[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (marzec 2018).

Autor:

Komisja w marcu obradowała dwukrotnie. 19.03.br opiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję. Pozytywnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką. Również pozytywnie ustosunkowano się do projektów uchwał finansowych:  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 oraz projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r.

Negatywnie zaopiniowano natomiast projekt uchwały w sprawie podziału gminy Suchy Las na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów i w związku z tym nie opiniowano projektu uchwały w sprawie podziału gminy Suchy Las  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na drugim posiedzeniu 29.03.br. zajmowano się analizą projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które są obecnie procedowane.

Komisja sformułowała kilka wniosków do projektu Studium oraz przyjęła wniosek o udostępnieniu wszelkiej dokumentacji związanej z zakupem bez homologacji samochodu dla OSP Suchy Las.

Lista Publikacji Ogólnogminnych