[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (czerwiec 2015)

Autor:

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska obradowała 19 czerwca 2015 r. Tematem przewodnim była jakość powietrza w naszej gminie. Oprócz radnych w posiedzeniu uczestniczył Marcin Buliński – zastępca Wójta, Wiesław Orczewski – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i mieszkańcy Suchego Lasu. Omawiano następujące zagadnienia:

1. Realizacja przez Gminę Suchy Las Programu Ochrony Powietrza (POP).
Program został opracowany dla Wielkopolski z powodu przekroczenia w tym regionie w 2011r. poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)piranu. Zawiera wytyczne dla szerokiego spektrum działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. Między innymi są to zalecenia dotyczące likwidacji źródeł niskiej emisji, redukcji unosu pyłu z dróg, redukcji emisji spalin samochodowych.

2. Radni postulowali, aby na terenie gminy przeprowadzić inwentaryzację niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, a następnie ułatwić ich właścicielom składanie wniosków o dofinansowanie wymiany tych urządzeń. Zastanawiano się także, jak wyeliminować zjawisko palenia odpadów w kominkach i zadymiania otoczenia. Wskazano szczególnie uciążliwe przypadki tego typu z okolic ul. Poziomkowej i Zawilcowej w Suchym Lesie. Omawiano kompetencje Straży Gminnej i Policji związane z kontrolą i sankcjami karnymi wobec osób zanieczyszczających powietrze. W. Orczewski poinformował o działaniach Urzędu Gminy zmierzających do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii.

Innym sposobem redukcji źródeł zanieczyszczeń powietrza jest zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z jazdy samochodami na rzecz rowerów. Podczas dyskusji poruszono kwestię aktualizacji projektu sieci głównych ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy. Wnioskowano, aby obejmowała ona także dojazdy do szkół.

rowery

2. Taki widok można często obserwować przed sucholeskim gimnazjum. Dlatego zasadnym wydaje się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej, będącej głównym dojazdem do szkoły. Oczywiście powinna ona być składową całościowej gminnej koncepcji ścieżek rowerowych. Przy okazji budowy ścieżki warto skablować napowietrzną linię elektroenergetyczną, aby uniknąć zabiegów cięcia gałęzi dorodnych lip rosnących przy ul. Poziomkowej.

2.    Oddziaływanie odorowe składowiska odpadów w Suchym Lesie.
Przybyli na posiedzenie mieszkańcy Suchego Lasu wyrazili swoje niezadowolenie i zniecierpliwienie powodowane nierozwiązanym od wielu lat problemem odorów z wysypiska śmieci. Podkreślali, że dyrekcja ZZO bagatelizuje tę kwestię. Twierdzili, że przyczyną odorów jest nieszczelna, przestarzała instalacja zbierająca i przetwarzająca gazy powstające w kwaterach składowiska. Rozwiązaniem wydaję się jedynie rzetelny remont lub przebudowa owej instalacji.

Mieszkańcy mogą każdorazowo zawiadamiać Straż Gminną i Urząd Gminy o docierającym do nich odorze. W. Orczewski poinformował, że monity takie są przekazywane do Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ponadto stwierdził, że Urząd Gminy ma zamiar zlecić badania jakości powietrza, środowiska gruntowo-wodnego i hałasu wokół składowiska śmieci.

Lista Publikacji Ogólnogminnych