[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Rewizyjna (lipiec 2015)

Autor:

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostanie poddany analizie raport ostatniej kompleksowej kontroli gminy za 2013 r. w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Kontrola wypadła bardzo źle. RIO ma do nas zastrzeżenia między innymi o:
– nieprawidłowości w zakresie ksiąg rachunkowych,
– błędy w przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku gminnego,
– nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej, np. błędne oszacowanie skutków finansowych zwolnień od podatku od nieruchomości,
– nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji podatkowej,
– nieprawidłowości w zakresie udzielania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
– opieszałe egzekwowanie swoich wierzytelności (czynsze, opłaty za wieczyste użytkowanie itp.),
– nieprawidłowości w ustalaniu wynagrodzenia wójta i innych pracowników samorządowych oraz naliczania diet radnym i szefom jednostek pomocniczych,
– nieprawidłowości w rozliczaniu parku wodnego OCTOPUS.
Wójt wprawdzie złożył zastrzeżenia, co do niektórych kwestii objętych wnioskami pokontrolnymi, ale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zastrzeżenia te w całości oddaliło.

Problemem najbardziej istotnym podnoszonym w raporcie jest kwestia zadłużenia naszej gminy. Otóż RIO jednoznacznie stwierdza, że w 2013 r. zadłużyliśmy się ponad dopuszczalny prawem ustawowy próg – 60% wykonanych dochodów. Opinię RIO potwierdza ranking najbardziej zadłużonych gmin wiejskich za 2013 r. publikowany przez prestiżowe i obiektywne pismo „Wspólnota”. Na 1525 sklasyfikowanych gmin wiejskich zajmujemy fatalne 33 miejsce, czyli tylko 32 gminy były w 2013 roku od nas bardziej zadłużone.

Lista Publikacji Ogólnogminnych