[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Problem śmietników w Biedrusku

Autor:

Od jakiegoś czasu do mieszkańców docierają informacje odnośnie konieczności zorganizowania śmietników na terenie Biedruska. Cała sprawa rozpoczęła się mniej więcej rok temu, kiedy to z inicjatywy Urzędu Gminy zorganizowano pierwsze spotkanie z przedstawicielami gminy (Wójt) oraz zarządcami Wspólnot mieszkaniowych z terenu „starego” Biedruska. Poinformowano wówczas o konieczności zorganizowania miejsca do składowania odpadów dla mieszkańców ze względu na planowaną sprzedaż działek należących do WAM, na których obecnie są śmietniki (obok bloku 297) oraz faktu, że część zabudowy śmietników (przy blokach 301 oraz 291) mieści się w pasie drogowym – w dalszym przebiegu ulicy Agatowej. Trzecie miejsce składowania śmieci (przy garażach) ma czasową zgodę na lokalizację i niestety nie ma możliwości wykonania tam zabudowy. Dodatkowo panuje tam cały czas spory nieporządek.

Gmina zaproponowała mieszkańcom dwie lokalizacje pod miejsce składowania śmieci, na działce 194 – obok bloku 302 oraz niedaleko parkingu, na działce 99. Ostatecznie ta lokalizacja została zastąpiona przez działkę w pasie drogowym, obok bloku nr 10.

Warto tu docenić inicjatywę oraz wolę przekazania działek w dzierżawę przez Gminę na ten cel. Trzeba podkreślić, że urządzanie miejsca składowania odpadów nie jest zadaniem własnym gminy – obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości. Niestety praktycznie żadna ze Wspólnot w Biedrusku nie ma możliwości zorganizowania śmietników na swoim terenie. Wynika to z przepisów prawa – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Czytamy w nim m. in., że odległość na pojemniki i kontenery na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 metrów od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m. od granicy z sąsiednią działką.

Podczas kolejnych spotkań wybrano koordynatora budowy miejsc składowania śmieci – został nim p. Grembecki – ma on najwięcej Wspólnot w Biedrusku, w związku z czym uznano, że jemu właśnie będzie najłatwiej zająć się tą kwestią (swoją drogą innych chętnych nie było). Dostał on upoważnienie od Wójta na dysponowanie gruntem pod przyszłe śmietniki. Ostatnie spotkanie, jakie miało miejsce odbyło się z mojej inicjatywy w połowie stycznia. Obecni byli wszyscy zarządcy lub przedstawiciele wspólnot. Po raz pierwszy p. Grembecki miał okazję do przedstawienia wszystkim założeń w zakresie budowy śmietników oraz wstępnych ofert.

Najbardziej interesującym aspektem dla mieszkańców są na pewno koszty wybudowania oraz potem utrzymania nowych śmietników. Tu wykonawcę wybierze p. Grembecki oraz ma zarządzać  tym terenem i pobierać opłaty za wywóz śmieci od tych wszystkich wspólnot.

W kwestii wysokości opłat za zarządzanie oraz kosztów utrzymania, to pozwólmy działać p. Grembeckiemu, ponieważ w tej chwili nikt jeszcze ich nie zna. Sądzę, że po jakimś czasie możemy na pewno wrócić do negocjacji. Na razie trzymajmy kciuki, aby cała inwestycja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Lista Publikacji Biedrusko