zdominowała kwestia zmian w rozkładzie jazdy autobusów. Obawy radnych wzbudziły pogłoski o planowanej likwidacji linii autobusu 905 łączącego gminę bezpośrednio z centrum Poznania. Okazało się, że linia ta do końca roku nie zostanie zlikwidowana, o czym zapewniał prezes ZKP. Radni sugerowali zróżnicowanie wielkości taboru autobusowego w celu zwiększenia możliwości docierania komunikacji publicznej do peryferyjnych części gminy. Zastanawiano się także, w jaki sposób zmodyfikować przebieg linii autobusowych w związku z planowanym uruchomieniem kolei metropolitalnej. Proponowano, aby tereny zabudowy mieszkaniowej połączyć bezpośrednio z przystankami PKP (częściowo role tę mogły by przejąć mikrobusy – cichsze i zwrotniejsze od autobusów). Istotnym wydaje się wprowadzenie linii autobusowej łączącej Suchy Las z dworcem Poznań-Strzeszyn.

W dalszej części posiedzenia sołtysi i przewodniczący osiedli przedstawiali swoje postulaty związane z gospodarką komunalną. Sporo kwestii wymagało wyjaśnień i wzbudzało ożywioną dyskusję. Obecni na posiedzeniu urzędnicy obiecali załatwić wiele drobnych spraw jeszcze w tym roku, np. budowę kilku przejść dla pieszych, łatanie dziur w drogach i chodnikach, zwiększanie ilości koszy na śmieci i psie odchody, rekultywację trawników czy usuwanie nieaktualnych ogłoszeń ze słupów ogłoszeniowych. Zasugerowano także potrzebę upublicznienie telefonu, pod którym można byłoby zgłosić awarie oświetlenia ulicznego.

Trudniejsze do rozwiązania wydają się kwestie dotyczące całej gminy, np. likwidacja słupów telekomunikacyjnych i przeniesienie instalacji do studzienek kanalizacji technicznej czy uprzątnięcie śmieci na działkach powiatowych. Zwrócono też uwagę na zaniedbywanie obowiązku utrzymania porządku na chodnikach przylegających do posesji przez właścicieli posesji. Skutkiem tego jest powszechne przerastanie trawą chodników, zawężanie przejścia przez gałęzie przechodzące przez płoty, czy zaśmiecanie chodników przez opadające owoce.

E-mail otrzymany od mieszkanki osiedla Grzybowego, dotyczący częstotliwości wywozu odpadów, stał się przyczynkiem do kolejnej już dyskusji nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las. Ponadto radni pytali o przeprowadzoną niedawno rozbiórkę XIX-wiecznego dworku Moraczewskich w Zielątkowie. Był to obiekt prywatny, chroniony prawnie przez Konserwatora Zabytków.

Lista Publikacji Ogólnogminnych