[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

20 hektarów śmieci między Golęczewem a Chludowem

Autor:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, którego członkiem jest gmina Suchy Las, opracowało „Koncepcję Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Jedną z zawartych w niej wytycznych było wzmocnienie ochrony Kanału Chludowskiego (rzeczki Tymienicy).

Tymczasem wójt przygotował ostatnio projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozległego terenu wokół kanału, zlokalizowanego pomiędzy Golęczewem a Chludowem. W praktyce miała to być zmiana dotychczas obowiązującego planu, dopuszczająca prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sortowaniu i przetwarzaniu odpadów (plastików PET i makulatury) na obszarze ponad 20 ha!

Pomysł od początku budził ogromne obawy niektórych radnych, ponieważ tego typu działalność mogłaby przyczynić się do degradacji środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza rowu i jego biologicznej obudowy. W dodatku część cieku zostałaby skanalizowana, aby zapewnić komunikację pomiędzy projektowanymi magazynami a liniami produkcyjnymi. Tym samym zostałby rozerwany ciąg zieleni śródpolnej.

2016_mapa_1

Zasięg zmiany Planu wg pierwszego projektu uchwały.

W związku z zaistniałymi wątpliwościami poprosiłam o opinię w tej sprawie autorytety naukowe, czyli Pana prof. Andrzeja Mizgajskiego i Panią dr Iwonę Zwierzchowską z Zakładu Geografii Kompleksowej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oboje zawodowo zajmują się problematyką związaną z ochroną środowiska na terenie metropolii poznańskiej, ponadto prof. Mizgajski jest przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Stanowisko wyrażone przez naukowców było druzgocące dla projektu wójta. Czytaj …

Opinia ta stała się koronnym argumentem w dyskusji nad projektem uchwały i już na poziomie prac w Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego pozwoliła łatwo i szybko przekonać radnych i wójta do rezygnacji z niefortunnego pomysłu.
W środę 5 października odbyło się posiedzenie Rady Gminy Suchy Las, na które wójt przygotował  nową mapkę i uzasadnienie do nowego projektu uchwały.

Ostatecznie radni rozszerzyli możliwość gromadzenia i przetwarzania odpadów jedynie o niewielki teren 8P/U, sporo oddalony od Kanału Chludowskiego, gdzie już obecnie Zakład Usług Komunalnych gromadzi kruszywa i mieli materiały rozbiórkowe. (Planowana jest tam budowa nowego gminnego PSZOK-u przy udziale środków unijnych w wysokości do 85% nakładów.)

2016_mapa_2

Zasięg zmiany planu wg drugiego projektu uchwały.

Poszanowanie ustaleń dokumentów planistycznych wyższego rzędu przy tworzeniu planów miejscowych powinno być powszechną praktyką. Niestety w naszej gminie nie zawsze tak się dzieje. Przykładem jest wiele decyzji dopuszczających zbyt intensywną zabudowę. Tym razem, dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, udało się postąpić inaczej i w porę zapobiec degradacji środowiska.

Swoją drogą dziwi fakt, że gmina będąc członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań i partycypując finansowo w jego pracach, nie skorzystała z dokumentu przez tę instytucję opracowanego.

Lista Publikacji Chludowo