[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (lipiec 2018).

Autor:

Komisja obradowała 13 lipca br. W pierwszej części posiedzenia przeanalizowano korespondencję w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie opinii Agencji Mienia Wojskowego (AMW) oraz Nadleśnictwa Łopuchówko, dotyczącej projektu mpzp Biedrusko-rejon Rowu Północnego. Zarówno AMW, jak i Nadleśnictwo negatywnie zaopiniowały zapis dotyczący przeznaczenia tego terenu na cele usług sportu i rekreacji. Podobnie, negatywny stosunek zaprezentował Wojskowy Zarząd Infrastruktury (WZI) w Poznaniu, który ponadto sugeruje oddzielenie terenu od poligonu płotem o wysokości 2,5 metra lub ekranem akustycznym. WZI prosi za to, o jak najszybsze podjęcie mpzp na terenie poligonu. Wniosek złożono w grudniu 2016 r. Niestety Komisja dowiedziała się o tym kilka miesięcy temu.

W dalszej kolejności analizowano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Plany w Złotnikach, ul. Kochanowskiego oraz w Chludowie ul. Maniewska czekają na  odrolnienie gruntów i tylko to hamuje dalsze działania. Plan dla Biedruska – Rów Północny jest na etapie opiniowania.

Dyskutowano także o przygotowaniu mpzp pod kościół w Biedrusku,  o problemach cmentarza w Biedrusku oraz o problemach z zakupem od firmy VASTBOUW terenu przy boisku przy ul. Sosnowej na. os. Grzybowym.

W dalszej kolejności poruszono temat Studium, które jest na etapie opiniowania i uzgodnień oraz komunikacji na osiedlu Złotniki – Park, gdzie zamiast konkretnych działań trwają rzekomo negocjacje z właścicielem terenu, gdzie ma przebiegać główna droga wyjazdowa z osiedla. W końcu okaże się, że ruch zostanie skierowany przez ul. Mosiężną na ul. Sosnową i Muchomorową.

Lista Publikacji Ogólnogminnych