[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czekamy na Kościół w Biedrusku …

Autor:

Podczas majowej sesji Rady Gminy Suchy Las został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod nowy kościół w Biedrusku. Plan został wywołany 25 lutego 2016 r., a więc uchwalony został w możliwie najkrótszym terminie. Ksiądz proboszcz parafii w Biedrusku Wiesław Okoń wskazywał bowiem, że jakakolwiek zwłoka w uchwaleniu planu może skutkować tym, że parafia nie otrzyma zapowiedzianych środków na jego budowę. Tak więc mobilizacja była pełna, a tempo pracy sprinterskie.

Niestety, konieczność szybkiego procedowania planu skutkuje zazwyczaj jego niedoskonałościami. Projekt przygotowany przez wójta zawierał ich wiele. W imieniu naszej koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, uwagi do planu złożyła radna dr Agnieszka Targońska. Wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone przez wójta, który doskonale wiedział, że ich przegłosowanie przez naszą koalicje skutkowałoby koniecznością ponownego wyłożenia planu, a to spowodowałoby  co najmniej kilka miesięcy zwłoki w jego przyjęciu. Środki na budowę kościoła mogłyby odpłynąć wtedy do innej parafii, a Biedruszczanie zostaliby bez wymarzonej świątyni. O problemach z powstaniem nowego kościoła pisał zresztą radny z Biedruska Grzegorz Łukszo http://www.gminarazem.pl/budujemy-kosciol-w-biedrusku/ . Tak więc, chcąc nie chcąc – plan w wersji zaproponowanej przez wójta zmuszeni byliśmy uchwalić w imię wyższych celów. Szkoda, bo gdyby wójt uwagi nasze uwzględnił, to nie spowodowałby zwłoki w uchwaleniu planu nawet o jeden dzień, a plan ten byłby znacznie lepszy.

2017_mpzp_kosciol

O jakie zmiany zabiegaliśmy, które wójt zignorował:

  1. Zachowanie drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekracza 60 cm oraz drzew, których obwód mierzony na wysokości pierśnicy przekracza 120 cm. Celem złożenia tej uwagi była ochrona cennego drzewostanu rosnącego poza terenem bezpośrednio przeznaczonym pod budynek kościoła, plebanii i garaży.
  2. Ograniczenie możliwości skanalizowania rowu melioracyjnego. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy ekologiczne. Ochrona istniejącego drzewostanu jest łatwiejsza, jeśli nie narusza się zastanych stosunków wodno-glebowych. Skanalizowanie rowu prawdopodobnie wymusiłoby usunięcie części drzew, a także radykalne cięcia koron i korzeni pozostałych roślin. Nagłe i trwałe osuszenie gruntu również wywarłoby niekorzystny wpływ na otaczający drzewostan.
  3. Zakaz lokalizacji reklam, w tym banerów i chorągiewek oraz zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych przęsłowych. Te uwagi były istotne ze względu na konieczność zachowania harmonii krajobrazu i estetyki najbliższego otoczenia kościoła.
  4. Zwiększenie ternu biologicznie czynnego z 15 do 20%, Ze względów ekologicznych należy do minimum ograniczać powierzchnię zabudowy i utwardzanie terenu. Można to uczynić bez uszczerbku dla terenu przeznaczonego pod komunikację np. poprzez budowę tzw. parkingu ekologicznego, obsianego trawą.
  5. Obniżenie dopuszczalnego poziomu hałasu, Uwaga złożona w trosce o komfort akustyczny mieszkańców okolicznych posesji.
  6. Korekta odległości linii zabudowy od ulicy Chludowskiej – jak dla terenów przyległych. Zachowanie ładu architektonicznego poprzez wprowadzenie prostej, równej linii zabudowy dla wszystkich budynków zlokalizowanych przy ul. Chludowskiej. Odsunięcie linii w głąb działki tak, budowa kościoła nie wymusiła konieczności przełożenia istniejącej infrastruktury podziemnej.

Lista Publikacji Ogólnogminnych