[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Historia parkingu dla os. Poziomkowego

Autor:

Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych to jedna z największych bolączek mieszkańców osiedla Poziomkowego. Od początku kadencji koalicja radnych Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem zabiegała, aby gmina odkupiła od Pepsi-Cola tereny przylegające do ulic Truskawkowej i Jeżynowej w celu poszerzenia pasów drogowych i budowy parkingów. W kolejnych budżetach gminy rezerwowaliśmy środki na tę inwestycję. Należało także zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem dotychczasowe przeznaczenie terenu pod usługi i tereny rolnicze uniemożliwiało realizację zakładanej inwestycji. Długą procedurę planistyczną udało się zakończyć 28 kwietnia 2016 roku. Powstał plan zagospodarowania widoczny na rysunku poniżej. Z całością planu można się zapoznać tutaj …

2017_park_poziomkowe

Kolejnym krokiem było wydzielenie działek drogowych. Równolegle Urząd Gminy prowadził negocjacje z Pepsi-Cola dotyczące ceny wykupu gruntu. Ostatecznie 10 marca 2017 r. gmina nabyła od Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. trzy działki o łącznej powierzchni 0,1395 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Inwestycja ma być zrealizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca przygotuje projekt budowlany we własnym zakresie. W takim przypadku bardzo istotnym było właściwe sformułowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), będącego załącznikiem do SIWZ (opisu przedmiotu zamówienia). Dlatego przed powstaniem PFU na moją prośbę odbyły się konsultacje dotyczące lokalizacji i wielkości miejsc przeznaczonych pod śmietniki przy ul. Truskawkowej.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele zarządców wspólnot z os. Poziomkowego, pracownik Urzędu Gminy, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i ja. Postępowanie przetargowe pod nazwą „Suchy Las – budowa ulicy Jeżynowej wraz z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ulic Truskawkowa i Jeżynowa wraz z oświetleniem” rozpoczęto 28 sierpnia, a oferty otwarto 13 września br.

http://bip.suchylas.pl/przetarg/77/suchy-las-budowa-ulicy-jezynowej-wraz-z-miejscami-parkingowymi-oraz-pasem-zieleni-w-rejonie-ulic-truskawkowa-i-jezynowa-wraz-z-oswietleniem/

W związku z tym, że ceny zaproponowane przez oferentów były wyższe niż kwota, jaką Urząd Gminy zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, zwróciłam się z wnioskiem o dokonanie zmiany w budżecie gminy umożliwiającej wykonanie tego zadania. O swoim wniosku poinformowałam mieszkańców Suchego Lasu podczas dorocznego zebrania – 15 września. Wójt, mimo początkowej niechęci, ostatecznie wniosek poparł i 28 września decyzją Rady Gminy zwiększono pulę środków na inwestycję o 111.000 zł.

http://bip.suchylas.pl/uchwala/376/XXXVI-409-17/

Obecnie trwa procedura weryfikacji wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Termin podpisania umowy został przedłużony do 13 listopada br.

Lista Publikacji Suchy Las