[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez marcową sesję …

Autor:

Sesja 21 marca 2024 roku była prawdopodobnie przedostatnią sesją Rady Gminy Suchy Las w mijającej kadencji. Trwa kampania wyborcza. Do 15 osobowej Rady Gminy pretenduje w sumie 53 kandydatów, zgrupowanych w 5 dużych komitetach wyborczych oraz w kilku komitetach jednoosobowych. Żaden z komitetów nie wystawił kompletu, tj. 15 radnych.

Mamy również trzech kandydatów na urząd wójta: Grzegorza Wojterę – obecnego włodarza gminy, szerzej nieznanego Lecha Hendrysa z komitetu Prawica i Samorządowcy oraz reprezentującą nurt obywatelski radną Joannę Pągowską.

INWESTYCJE GMINNE (ZŁOTNIKI OSIEDLE)

Obok Kampanii Wyborczej normalnie funkcjonuje gmina. W Złotnikach zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słowackiego, Reja i Prusa . Nawierzchnie tych ulic zostaną utwardzone płytami drogowymi w tzw. dwuśladzie. Po negocjacjach z wykonawcą, Rada Gminy zwiększyła środki na tę inwestycję, co pozwoli zakończyć prace do końca kwietnia 2024 r.
Cały czas trwają prace we wschodniej części Złotnik Osiedla. Czynimy starania, aby po zakończeniu tej inwestycji w projektowanym zakresie, wykonać również oświetlenie oraz światłowód. Nawierzchnie ulic Spacerowa i Pagórkowa będą wykonane z kostki betonowej i mają obustronne gruntowe pobocza (2 x 0,75m). Istnieje zatem techniczna możliwość wykonania oświetlenia i kanału bez ingerencji w nawierzchnię.

INWESTYCJE GMINNE (ZŁOTKOWO)

Trwa inwestycja budowy dróg w zachodniej części Złotkowa. Rada Gminy poparła wniosek Michała Przybylskiego o niezwiększanie budżetu na to zadanie, o co zabiegał wójt. Dzięki temu, część zaoszczędzonych środków przeznaczono, zgodnie z prośbą sołtyski Sylwii Sawińskiej, na zakup specjalnego kontenera do magazynowania sprzętu wykorzystywanego podczas imprez integracyjnych w Złotkowie.
Gmina zleciła dwie analizy w kwestii słupów energetycznych w ulicy Słonecznikowej w Złotkowie: drogowo-organizacyjną celem rozwiązania problemu bez konieczności likwidacji słupów oraz energetyczną, mającą na celu uzyskanie opinii gestora sieci o możliwości skanalizowania fragmentu sieci energetycznej bądź jej przesunięcia wraz z oszacowaniem kosztów z tym związanych. Drugie rozwiązanie jest o tyle trudne, że odnoga w kierunku wschodnim przewodów znajduje się w części mieszkaniowej, co niezwykle utrudnia zadanie. Sprawa w toku.
Przetarg na budowa kanalizacji na ul. Platanowej, Rodowej i Żelaznej w Złotkowie jest zaplanowany w III kwartale br. Przypominamy, że na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowane jest w tegorocznym budżecie 0,5 mln zł.

INWESTYCJE GMINNE (CHLUDOWO)

W Chludowie realizuje się zadanie dotyczące budowy parkingu. Cały czas trwają jeszcze ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Dworcową, Tysiąclecia, Sodową i Szosą Poznańską.

ZŁOTNIKI PARK

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy od wspólnoty mieszkaniowej osiedla Złotniki Park maila w sprawie właściwego usytuowania placów zabaw na terenie ich osiedla. Po wstępnym rozeznaniu sprawy, z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzegorza Słowińskiego spotkaliśmy się z przedstawicielami wspólnot, celem omówienia wątpliwości, czy lokalizacja placów zabaw w pobliżu zbiorników na gaz nie narusza norm bezpieczeństwa. W zebraniu w roli ekspertki uczestniczyła jedna z naszych mieszkanek. Sprawa trafiła do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czekamy na odpowiedź.

Niezależnie od powyższego 1.04 br. wchodzą w życie nowe przepisy, które precyzyjnie określają warunki techniczne dla placów zabaw. Tak więc będzie podstawa prawna do egzekwowania od inwestorów placów zabaw o określonym standardzie i właściwej lokalizacji.

Podczas spotkania poruszono również kilka innych bardzo istotnych kwestii, jak: budowę boiska sportowego, szkoły podstawowej, oświetlenia ulic oraz partycypacji mieszkańców osiedla w koncepcji organizacji ruchu. Ustalono również, że spotkania wspólnot będą mogły odbywać się w świetlicy osiedlowej, a w nowym Zarządzie Osiedla powinien zasiadać przynajmniej jeden przedstawiciel mieszkańców osiedla Złotniki Park.

WYBORY W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH

W związku z upływem kadencji organów jednostek pomocniczych gminy, odbędą się w terminie do końca maja br. wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli. Wybory te odbyły się po wyborach samorządowych. Wkrótce zostaną ogłoszone konkretne terminy.

WYBORY SAMORZĄDOWE

W okręgu nr 14 o mandat z komitetu naszego klubu ubiegać się będzie: obecny radny i przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle – GRZEGORZ SŁOWIŃSKI, a w okręgu nr 15 dotychczasowy radny Złotnik Osiedla i Złotkowa MICHAŁ PRZYBYLSKI. W Chludowie natomiast nie wystartuje nasz kolega klubowy Zbyszek Hącia, który udzielił poparcia MICHAŁOWI WOJTYNIE. W wyborach wystartują również radni naszego klubu poprzedniej kadencji AGNIESZKA TARGOŃSKA (okręg nr 11) oraz GRZEGORZ ŁUKSZO (okręg nr 2), a także ŁUKASZ JĘDRZEJCZAK (okręg nr 10), PRZEMYSŁAW FRANCUZ (okręg nr 8) i JAKUB KRACZKOWSKI (okręg nr 7).
Wszystkim naszym kandydatom życzymy sukcesu wyborczego, a mieszkańcom podjęcia trafnych decyzji.

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców
Gmina Razem
(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Grzegorz Słowiński
(-) Zbigniew Hącia

Lista Publikacji Biedrusko