[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

O budżecie Gminy Suchy Las w 2015 r.

Autor:

Poniższy tekst nie ukaże się w lokalnej prasie – odmówiono publikacji zarówno w Gazecie Sucholeskiej jak i w Magazynie Sucholeskim Mieszkańców.


Ostatnio coraz częściej mówi się o możliwości aneksji części Gminy Suchy Las przez Poznań. Budzi to zrozumiałe zaniepokojenie wśród lokalnych sucholeskich patriotów oraz ludzi myślących pragmatycznie. Nie da się jednak ukryć, że część mieszkańców naszej Gminy przyjęłaby taką decyzję z zadowoleniem lub obojętnością. Zasadne zatem wydaje się pytanie, w jakim kierunku powinna zmierzać sucholeska wspólnota samorządowa, aby zwolenników ewentualnej fuzji z Poznaniem było mniej niż jej przeciwników? Jak piszą L. Napierała i Z. Szymański w świetnym artykule „Czym jest Gmina”- http://www.gminarazem.pl/czym-jest-gmina/ „Zamieszkujący jakiś obszar ludzie mają przecież podobne interesy. Wszak każdy chce, by w jego miejscowości i najbliższej okolicy było bezpiecznie i czysto, by drogi były skanalizowane, a transport publiczny sprawny. Te i inne potrzeby mieszkańców nazywamy interesem publicznym. Realizacja tego interesu wymaga jednak sprawnego zarządzania”. Dodać należy, że podstawowym narzędziem realizacji interesu publicznego jest budżet Gminy.

W 2015 roku na kształt budżetu spory wpływ mieli radni Klubu Gmina Razem, którzy chcąc wprowadzić ważne zmiany do przygotowanego jeszcze przed wyborami projektu, musieli sformułować pewne ogólne zasady postulowanych zmian.

Zasadą naczelną było wsłuchanie się w oczekiwania społeczne, w szczególności wyrażane poprzez: lokalnych przedstawicieli i liderów, sołtysów, członków zarządów osiedli czy rad sołeckich. Chcieliśmy, żeby głos sołtysa traktowany był z taką samą powagą jak głos prezesa spółki, a stanowisko rady sołeckiej, czy osiedlowego zebrania mieszkańców, znaczyło tyle samo, co stanowisko rady nadzorczej choćby największego sucholeskiego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy chociaż częściowe wyrównanie rażącej dysproporcji pomiędzy inwestycjami w uprzemysłowionych terenach Gminy i terenach zamieszkałych przez ludzi, którzy od lat czekają na upragnione drogi i kanalizację. Przesunęliśmy zatem w czasie częściowo  wydatki na budowę ulic: Nektarowej i Diamentowej, gdzie nie ma budynków mieszkalnych, a przyspieszyliśmy np. o 2 lata realizację długo oczekiwanej inwestycji drogowo – kanalizacyjnej w Złotkowie. Jest oczywiste, że władze gminne powinny troszczyć się o dobre warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, np. poprzez kreowanie przyjaznej polityki fiskalnej, jednakże na budowę jednej krótkiej ulicy Nektarowej w Suchym Lesie zaproponowano w projekcie budżetu kwotę większą niż na budowę … 10 ulic w Złotnikach.

Opowiedzieliśmy się również za podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników gminnych, zwłaszcza tych najmniej uposażonych. Zdajemy sobie sprawę, że nie rozwiąże to ich problemów, ale dokonaliśmy pierwszego kroku we właściwą stronę.

Inną zasadą, która nam przyświecała podczas formułowania wniosków budżetowych była chęć rozwiązania drobnych, mało kosztownych a bardzo uciążliwych spraw komunalnych (kosze na śmieci, wiaty przystankowe, oświetlenie ulic, wyrównywanie dróg itp). Zaproponowaliśmy zatem np. zwiększenie środków na zakup koszy, budowę oświetlenia wielu ulic, między innymi:  Chludowo – budowa 2 lamp na ul. Polnej i Chojnickiej – 10 000 zł, Suchy Las – budowa dwóch lamp na ul. Truskawkowej – 15 000 zł, Złotkowo – budowa lamp na ul. Sobockiej – 10 000 zł,  Golęczewo – projekt oświetlenia ulic: Strażackiej, Promienistej i Krętej,  Biedrusko – oświetlenie pięcioma lampami drogi znajdującej się za garażami – 25 000 zł, Złotniki – oświetlenie ulic: Jelonkowej oraz Ognikowej – 55.000 zł.

Kolejną zasadą, która dla nas miała absolutnie podstawowe znaczenie, to zgoda na realizację wydatków po ich właściwym, zrozumiałym i jasnym uzasadnieniu. Brak stosownej argumentacji na rzecz  danego wydatku skutkował brakiem jego poparcia. Przykładem może być tutaj choćby rozbudowa budynku Urzędu Gminy – poparcie przez nas tego zadania nastąpiło dopiero po przedstawieniu dodatkowych, pisemnych wyjaśnień. Nie poparliśmy natomiast dokapitalizowania gminnej spółki LARG w kwocie 150.000 zł, gdyż nie przedstawiono celowości przekazania takiej kwoty.  Nie byliśmy jednak przeciwni przekazania tej spółce kwoty 300.000 zł na promocję gospodarczą Gminy w celu pozyskania firm rejestrujących środki transportu na terenie Suchego Lasu, co generuje większe wpływy do budżetu z tyt. podatków.

Sporą wagę przywiązywaliśmy również do konieczności uzyskania właściwego efektu w stosunku do poniesionego nakładu finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko rozumianej promocji Gminy. Poparliśmy zatem np. dofinansowanie działalności artystycznej zespołu oraz orkiestry z Chludowa – 45.000 zł , a zgłosiliśmy wątpliwości w zakresie finansowania wydatków dotyczących reklam i publikacji w mediach – 115.000 zł.

Duże znaczenie miało dla nas finansowanie rozwiązań komunikacyjnych w Gminie, które realnie powinno podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości w ich codziennym funkcjonowaniu. Poparliśmy zatem realizację uspokojenia ruchu na os. Grzybowym, budowę przejścia dla pieszych w Jelonku, czy poprawienie bezpieczeństwa na ul. Obornickiej w Złotnikach. Kwestionowaliśmy za to przeznaczenie kwoty 500.000 zł na przejście pod torami w ul. Sucholeskiej, jako inwestycji nierealnej z powodu braku zainteresowania jej realizacją partnerów: Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz PKP.

Zaproponowaliśmy też racjonalizację pewnych wydatków, szczególnie w sferze obsługi informatycznej instytucji samorządowych. W sumie zaproponowaliśmy ponad 60 poprawek do budżetu, z których Wójt poparł 50, przedstawiając stosowne autopoprawki. Kilkanaście poprawek pozostawiono do rozstrzygnięcia radnym, którzy po często burzliwej, pełnej emocji dyskusji, zdecydowali o ich losie podczas sesji budżetowej – 29 stycznia 2015 r.

Należy na koniec podkreślić, że te wszystkie potrzebne dla mieszkańców zmiany nie mogłyby zostać wprowadzone, gdyby nie współpraca Klubu Radnych Gmina Razem z radnymi Klubu Inicjatywy Mieszkańców z os. Grzybowego. Jestem przekonany, że nasza współpraca, wzajemne zrozumienie i determinacja w dążeniu do wprowadzania zmian dobrze wróży Gminie Suchy Las w przyszłości. Zaznaczyć należy też, że wiele wniosków zaproponowanych przez nasz klub nie budziło też zastrzeżeń pozostałych radnych, bowiem wszyscy wydają się rozumieć, że ważniejszy od sympatii politycznych jest interes mieszkańców naszej Gminy, wyrażający się choćby w budowaniu klimatu do przeciwstawiania się nadmiernej „integracji” z Poznaniem.

Lista Publikacji Ogólnogminnych