[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy jest szansa na nową szkołę z przedszkolem w Biedrusku?

Autor:

W ostatnim wydaniu Gazety Sucholeskiej (kwiecień 2015) Wójt zaproponował, aby opracować korektę już istniejącego projektu budowlanego gimnazjum z zamianą na zespół przedszkolno – szkolny na działce 14/4 w Biedrusku i wpisać tę inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Można by rzec – nareszcie Wójt dostrzegł coś, co dla naszego środowiska było oczywiste od dość dawna – konieczność budowy nowego zaplecza oświatowego – szkoły i przedszkola.

Problem dostępności miejsc w tych placówkach narastał od kilku lat. Na początku tej kadencji Rady Gminy, przewodniczący Komisji Społecznej Krzysztof Pilas, wystosował pismo do Wójta z pytaniem odnośnie planów budowy bazy oświatowej w najbliższym czasie. W odpowiedzi czytamy m. in.: „jeżeli chodzi o potrzeby, w mojej ocenie w ciągu najbliższych 5 lat należy poprawić dostępność do bazy oświatowej w Golęczewie, Złotnikach Osiedle. Jest to związane ze wzrostem liczby nowych mieszkańców oraz rozbudową Golęczewa i Złotnik”. (cała interpelacja: http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2987/odp_interpelacja_nr_1_2015.pdf). O Biedrusku ani słowa! Zdaniem Wójta obecna baza oświatowa w Biedrusku wystarczy (podkreślał to zarówno podczas spotkań przedwyborczych jak i na początku tej kadencji).

W październiku 2011 roku, Rada Gminy poprzedniej kadencji przyjęła dokument „Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Suchy Las na lata 2011-2020”.  Analiza ta (wykonana przez firmę zewnętrzną) przedstawia bardzo dokładnie perspektywę demograficzną w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Co ciekawe, w momencie jej przyjmowania (w formie uchwały Rady Gminy) dane odnośnie Biedruska już były nieaktualne. Co więcej, Komisja Oświaty Kultury i Sportu, podczas wizytacji szkoły i rozmów z pracownikami Zespołu Szkół w Biedrusku, dopytywała się o dostępność miejsc w szkole i przedszkolu. Po dwóch takich wizytacjach (2013 r. i 2014 r.) przewodniczący tejże Komisji, Krzysztof Pilas wystąpił do Wójta z pismem, zwracając uwagę na szybko rosnącą liczbę uczniów. Za każdym razem odpowiedź Wójta wskazywała, że w szkole jest wystarczająca liczba miejsc i nie przewiduje się budowy nowej szkoły i przedszkola.

Nie jest tajemnicą, że Biedrusko od jakiegoś czasu bardzo intensywnie się rozbudowuje. Trwa budowa Osiedla Natura, rozbudowuje się Błękitny Staw oraz Osiedle Jesionowe. Co więcej, Wójt w 2013 roku wnioskował o zmianę Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchy Las zmniejszając tereny przeznaczone pod „sport”, umożliwiając tam zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo, z zapisów samego studium wynika jednoznacznie, że będziemy jedną wielką „sypialnianą” miejscowością. Nic dziwnego więc, że przybywa nam mieszkańców w tym dzieci. Oferta deweloperów budujących na terenie Biedruska jest skierowana przede wszystkim do osób z dziećmi lub takich, które potomstwo planują w przyszłości.

Nie jest to wzrost mały, bowiem od przyszłego roku trzeba będzie utworzyć dodatkowy oddział przedszkolny. W budynku przedszkola przy ul. 1 Maja zabrakło bowiem miejsc. Oczywiście powinniśmy być wdzięczni za to, że szkoła (przedszkole) zdecydowała się na przyjęcie wszystkich dzieci – nie jest obowiązkiem przyjmowanie dzieci poniżej 4 roku życia. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gmina musi zapewnić miejsca tylko dla 5-latków, a  powinna wskazać miejsca dla 4-latków. W tym roku łącznie przyjęto do przedszkola 107 dzieci. Część z nich zostanie w budynku przedszkola, a pozostałe maluchy, obecne 4-latki muszą się gdzieś przenieść – no właśnie, gdzie? Opcje są dwie (zgodnie z odpowiedzią Wójta na interpelację radnego D. Matysiaka: http://bip.suchylas.pl/uploads/bip/2987/odp_interpelacja_nr_13.pdf): strych w budynku przedszkola lub  budynek szkoły (pomieszczenia przy sali gimnastycznej). Jak jednak zapewnić bezpieczeństwo maluchom? Co z ciepłymi posiłkami (brak kuchni)? Jak zapewnić choćby mały plac zabaw?

W przypadku przedszkola, strych też nie jest najlepszym rozwiązaniem – nie wiadomo czy wytrzyma strop, co z drogą ewakuacyjną (jedna wąska klatka schodowa). Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to rozwiązanie tymczasowe, choć konieczne i potrzebne, to jednak nie rozwiąże narastającego problemu braku miejsc w przedszkolu oraz szkole. Przecież za klika lat ta przedszkolna „górka”, pójdzie do szkoły, a przecież od 1.09 szkoła będzie działać na półtorej zmiany. Przybywa również mieszkańców.

Zarówno Zarząd Osiedla jak i Radni z Biedruska (Grzegorz Łukszo i Dariusz Matysiak) zorganizowali kilka spotkań z mieszkańcami, których efektem było wystosowanie kliku pism do Wójta w sprawie budowy nowej szkoły i przedszkola.

Na dzień dzisiejszy jest „światełko w tunelu” – na podstawie ostatnich informacji uzyskanych z Urzędu Gminy – będzie zmiana w budżecie – i wyasygnowana odpowiednia kwota na projekt wraz z kosztorysem, a ten wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie oznacza to oczywiście natychmiastowej realizacji przedsięwzięcia, ale jest ważnym krokiem zbliżającym nas do budowy szkoły i przedszkola. My ze swej strony (Zarząd i Radni) na pewno będziemy się sprawie bacznie przyglądać i podejmować wszelkie kroki, aby szkołę w końcu wybudowano.

Lista Publikacji Biedrusko