[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Suchy Las Wschód – podsumowanie kadencji 2014-2018

Autor:

Osiedle Suchy Las-Wschód charakteryzuje się dość specyficzną substancją mieszkaniową i usługową, która determinuje kierunki rozwoju oraz inwestycji. Struktura ta miała odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez radnych dobiegającej końca kadencji Rady Gminy w latach 2014-2018. Z jednej strony zaistniała potrzeba zagospodarowania nowych przestrzeni oraz ulic dla terenów stosunkowo niedawno zabudowanych, z drugiej strony nie zapominano jednak o modernizacji i dostosowaniu do wymagań współczesnego świata obszarów zamieszkanych od kilkudziesięciu lat.

Obszarami, w których poczyniono największe inwestycje we wschodniej części Suchego Lasu, były budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa lub modernizacja dróg i chodników. Łączne koszty tych inwestycji w kończącej się kadencji to ponad 15,5 mln zł. Składały się na to głównie: przebudowa ul. Kubackiego z Krańcową i Gajową, budowa pełnej infrastruktury ulic: Sprzecznej, Lisiej, Klonowej, Ogrodniczej i Zgodnej oraz budowa ul. Zimowej. Dość istotne było również wykonanie remontu chodnika w ciągu ulic Rolnej i Młodzieżowej.

wybory3

Koalicja INICJATYWA MIESZKAŃCÓW-GMINA RAZEM popierała oraz była inicjatorem wielu innych działań. Mając świadomość potrzeb mieszkańców, Rada Gminy podejmowała decyzje o mniejszych, ale równie ważnych inwestycjach, jak np. budowa oświetlenia na osiedlowych ulicach. Oświetlenie zbudowane zostało na ulicach: Sadowej, Miodowej, Magnoliowej, Modrakowej i Świt. W kolejnych latach powinno pojawić się na innych ulicach: Alejowej, Czarneckiej, bowiem wykonane zostały już prace projektowe. Jaśniej będzie też na ulicach Fortecznej, Stromej, Na Wzgórzu, Widokowej, Tarasowej oraz Na Stoku, gdyż zabezpieczono już środki na projekt – ponad 150.000 zł.

Dość dużo poczyniono również w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. Modernizacji doczekał się park nad Rygą. W ramach ponad 400.000 zł na te cele wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Meteorytowej, zbudowano plac zabaw przy filii Szkoły Podstawowej oraz wykonano prace przy boisku i placu zabaw przy ul. Bogusławskiego.

W ciągu minionych lat, z inicjatywy radnych koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM  zaplanowano i zabezpieczono środki finansowe na wiele innych inwestycji. Zdecydowanie największą z nich jest „Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej”. Inwestycja ta przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę lub modernizację dróg i chodników na wyżej wymienionych ulicach. Obejmuje również kolejne ulice, takie jak: Śliwkowa, Miodowa, Wierzbowa, Warsztatowa, Źródlana, Zakole, Tarninowa, Ruczaj, Stara Droga, Ogrodnicza, Sucha i Akacjowa. Ten rejon wraz z ul. Sprzeczną, Lisią, Klonową, Ogrodniczą i Zgodną był białą plamą na mapie kanalizacji sanitarnej w Suchym Lesie. Spowodowane to było brakiem technicznej możliwości odprowadzenia ścieków. Po wybudowaniu kolektora Sucholesko-Umultowskiego w 2015 roku problem ten zniknął. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zapewnieniami wójta Grzegorza Wojtery, inwestycja ta powinna być już w toku. Miała ona z resztą odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a radni koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW-GMINA RAZEM rokrocznie zabezpieczali w budżecie środki finansowe na potrzeby jej realizacji. Aktualnie trwają procedury przetargowe. Zgodnie z przewidywaniami zakończenie prac w tym rejonie przewiduje się na 2022 rok, choć biorąc pod uwagę kolejne już opóźnienia, bardziej realny wydaje się rok 2023. Ważne jest jednak to, że tak istotny problem, jak brak kanalizacji sanitarnej i dróg dojazdowych do domów będzie w ciągu kilku najbliższych lat rozwiązany.

Lista Publikacji Ogólnogminnych