[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zbiornik retencyjny przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie

Autor:

W budżecie Gminy na 2015 r. zaplanowano środki finansowe na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie. Celem tej inwestycji jest magazynowanie wód deszczowych w czasie opadów nawalnych, a następnie odprowadzenie ich w odstępie czasowym do rowu Wierzbak. Zbiornik ma również pomóc rozwiązać problem zalewania plebanii i odprowadza wody deszczowej z parkingu przykościelnego.

Wątpliwości członków Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska wzbudziła planowana lokalizacja zbiornika. Dlatego zwrócili się do Wójta z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do jednoznacznego ustalenia, czy planowana inwestycja ta będzie miała wpływ na stabilność i eksploatację sąsiednich budynków. Jak napisano we wniosku:

Zbiornik planuje się zlokalizować w odległości 20 m. od narożnika kościoła. Jego obecność może spowodować zmianę uwodnienia gruntu. Członkowie Komisji uważają, że należy wykonać badania jakości i nośności gruntów pod sąsiadującymi budynkami, a zwłaszcza kościołem i plebanią. Badania te winny dać odpowiedź, czy zmiana stosunków wodnych w gruncie nie spowoduje jego osiadania, a co za tym idzie – destabilizacji budynków. Konieczne jest także sprawdzenie dokumentacji budowlanej, a zwłaszcza porównanie poziomu posadowienia kościoła i plebanii z poziomem dna projektowanego zbiornika.

W związku z powyższym Wójt zlecił wykonanie ekspertyzy, którą zakończono wydaniem Opinii technicznej dotyczącej wpływu projektowanego zbiornika retencyjnego ZB-6 na istniejącym cieku Wierzbak na stabilność i eksploatację sąsiednich budynków.

Z opinii wynika, że projektowany zbiornik położony jest na terenie dawniejszych mokradeł. Jego realizacja wprawdzie nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na przyległe tereny, ponieważ nie zmieni panujących w tym miejscu warunków gruntowo-wodnych. Zalecono jednak, aby poziom wody w zbiorniku utrzymywać na poziomie lustra wody istniejącej, tj. 100,58 m n.p.m. Nie powinno się podnosić lustra wody powyżej poziomu maksymalnego, tj. 101,20 m n.p.m. Również nie należy trwale obniżać poziomu lustra wody gruntowej poniżej stanu naturalnego, ponieważ może to spowodować osiadanie budynków sąsiadujących ze zbiornikiem.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla tej inwestycji. Niedługo rozpocznie się budowa zbiornika, a wokół powstanie niewielki teren zieleni ogólnodostępnej.

Lista Publikacji Suchy Las