[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Budujemy Kościół w Biedrusku!

Autor:

Dyskusja o lokalizacji dla nowego kościoła w Biedrusku toczy się wiele lat. Z zapisów w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika, że mamy na ten cel wyznaczone dwa miejsca – działkę 52/8 (skrzyżowanie ulicy Błękitnej oraz Zjednoczenia) oraz działkę 134 (tzw. „kolbę”).

Ta ostatnia lokalizacja budziła najwięcej kontrowersji. Przypomnijmy, że prawie 10 lat temu zorganizowano jedno z największych zebrań w historii naszej miejscowości, na którym kwestia lokalizacji kościoła na tej działce była omawiana. Gorącą zwolenniczką takiego rozwiązania była ówczesna przewodnicząca Zarządu Osiedla p. Danuta Wilk. Lokalizacja ta jednak pod każdym względem była zła i dodatkowo natrafiła na bardzo silny opór ze strony mieszkańców. Warto też dodać, że na wspominanym zebraniu omawiano również możliwość zlokalizowania kościoła na działce przy ulicy Chludowskiej. Jednak ówczesny zastępca wójta Jerzy Świerkowski wykluczył taką możliwość, ze względu na uchwalony już tam plan zagospodarowania przestrzennego, który kościoła przy Chludowskiej nie przewidywał.

Od tamtego czasu zmienił się nie tylko proboszcz i zastępca wójta, ale także Rada Gminy oraz  Zarząd Osiedla w Biedrusku. Temat nowego kościoła powrócił. Nie ma co ukrywać, że miejscowość się rozrasta, przybywa mieszkańców, a co za tym idzie istnieje pilna potrzeba nowego kościoła. Poza tym obecna kaplica jest nie tylko ciasna, ale też nie spełnia standardów technicznych dla tego typu obiektów.

Chcąc uniknąć kontrowersji i problemów z lat poprzednich, wspólnie z jednym z członków Zarządu Osiedla „zbadaliśmy” temat lokalizacji kościoła w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Rozmowy zakończyły się oczywistą konkluzją – najlepsza lokalizacja to ul. Chludowska. Tę lokalizację proponował również ks. Wiesław Okoń – proboszcz Parafii w Biedrusku. Wspólnie z radnym Dariuszem Matysiakiem, sprawę przedstawiliśmy radnym naszej koalicji: INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, która w Radzie Gminy Suchy Las posiada większość. Po naszych wyjaśnieniach, wszyscy radni jednoznacznie poparli pomysł usytuowania nowego kościoła w Biedrusku przy ul. Chludowskiej. Zaistniały zatem warunki do zmiany miejscowego planu pod nowy kościół.

Dyskusję wzbudził jedynie projekt planu, a właściwie jego granice. Projekt zakłada bowiem zmiany tylko w części działki, pomijając ogródki działkowe, a co najważniejsze drogę łączącą ul. Zjednoczenia z ul. Chludowską, która na chwilę obecną w sensie formalnym nie istnieje. Była doskonała okazja, aby tę betonową drogę prowadzącą do nowego kościoła usankcjonować w dokumencie planistycznym. Dariusz Matysik, podczas posiedzenia komisji zwracał na te okoliczności uwagę, wnioskując o poszerzenie granic planu.

20160224_113843[1]

Droga betonowa łącząca ul. Zjednoczenia z Chludowską

Wniosek jednak nie uzyskał poparcia radnych ze względu na obawy o wydłużenie procedury planistycznej, a to mogłoby doprowadzić do utraty potencjalnych środków na budowę kościoła. Nie oznacza to jednak, że o sprawie właściwego zaplanowania otoczenia kościoła nie należy rozmawiać. Wręcz przeciwnie – trzeba poważnie zastanowić się nad koncepcją zagospodarowania tego terenu w odrębnym dokumencie planistycznym.

***

Decyzję radnych o rozpoczęciu procedury uchwalania miejscowego planu pod nowy kościół, mieszkańcy Biedruska, którzy przybyli na sesję 25.02.2015 r. przyjęli gromkimi oklaskami. Radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM życzą mieszkańcom Biedruska oraz ks. Wiesławowi Okoniowi determinacji, uporu i wielu pozytywnych emocji w trudzie budowy jakże potrzebnego mieszkańcom nowego kościoła. Deklarujemy jednocześnie nasze wsparcie na każdym etapie realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia!

Lista Publikacji Biedrusko