[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Autobus w płomieniach – kalendarium wydarzeń

Autor:

2 lutego 2017 r.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) w Poznaniu kontrolują 5 autobusów należących do sucholeskiego ZKP Sp. z o.o. Zatrzymano 3 dowody rejestracyjne, a kierowcy zostali ukarani mandatami w kwocie 50 zł. „Usterki techniczne polegały głównie na nieszczelności układu pneumatyczno-hamulcowego: uszkodzeniu przewodu hamulcowego. Poza tym wskaźnik ostrzegawczy układu ABS wskazywał uszkodzenie układu (w jednym przypadku zaklejony został taśmą izolacyjną, by nie świecił i nie pokazywał uszkodzenia).” https://www.witdpoznan.pl/news/889/zabraklo-abs-i-zdrowego-rozsadku.html

7 lutego 2017 r.

Na stronie www.gminarzaem.pl ukazuje się artykuł Tomasza Bekasa, http://www.gminarazem.pl/czy-karol-marcinkowski-przewraca-sie-w-grobie/, w którym autor informuje o przyznaniu w dniu 12 września 2016 r. sucholeskiemu ZKP wyróżnienia w Konkursie o Wielkopolską Nagrodę Jakości.

21 lutego 2017 r.

Radni podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozmawiają z prezesem ZKP Edwardem Miśko o stanie technicznym taboru . Prezes pozytywnie ocenił tabor autobusowy, a ponadto zakwestionował rzetelność kontroli WITD z 2.02.2017 r. , która wg jego wiedzy była efektem donosu.

Protokół Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 21.02.2017 r. http://bip.suchylas.pl/176/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego/

28 marca 2017 r.

Na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przybywają pracownicy ZKP, którzy wcześniej spotkali się z przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las Małgorzatą Salwa-Haibach podczas dyżuru dla mieszkańców. Kierowcy, zwracali uwagę na fatalny stan taboru autobusowego. Usterki układów hamulcowych, zaklejone czujniki, niefunkcjonujące ogrzewanie i klimatyzacja, zużyte drążki układu kierowniczego, drzwi samoczynnie otwierające się podczas jazdy to tylko niektóre przykłady niesprawnego taboru. Pracownicy akcentowali również, że na osoby, które odmawiają prowadzenia niesprawnych pojazdów wywierana jest presja.

Protokół Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 28.03.2017 r. http://bip.suchylas.pl/176/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego/

30 marca 2017 r.

Radni klubów  Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem, członkowie  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Włodzimierz Majewski, Zbigniew Hącia oraz Dariusz Matysiak  spotykają się z wójtem Grzegorzem Wojterą. Ze spotkania sporządzono notatkę służbową o następującej treści:

2017_plonacy_autobus_kal_fot_1

Notatka służbowa z 30.03.2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

Na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przybywają pracownicy ZKP, którzy kwestionują relacje swoich kolegów z dnia 28.03.2017 r. Pracownicy informują, że zarówno stan techniczny taboru, jak i relacje w spółce są bardzo dobre.

Protokół Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z 25.04.2017 r. http://bip.suchylas.pl/176/komisja-bezpieczenstwa-i-porzadku-publicznego/

27 kwietnia 2017 r.

Podczas sesji Rady Gminy wójt Grzegorz Wojtera wycofuje się z ustaleń z 30 marca 2017 r. w szczególności kwestionuje zasadność przeprowadzenia kontroli w niezależnej stacji kontroli pojazdów.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Suchy Las z 27.04.2017 r. Strony 23-27 http://bip.suchylas.pl/241/protokoly/

 19 maja 2017 r.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zwraca się pisemnie do wójta  z prośbą o przekazanie informacji o podjętych działaniach w zakresie poprawy bezpieczeństwa korzystających z autobusów sucholeskiego ZKP.

20 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego składa interpelację z prośbą o przedstawienie dokumentów dotyczących stanu technicznego taboru autobusowego oraz przeprowadzonych od początku 2017 r. kontroli. Wójt informuje, że o powyższe dokumenty należy wystąpić bezpośrednio do ZKP Sp. z o.o. w trybie dostępu do informacji publicznej.

2017_plonacy_autobus_kal_fot_2

Interpelacja z 20.06.2017 r.

 

22 czerwca 2017 r.

 Przedstawicielka ZKP Sp. z o.o. na posiedzeniu sesji Rady Gminy Suchy Las odczytuje oświadczenie/ apel w obronie dobrego imienia gminnej spółki.

Lipiec 2017 r.

 Wójt Grzegorz Wojtera w Gazecie Sucholeskiej [nr 06 (170) lipiec 2017] informuje mieszkańców, że „SUCHOLESKIE AUTOBUSY BYŁY I SĄ BEZPIECZNE”. Problem sprowadza do bieżącej walki politycznej, koncentrując się raczej na obronie wizerunku spółki, a właściwie jej Zarządu, pomijając kwestię bezpieczeństwa pasażerów. Pisze, że batalia radnych klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM  jest po prostu wymyślona, a prawdziwym celem jest napiętnowanie wójta i prezesa ZKP. Artykuł zakończył życzeniami spokojnej i bezpiecznej podróży gminnymi autobusami.

2017_plonacy_autobus_kal_fot_3

Gazeta Sucholeska [nr 06 (170) lipiec 2017]

9 sierpnia 2017 r.

Prezes ZKP Sp. z o.o. przekazuje dokumenty dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2017 r. z analizy dokumentów wynika, że w okresie od lutego do czerwca 2017 r. WITD oraz Policja przeprowadziły łącznie 19 kontroli stanu  technicznego autobusów ZKP, w wyniku których dokonano zatrzymania 7 dowodów rejestracyjnych w związku z nienależytym stanem technicznym pojazdu.

2017_plonacy_autobus_kal_fot_4

Zakład Komunikacji Publicznej odpowiedź na wniosek

12 września 2017 r.

 W płomieniach staje jeden z autobusów ZKP Sp. z o.o. Prasa donosi, że prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria układu hamulcowego. W tym samym dniu radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM oraz prezes Stowarzyszenia Gmina Razem – Michał Dziedzic wydają specjalne oświadczenie.

2017_plonacy_autobus_kal_fot_5

Autobus w płomieniach

 

14 września 2017 r.

 Wójt Grzegorz Wojtera wydaje oświadczenie, które kończy „Życząc Państwu i sobie, aby to przykre doświadczenie było jedynym i ostatnim jakie miało miejsce w naszej gminie, zapewniam jednocześnie, że troska o zdrowie i życie pasażerów zawsze była i będzie dla mnie jednym z kluczowych zadań. Wyrażam również przekonanie, że poruszanie się gminnym transportem publicznym jest nie tylko sprawne, ale i bezpieczne.”

Wójt w swoim oświadczeniu zamieszcza oświadczenie ZK:

2017_plonacy_autobus_kal_fot_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych