[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Pieniądze dla spółki, czyli expresem przez lipcową sesję…

Autor:

Lipcowa sesja miała szczególny charakter, bowiem składała się z dwóch części – roboczej (zwyczajnej) oraz uroczystej. Nie była wcześniej planowana, co skutkowało nieobecnością dwóch radnych naszego klubu: Włodzimierza Majewskiego oraz Grzegorza Słowińskiego ze względu na wcześniej zaplanowane wyjazdy urlopowe.

W pierwszej części sesji radni głównie zajmowali się projektem wójta, który zakłada przeniesienie części zadań dotychczas z powodzeniem realizowanych przez urząd do gminnej spółki LARG. Spółka ta do tej pory głównie zajmowała się promocją gminy w zakresie pozyskiwania podatku od środków transportu. W praktyce sprowadzało się to do współpracy z firmami leasingowymi, które rejestrowały pojazdy w gminie Suchy Las. W spółce zatrudnione były 2 osoby – w tym jej prezes. Wójt zaproponował również zmianę na stanowisku prezesa oraz przekazanie spółce ćwierć miliona złotych na:

– wynagrodzenie Zarządu wraz z 2 umowami zlecenia – 160.000 zł
– wyposażenie dodatkowych 2 pomieszczeń biurowych – 35.000 zł,
– sprzęt komputerowy – 6.000 zł,
– najem dodatkowej powierzchni biurowej – 2 pomieszczenia – 18.000 zł
– środki rezerwowe na nieplanowane wydatki 31.000 zł

Nasz klub opowiedział się przeciwko temu projektowi. Uważamy, że spółkę należałoby zlikwidować, a jej dotychczasowe zadania, w oparciu o kadry zlikwidowanej spółki, realizować w ramach innej gminnej spółki, np. Zakładu Komunikacji Publicznej. Zaoszczędzilibyśmy wtedy chociażby kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie na Radzie Nadzorczej spółki LARG.

Jeśli jednak przesądzono o kontynuowaniu misji spółki LARG, to jej zadania i cele powinny być bardzo konkretne i skoncentrowane na obszarach, który nie dublują pracy kilkunastu gminnych urzędników. Podaliśmy konkretne przykłady, które swoim zasięgiem powinny wykraczać poza granicę naszej gminy. Do najważniejszych zaliczyliśmy:

– inwestycje drogowe, w szczególności  działania na rzecz budowy Nowej Obornickiej, obwodnicy Biedruska, właściwego usytuowania korytarza dla północno wschodniej części obwodnicy aglomeracji poznańskiej (tzw. żółty szlak)
– działalność ekologiczna – pomoc mieszkańcom w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrznych przeznaczonych na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
– rozwój i integracja komunikacji publicznej na obszarze metropolitalnym, w szczególności rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji autobusowej.

Gdyby zadania te były skutecznie realizowane, to po osiągnięciu konkretnych celów szczegółowych, finansowanie spółki mogłoby być nawet wyższe niż wskazane przez wójta. Zaproponowaliśmy zatem odłożenie tej sprawy na sesję sierpniową i jej przekazanie do właściwej komisji. Niestety, oprócz radnych naszego klubu, poparły nas tylko radne: Joanna Pągowska oraz Joanna Radzięda.

Głosowanie potwierdziło jedynie to, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Wójt zachowuje z oczywistych względów szczególny sentyment do tej spółki i zapewni jej trwały i nieograniczony dostęp do środków publicznych. Spółka będzie żyła z niepotrzebnego i kosztownego dla mieszkańców pośrednictwa pomiędzy urzędem gminy a wykonawcą wskazanych przez wójta inwestycji, czego wynikiem będzie spory chaos, przenikanie się kompetencji, rozmywanie odpowiedzialności i drenaż pieniędzy z budżetu gminy do spółki. Jak będzie w praktyce funkcjonować „urząd gminy bis” – zobaczymy. Obawiamy się, że cała sprawa zakończy się kolejną katastrofą wizerunkową, których nam ostatnio nie brakuje.

Należy też dodać, że dług gminy Suchy Las bije kolejne rekordy. Na koniec 2020 roku przekroczył już 100 mln złotych, a pieniędzy w jednej z najbogatszych gmin w Polsce brakuje np. na stypendia dla uczniów, czy małe boisko sportowe w Złotnikach.

W drugiej uroczystej części sesji Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera wręczył nagrody „Dębowego Liścia” Grażynie i Ryszardowi Głowackim z Towarzystwa Przyjaciół Gminy Suchy Las, Annie Małłek z Sucholeskiego Towarzystwa Przyjaciół Europy oraz Mieszkańcom Gminy zaangażowanych w walkę z pandemią, których reprezentował Arkadiusz Bryś. Nagrodę otrzymał również burmistrz z partnerskiej gminy Isernhagen Arpad Bogya.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem

(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Zbigniew Hącia
(-) Włodzimierz Majewski
(-) Grzegorz Słowiński

Lista Publikacji Ogólnogminnych