[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Rewizyjna (czerwiec 2016)

Autor:

W czerwcu prace Komisji koncentrowały się wokół spraw związanych ze sformułowaniem opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku absolutoryjnego. Analizowano szczegółowo problemy z wykonaniem budżetu po stronie wpływów i wydatków. Na posiedzeniu wysłuchano stanowiska wójta Grzegorza Wojtery oraz p. skarbnik Moniki Wojtaszewskiej. Ostatecznie Komisja 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się zaakceptowała wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r.

Wójt wykonał budżet uchwalony przez Radę Gminy poprawnie. Nie oznacza to, że radni nie dostrzegali problemów. Było ich całkiem sporo. Niezrealizowana inwestycja w zakresie budowy dróg wraz z pełną infrastrukturą w Golęczewie oraz w Zielątkowie. Opóźnienie I etapu modernizacji ulic w Złotnikach. Radna Agnieszka Targońska przypomniała odłożenie o rok budowy miejsc postojowych przy os. Poziomkowym. Zastrzeżenia, co do inwestycji w Biedrusku zgłaszali również radni Grzegorz Łukszo oraz Dariusz Matysiak. Niezbyt pochlebnie o budżecie wypowiedział się radny Krzysztof Pilas, a Michał Dziedzic – przewodniczący Suchego Lasu akcentował nierówne traktowanie przez wójta jednostek pomocniczych. Ostatecznie, podczas sesji absolutoryjnej, za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu.

Dla części radnych naszej koalicji przesądzającym argumentem za udzieleniem absolutorium była oczekiwana przez nas współpraca w zakresie oddłużania gminy. Od 2014 roku konsekwentnie naprawiamy finanse gminy. Bardzo ostrożnie podchodzimy do kwestii zaciągania nowych kredytów i są pierwsze efekty tej rozważnej polityki. Przypomnijmy, w 2013 r. zadłużenie gminy stanowiło 62,48 %. Poprzednia Rada i wójt dopuścili wtedy do dramatycznej sytuacji przekroczenia „progu ostrożnościowego” – 60% . Groził nam zarząd komisaryczny i odwołanie wójta. Po wyborach samorządowych, w 2014 r. odbiliśmy się od dna i zadłużenie spadło do 55,77 %. W 2015 % ograniczyliśmy dług do 48% wykonanych dochodów. Warto też dodać, że udaje nam się oddłużać gminę przy dość proinwestycyjnych budżetach.

Komisja zakończyła również kontrole remontów szkół w 2015 r. Wkrótce zostaną sporządzone protokoły pokontrolne oraz wydane  zalecenia.

Lista Publikacji Ogólnogminnych