[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Społeczna (grudzień 2016)

Autor:

W grudniu Komisja odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej (CKiBP), gdzie spotkaliśmy się z wieloletnią dyrektorką  p. Urszulą Habrych, która przeszła na emeryturę. Komisja w ciepłych słowach podziękowała Jej za wiele lat pełnej zaangażowania pracy, dzięki czemu stała się prawdziwą ikoną naszej Gminy.

W drugiej części spotkaliśmy się z pełniącą obowiązki dyrektora CKiBP, p. Matyldą Strebejko- Komarowską oraz paniami M. Majewską-Szymkowiak – kierownikiem biblioteki  oraz główną księgową  – E. Olczak. Sucholeska biblioteka zakupiła 3.000 nowych pozycji książkowych i otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 15.000 zł. W ciągu roku wypożyczono 86.000 książek. W ramach biblioteki funkcjonują   3 pracownie. W minionym roku w CKiBP zorganizowano 40 wydarzeń, w których wzięło udział 8.000 widzów. Obecnie w zajęciach artystyczno- kulturalnych bierze udział 700 uczestników.

Na drugim posiedzeniu Komisji odbyła rozmowy z redaktor naczelną Gazety Sucholeskiej, p. Barbarą Stachowiak. Gazeta Sucholeska ukazuje się od 1991 roku, wydano 163 numery w nakładzie 4.500 egzemplarzy. Na druk wydano 61.236 zł, skład kosztował 14.558 zł, a kolportaż 3.150 zł. Z tytułu reklam do budżetu wpłynęła  kwota 46.329 zł, co realnie obniża koszty wydawania gminnej gazety.

Członkowie komisji szeroko i emocjonalnie dyskutowali o konieczności prezentowania w gminnej gazecie informacji wolnych od jednostronnego zabarwienia politycznego, które nie odzwierciedlają różnorodnych poglądów rozmaitych grup społecznych. W toku dyskusji wyrażałem pogląd, że działalność  gminnej prasy powinna ograniczać się do publikowania rzetelnych informacji, ewentualnie publikacji związanych z promocją gminy oraz komunikatów urzędowych. Podkreślałem  też, że w Gazecie Sucholeskiej, wydawanej ze środków publicznych, nie zamieszcza się sprostowań nieprawdziwych informacji zasłaniając się np. przyczynami formalnymi. Za zamieszczenie nieprawdziwych lub nieścisłych informacji nie przeprasza się osób pokrzywdzonych, co powinno być standardem. Akcentowałem też problem nadmiernej ingerencji wójta w proces kreowania linii programowej pisma, co skutkuje brakiem autonomii redakcji.

Pomimo powyższych uwag, praca p. redaktor Barbary Stachowiak została pozytywnie oceniona ze względu na duże osobiste zaangażowanie i profesjonalizm.

Z okazji jubileuszu, Gazecie Sucholeskiej życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim doczekania się autonomii i niezależności oraz determinacji w utrwalaniu w naszej lokalnej społeczności poczucia stawania się społeczeństwem obywatelskim!

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych