[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy przerwiemy komunikacyjny koszmar w Suchym Lesie?

Autor:

Kiedy poprzednia Rada Gminy oraz wójt zdecydowali o budowie nowej szkoły we wschodniej części Suchego Lasu pojawiły się naturalne pytania dotyczące organizacji ruchu w tej części osiedla. Mieszkańcy zwracali uwagę, że funkcjonowanie szkoły wygeneruje ruch, który powinien zostać uporządkowany w logiczny system komunikacyjny i wdrożony przed uruchomieniem nowej placówki. Ponadto akcentowano możliwość powstania nowego zjawiska – ruch tranzytowy do ul. Obornickiej. Niestety po dwóch latach funkcjonowania szkoły wszystkie te obawy okazały się zasadne, a czary goryczy dopełniają kolejne nowe inwestycje, np. hotel IBIS. Nic więc dziwnego, że poziom irytacji zaistniałą sytuacją stale wzrasta.

Radni Koalicji INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM, wbrew woli wójta i radnych reprezentujących mieszkańców wschodniej części Suchego Lasu zablokowali możliwość budowy kolejnego piętra Hotelu IBIS oraz wprowadzili do budżetu zadanie dotyczące opracowania koncepcji uspokojenia ruchu w rejonie os. Grzybowego, Jelonka oraz Suchego Lasu. Wójt, nie mając innego wyjścia, musiał przystąpić do działania. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego, opracowanie spójnej koncepcji organizacji ruchu powierzono konińskiej firmie Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.

1 marca 2016 r. nastąpiło spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki pracy Firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. Odbyła się też burzliwa dyskusja, która niestety nie doprowadziła do jakichkolwiek konstruktywnych ustaleń. W spotkaniu wzięli udział oprócz przedstawicieli firmy Lehmann , zastępca Wójta Gminy Marcin Buliński, Kierownik referatu komunalnego p. Justyna Radomska oraz p. Kacper Tymek, przewodnicząca Rady Gminy p. Małgorzata Salwa-Haibach, radni: Włodzimierz Majewski, Ryszard Tasarz, Wojciech Korytowski oraz przewodniczący sucholeskich zarządów osiedli: Michał Dziedzic i Anna Ankiewicz. Poza tym w spotkaniu uczestniczyło kilku mieszkańców oraz przedstawiciel stowarzyszenia Gmina Razem, niżej podpisany – Przemysław Francuz.

Radny Korytowski za … zamknięciem ulicy, przy której mieszka

Przedstawiciel firmy Lehmann Partner Sp. z o.o. p. Maciej Chojnacki przedstawił przygotowaną w oparciu o WYTYCZNE OTRZYMANE Z URZĘDU GMINY, koncepcję zmiany organizacji ruchu, która sprowadza się w zasadzie do wprowadzenia, tam gdzie to możliwe skrzyżowań równorzędnych (dotyczy części osiedla Suchy Las Wschód – ulicy Leśnej, Dębowej i Ogrodniczej z przyległymi oraz osiedla Suchy Las) oraz ograniczeń prędkości.

Proponowana koncepcja zakłada też całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Rumiankowej – zakaz wjazdu od strony ulicy Alejowej oraz przebudowę nawierzchni – zwężenie jezdni na wjeździe w ulicę Rumiankową do jednego pasa ruchu oraz zakaz wjazdu w ulicę Fiołkową. Dojazd do ulic Rumiankowej, Chabrowej i Fiołkowej tylko ulicą Makową. Takie rozwiązanie, przy jednoczesnym pozostawieniu zamkniętej ulicy Rolnej na odcinku od Młodzieżowej do Konwaliowej spowoduje, że cały ruch będzie sią odbywał tylko i wyłącznie ulicą Jaśminową.

Konsekwencją tego rozwiązania jest również skierowanie całego ruchu na skrzyżowanie ulicy Bogusławskiego z ulicami Jaśminową i Strażacką – tranzyt, dojazdy i powroty z filii szkoły podstawowej oraz cały ruch lokalny. Mieszkańcy ulic Bogusławskiego, Kubackiego, Krętej i przyległych będą musieli korzystać z tego niebezpiecznego skrzyżowania wykonując lewoskręt z ulicy Jaśminowej w ulicę Bogusławskiego. Tę koncepcję poprał mieszkaniec ulicy Rumiankowej – radny Wojciech Korytowski oraz przewodnicząca zarządu SL Wschód Anna Ankiewicz.

Przeciw wyłączeniu z ruchu ulicy Rumiankowej wystąpił nawet klubowy kolega radnego Korytowskiego – radny Ryszard Tasarz, argumentując, że zamykanie ulic stanowi przyczynę opóźnienia lub uniemożliwienia akcji ratowniczych i ogranicza bezpieczeństwo mieszkańców. Poza tym – wywodził, że nie po to budujemy piękne ulice ze środków publicznych, aby je później zamykać i uniemożliwiać korzystanie z nich przez mieszkańców całego osiedla oraz przyjezdnych. Sprzeciw wyraził również jeden z mieszkańców z rejonu ulicy Bogusławskiego. Również ja sprzeciwiłem się temu rozwiązaniu. Sprowadzenie całego ruchu lokalnego i tranzytowego w jedną ulicę obniży znacząco bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców ulicy Jaśminowej.

Trzeba zaznaczyć, że przedstawiona koncepcja nie stanowi niezależnej wizji organizacji ruchu, lecz jest odzwierciedleniem WYTYCZNYCH udzielonych przez urzędników gminnych, co jednoznacznie i stanowczo skrytykowała przewodnicząca Rady Gminy Małorzata Salwa-Haibach. Podkreśliła też, że już od lat mieszkańcy oczekują niezależnego i profesjonalnego projektu organizacji ruchu oraz zaapelowała o przygotowanie właśnie takiego projektu. Ja osobiście popieram ten apel. Wójt Grzegorz Wojtera od lat obiecywał przygotowanie NIEZALEŻNEJ, EKSPERCKIEJ I PROFESJONALNEJ koncepcji, a wydano pieniądze publiczne na jeszcze jeden projekt, który podzieli mieszkańców na lepszych – mieszkających przy zamkniętych ulicach i gorszych – mieszkających przy ulicach otwartych – tranzytowych.

Głos mieszkańców:

  1. Proponowane zamknięcie ul. Rumiankowej od strony ul. Alejowej spowoduje przeniesienie tranzytu i ruchu lokalnego na ul. Jaśminową i nie ograniczy tranzytu i ruchu lokalnego. Przecież mieszkańcy muszą dojechać do szkoły, Lidla czy chociażby na drugą stronę osiedla. Istotne jest „spowolnienie” kierowców spieszących się Alejową i wjeżdżających z impetem w Rumiankową. W celu uzyskania efektu spowolnienia konieczne jest wybudowanie progu pomiędzy ulicą Bogusławskiego i Makową oraz ewentualnie wprowadzenie znaku STOP przy skrzyżowaniu Rumiankowej i Makowej (od strony Alejowej).
  2. Zamknięcie Fiołkowej spowoduje przeniesienie ruchu na ulicę Makową. Zarówno Makowa jak i Fiołkowa są pieszojezdniami. Tak więc argument Korytowskiego, że Fiołkową nie można jeździć ze względu na parametry jezdni i bezpieczeństwo użytkowników nie da się obronić. Poza tym nadal mamy lewoskręt z Jaśminowej. Fiołkową należy pozostawić otwartą.
  3. Otwarcie ulicy Rolnej na przejazd od skrzyżowania Rolna/Młodzieżowa w kierunku do Konwaliowej z wymuszonym nakazem prawoskrętu w kierunku szkoły (plus szykany, jakie są obecnie na Rolnej). Rolna jako JEDNOKIERUNKOWA. Argument, że tranzyt będzie przejeżdżał obok szkoły upada w świetle tego, że tranzyt jeździ teraz Jaśminową, czyli również koło szkoły. Problem stanowi ulica Forteczna – jakie rozwiązanie wprowadzić, aby zakazać skrętu w lewo z Konwaliowej w Forteczną i jednocześnie nie odbierać tej możliwości rodzicom dowożącym dzieci ze Złotnik i wracających Forteczną. Zamknięcie Fortecznej stanowi najmniejsze zło –wyklucza tranzyt koło szkoły – BEZPIECZEŃSTWO dzieci szkolnych oraz znacznie spowalnia prędkość tranzytu. Minus – rodzice muszą tracić więcej czasu lub wracać Jaśminową do Bogusławskiego – chyba, że zakaz lewoskrętu w Forteczną nie będzie dotyczył POJAZDÓW UPRAWNIONYCH (rodziców). Ulicą Rolną mogą dojeżdżać do szkoły mieszkańcy ulicy Leśnej i przyległych. Ograniczymy w ten sposób lewoskręt z Bogusławskiego w Jaśminową, co usprawni powroty ze szkoły (prawoskręt z Jaśminowej w Bogusławskiego i dalej do Leśnej).
  4. W dalszej kolejności konieczna będzie przebudowa Bogusławskiego i Młodzieżowej – wydłużenie pasa ruchu na prawoskręt. Młodzieżowa jest już w planie.
  5. Zapewnienie przejazdu Rolną, Jaśminową i Rumiankową sprzyja poprawie bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania OGÓŁU mieszkańców osiedla Suchy Las Wschód.

***

Warto przeczytać …

Lista Publikacji Suchy Las