[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Priorytet lokalny – Biedrusko

Autor:

Mieszkańcy osiedla Biedrusko otrzymali do dyspozycji na rok 2013 kwotę priorytetu lokalnego w wysokości 63.915 zł. Pierwsza uchwała zebrania mieszkańców z 21 czerwca 2012 dotycząca propozycji wydatkowania zakładała realizację trzech zadań: 1) alejki w parku osiedlowym, 2) tablice informacyjne + plany ulic, 3) dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym. Przepadło zadanie „zagospodarowanie ogrodu”

Wszystkie trzy propozycje uzyskały pozytywną opinię Wójta Gminy wraz z informacją, że w ostatecznym wniosku każde z zadań wymaga doprecyzowania.

13 sierpnia 2012 r. odbyło się zatem kolejne zebranie mieszkańców, podczas którego z wymienionych wyżej trzech zadań, mieszkańcy wybrali dwa: 1) alejki w parku osiedlowym (23.000 zł) oraz 3) dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym (40.915zł).

Następnie, 28 września 2012 r. wpłynął do Wójta Gminy wniosek Osiedla Biedrusko o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Suchy Las na rok 2013 następujących zadań w ramach priorytetu lokalnego w roku 2013: 1) alejki w parku osiedlowym oraz 2) dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym. W opisie drugiego zadania wymieniono następujące zadania szczegółowe: zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Osiedlowym, Dni Biedruska, Festiwal Dzieci, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz Pożegnanie Lata. Tak więc tylnymi drzwiami, nie szanując woli zebrania mieszkańców  Przewodnicząca zarządu arbitralnie wprowadzili do zadania „dofinansowanie działalności społecznej w Domu Osiedlowym” zadanie, które mieszkańcy de facto odrzucili podczas zebrania w dniu 21 czerwca, tj. „zagospodarowanie ogrodu”. Zadanie to otrzymało tylko nowe brzmienie, czyli – „zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Osiedlowym”. Na ten cel przeznaczono kwotę 18.000 zł, a na pozostałe zadania 22.915 zł

Na podstawie Statutu Osiedla Biedrusko organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla, który między innymi zobowiązany jest do wykonywania uchwał zebrania osiedlowego. Niestety w Biedrusku nie szanuje się woli mieszkańców. Zarząd wie lepiej!

Problemu nie widzi również Wójt Gminy, który na podstawie § 36 Statutu Osiedla – nadzoruje bieżącą działalność osiedla. W ramach prowadzonego nadzoru nie stwierdził jednak nawet uchybień w działalności organów osiedla, wymagających interwencji organów Gminy Suchy Las. Ciekawe, co na to inne organy!

Lista Publikacji Biedrusko