[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Przełamać komunikacyjny impas!

Autor:

15 marca odbyło się zebranie zarządu osiedla Suchy Las Wschód poświęcone zmianom organizacji ruchu na osiedlu, które zaproponowała firma Lehmann Partner sp. z o.o. Podczas zebrania poddano pod dyskusję propozycje, które były omawiane w trakcie spotkania w urzędzie gminy dnia 1 marca br. Oprócz członków Zarządu Osiedla obecni byli radni: Ryszard Tasarz, Wojciech Korytowski i Jarosław Ankiewicz oraz kilku mieszkańców osiedla.

Zarząd Osiedla pozytywnie zaopiniował wprowadzenie, tam gdzie to możliwe, skrzyżowań równorzędnych (dotyczy części osiedla Suchy Las Wschód – ulic przyległych do Leśnej, Dębowej i Ogrodniczej z przyległymi z wyłączeniem ulicy Bogusławskiego – droga powiatowa oraz ulic Stara Droga i Leśna) oraz ograniczeń prędkości.

Zarząd Osiedla nie poparł natomiast proponowanego w pierwszej koncepcji całkowitego wyłączenia z ruchu ulicy Rumiankowej i zaproponował m.in. rozwiązanie sprowadzające się do wprowadzenia na ulicy Alejowej nakazu skrętu w lewo w ulicę Bogusławskiego. Ulica Rumiankowa pozostałaby wówczas otwarta na wjazd z ulicy Bogusławskiego, zarówno prawoskręt jak i lewoskręt. To rozwiązanie powinno spowodować „wypchnięcie” tranzytu z kierunku ulicy Alejowej w ulicę Bogusławskiego. Członek zarządu Pan Maciej Pokusa zaproponował, aby wprowadzić jednocześnie zakaz skrętu w prawo z ulicy Bogusławskiego w ulicę Jaśminową. Tym samym cały „tranzyt” z kierunku Radojewa ulicą Alejową zostałby skierowany w ulicę Bogusławskiego do ulicy Rolnej i Obornickiej i omijałby osiedle „kwiatowe”. W konsekwencji mieszkańcy osiedla chcąc dojechać do np. szkoły czy Lidla nie będą mogli korzystać z ulicy Alejowej i Rumiankowej.

Zarząd Osiedla zaopiniował również negatywnie wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ulicy Jaśminowej w ulicę Fiołkową. Ulica Fiołkowa, pozostanie dostępna dla mieszkańców w obu kierunkach jak to ma miejsce obecnie.

Inną propozycją, żywo dyskutowaną podczas zebrania było pozostawienie ulicy Rumiankowej otwartej i wprowadzenie na ulicy Rumiankowej podwyższonego przejścia dla pieszych znajdującego się pomiędzy ulicą Bogusławskiego i Makową oraz ewentualnie ustawienie znaku STOP przy skrzyżowaniu ulic Rumiankowej i Makowej. Takie rozwiązanie pozwala zarówno „tranzytowi” z ulicy Alejowej jak i mieszkańcom osiedla w pełni korzystać z ulicy Rumiankowej, jednakże podniesione przejście dla pieszych oraz znak STOP „wyhamują” niesfornych kierowców, którzy obecnie z impetem wjeżdżają z ulicy Alejowej w Rumiankową. Ta koncepcja nie wpłynie na zwiększenie ruchu tranzytowego i lokalnego na ulicach Bogusławskiego i Rolnej.

Kolejną dyskutowaną propozycją, która mogłaby się przyczynić do ograniczenia „tranzytu” było zamknięcie ulicy Fortecznej. Jednakże ze względu na fakt, że z ulicy Fortecznej korzystają rodzice dowożący dzieci do szkoły, to zaproponowano wprowadzenie dodatkowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Konwaliowej/Fortecznej. Odpowiednio zaprogramowana sygnalizacja świetlna powinna wydłużyć (obecnie bezproblemowy) przejazd ulicami Rumiankową, Jaśminową oraz Konwaliową w kierunku na Oborniki i tym samym zniechęcić „tranzytowców” do korzystania z tego „szybkiego połączenia”. Należałoby zatem skierować ruch spod szkoły na skrzyżowanie ulic Konwaliowej i Obornickiej.

Poruszana była również kwestia odwrócenia kierunku ruchu na ulicy Rolnej – na odcinku od ulicy Młodzieżowej do Konwaliowej. Obecnie ruch na tym odcinku przebiega w jednym kierunku tj. od ulicy Konwaliowej w kierunku do Młodzieżowej z nakazem skrętu w prawo w ulicę Młodzieżową. W obecnej sytuacji istnieje swoiste RONDO: Obornicka – Konwaliowa – Rolna – Młodzieżowa – Obornicka. Obecnie kierowcy wyjeżdżający z ulicy Rolnej na ulicę Młodzieżową nagminnie łamią zakaz skrętu w prawo i skręcają w lewo w ulicę Rolną, nierzadko przejeżdżają również przez parking przy przychodni lekarskiej na ulicy Młodzieżowej.

2016_rolna

Po raz kolejny zaproponowałem odwrócenie kierunku ruchu w kierunku ulicy Konwaliowej z nakazem skrętu w prawo w kierunku szkoły oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Za takim rozwiązaniem przemawia kilka względów:

1) istniejąca infrastruktura drogowa: rozjazdy i wysepki,
2) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci szkolnych i gości hotelowych,
3) możliwość dojazdu do szkoły dla mieszkańców ulic Leśnej i przyległych,
4) rozłożenie ruchu lokalnego i tranzytowego na trzy ulice i trzy skrzyżowania.

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowałem tylko ja oraz członek Zarządu Osiedla Pan Patryk Tasarz. Pozostali obecni członkowie zarządu byli przeciwni wprowadzeniu tej zmianie.

Poza tym przyjęto wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu postoju na ulicach jednokierunkowych (dwa głosy za – m.in. p. Przewodnicząca Ankiewicz – i pięć wstrzymujących się). Odrzucono natomiast wniosek o wprowadzenie zakazu postoju na ulicach dwukierunkowych.

Tym samym zakończono kolejny etap przygotowań w sprawie zmiany organizacji ruchu na osiedlu Suchy Las Wschód. Osobiście wyrażam nadzieję, że ostateczna koncepcja zmiany organizacji ruchu na osiedlach: Suchy Las Wschód, Suchy Las i os. Grzybowym przygotowywana przez firmę Lehman Partner sp. z o.o. wsparta wiarą i zapałem do pracy oraz zaangażowaniem pracowników referatu komunalnego, spełni długo oczekiwane postulaty mieszkańców gminy. Może też stanowić podstawę do wyeliminowania, czy choćby ograniczenia podziałów między mieszkańcami. Warunkiem spełnienia się tej tezy jest jednak pełen profesjonalizm i niezależność specjalistów firmy Lehman Partner sp. z o.o.

Cieszę się bardzo, że wójt p. Grzegorz Wojtera, popierając zaprezentowaną przeze mnie opinię [Gazeta Sucholeska nr 03(157) z marca 2016]wyraża wreszcie gotowość przeprowadzenia długo oczekiwanych zmian komunikacyjnych w tej części naszej gminy. W świetle powyższego, należy oczekiwać, że wzajemna współpraca profesjonalistów, urzędników i mieszkańców zapobiegnie nie tylko nieuzasadnionemu zamykaniu ulic, ale spowoduje również otwarcie tych już częściowo zamkniętych (np. ul. Rolna). Ulice budowane ze środków publicznych, powinny przecież służyć całej społeczności lokalnej.

Lista Publikacji Ogólnogminnych