[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Dlaczego wójt zrezygnował z budowy szkoły w Golęczewie?

Autor:

Po ostatniej reformie oświaty mamy w naszej gminie 4 obwody szkolne z przypisanymi do nich szkołami:

 1. Suchy Las (część zachodnia), os. Grzybowe, Jelonek.
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, ul. Szkolna.
 2. Złotniki Osiedle, Złotniki Wieś, Złotkowo, Suchy Las Wschód.
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa z drugim budynkiem przy ul. Konwaliowej.
 3. Golęczewo, Zielątkowo, Chludowo.
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. o. Mariana Żelazka w Chludowie z drugim budynkiem w Golęczewie (klasy 1-3).
 4. Biedrusko.
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku.

Mamy też przedszkole publiczne w Suchym Lesie z filią w Złotnikach Wsi, przedszkole publiczne w Chludowie z filią w Golęczewie oraz przedszkole w Biedrusku.

Od kilku lat mieszkańcy Golęczewa postulują budowę nowego budynku dla swojego przedszkola oraz szkoły filialnej – klasy 1-3 nauczania wczesnoszkolnego. W ostatnich kilku latach odbywały się dyskusje, konsultacje, narady i spotkania, które doprowadziły do wpisania zadania budowy zespołu przedszkolno – szkolnego w Golęczewie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na budowę zespołu przeznaczono 8,5 mln. zł w tym 2,5 mln. zł kredytu.  W 2017 roku powstał projekt i rozpisano przetarg. Niestety, po otwarciu kopert z ofertami okazało się, że zespół przedszkolno-szkolny w Golęczewie można wybudować nie za 8,5 mln. zł jak zakładano, lecz za kwotę blisko 20 mln. zł.

W takich okolicznościach, wójt zdecydował wycofać się z zamiaru budowy zespołu przedszkolno-szkolnego, czemu dał wyraz w autopoprawce do budżetu na 2018 r. i jednocześnie zaproponował budowę jedynie przedszkola przeznaczając na to zadanie w 2018 r.  kwotę 2,0 mln. zł, a w 2019 roku – 3,0 mln. zł

2018_autopopr_szk_gol

Tabela 1: Autopoprawka wójta do budżetu na 2018 r.

Wójt Grzegorz Wojtera swoją decyzję uzasadniał przytaczając następujące argumenty:

 1. W budynku filii w Golęczewie, wg stanu na 30.09.2017 r. uczy się zaledwie 49 uczniów (klasy 1-3), natomiast przedszkolaków jest 75. Szkołę, w sensie demograficznym należy zatem dopiero „zbudować”. Nie da się tego zrobić bez dobrze funkcjonującego, nowoczesnego przedszkola.
 2. Budynek filii w Golęczewie bardziej nadaje się na szkołę niż na przedszkole (wąskie klatki schodowe, małe sale dydaktyczne, niedostosowane do przedszkolaków ciągi komunikacyjne),
 3. Brak możliwości finansowych wobec ogromnych inwestycji infrastrukturalnych w Golęczewie: kanalizacja i drogi (33,5 mln. zł wraz z Zielątkowem), przystanek PKM (7,2 mln. zł), samochód dla OSP w Golęczewie (1,350 mln. zł).

Radni, po dyskusji podzielili ostatecznie argumentację wójta, chociaż koalicja klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM  proponowała w toku prac w komisjach nie skreślać, lecz  przesunąć o rok realizację zadania budowy zespołu przedszkolno-szkolnego na lata 2019-2020. W roku 2018 postulowaliśmy podjąć działania zmierzające do wypracowania formuły – modelu finansowania tego przedsięwzięcia. Co więcej, podczas spotkania z wójtem w dniu  22 listopada 2017 r. w imieniu naszych klubów: INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM zaproponowałem tzw. model hybrydowy finansowania tej inwestycji, tj. budowy przedszkola publicznego przez partnera prywatnego – koncepcja identyczna, jak w Złotnikach, a budynek szkolny, w zależności od możliwości gminy mógłby zostać wybudowany ze środków budżetowych lub przez podmiot prywatny i na korzystnych warunkach wydzierżawiony z prawem wykupu przez gminę po określonym w umowie czasie.

Mam nadzieję, że do naszych rozwiązań, pomimo wprowadzenia określonych zapisów budżetowych, zdołamy jeszcze przekonać wójta Grzegorza Wojterę.

Na koniec należy przypomnieć, że obecnie budujemy przedszkole w Biedrusku oraz jeszcze 10 lat będziemy spłacać niepotrzebnie wybudowaną szkołę przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie (1.757 mln PLN rocznie). W 2012 roku wraz z ówczesnym przewodniczącym Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle – Michałem Przybylskim ostrzegaliśmy wójta i radnych przed realizacją tej inwestycji. Przegraliśmy jednak z tępą kalkulacją polityczną, bowiem zadanie to miało być wielkim bilbordem wyborczym ówczesnego ugrupowania wójta „Zgoda i Rozwój”. Stało się jednak inaczej. Inwestycja ta, wraz z ekskluzywnym boiskiem piłkarskim, zamiast wprowadzić z przytupem radnych wójta do Rady Gminy po wyborach 2014 r., wprowadziła jedynie w kłopoty mieszkańców naszej gminy na długie lata. Warto zatem przypomnieć sobie „proroczy” tekst Michała Dziedzica z 2015 r. „Jak zaprzepaszczono szansę na szkołę w Złotnikach i Golęczewie”  http://www.gminarazem.pl/jak-zaprzepaszczono-szanse-na-szkole-w-zlotnikach-i-goleczewie/

Lista Publikacji Golęczewo