[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Nowa przestrzeń dla Osiedla Poziomkowego

Autor:

Jednym z największych problemów mieszkańców osiedla Poziomkowego w Suchym Lesie jest nadmierne zagęszczenie zabudowy. Niewłaściwa polityka przestrzenna spowodowała między innymi brak odpowiedniej ilości miejsc postojowych i utrudnienia w wykonywaniu manewrów samochodami. Ograniczona przestrzeń pomiędzy blokami nie pozwala na wydzielenie stref rekreacji. Pojawiła się szansa na rozwiązanie tego problemu!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu PEPSICO

Wiosną 2014 r. koncern PepsiCo, czyli właściciel terenu sąsiadującego z osiedlem Poziomkowym, z uwagi na przeniesienie dotychczasowej działalności poza naszą gminę, wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia zajmowanego terenu. Obszar ten nie miał aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), więc zaproponowano budowę kolejnego osiedla w oparciu o Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu

Gdyby wydano ją zgodnie z tzw. zasadą dobrego sąsiedztwa, to wówczas powstałoby blokowisko podobne do osiedla Poziomkowego. Ta propozycja nie spotkała się z aprobatą Gminy, więc przystąpiono do opracowywania MPZP. Zarząd Osiedla Suchy Las stał się stroną w tym postępowaniu i został zaproszony do składania wniosków i uwag. W wyniku dyskusji i na skutek wniosku złożonego przez członków Zarządu Osiedla Suchy Las (ZOSL) ustalono, że teren PepsiCo nadal będzie przeznaczony pod zabudowę usługową oraz magazyny i składy. Dopuszczono jednak alternatywne rozwiązanie, jakim jest podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,4 ha.

Z inicjatywy członka Stowarzyszenia „Mój Suchy Las” oraz radnego gminy, który działa także w Zarządzie Osiedla Suchy Las – Krzysztofa Pilasa, Komisja Komunalna ZOSL opracowała wniosek, by na obrzeżach terenu PepsiCo, wzdłuż ulic Truskawkowej i Jeżynowej utworzyć ogólnodostępne parkingi. Propozycja ta została przyjęta. Dodatkowo wprowadzono w projekcie MPZP ustalenie, że ekrany akustyczne oddzielające zabudowę usługową od mieszkalnej będą przesunięte w kierunku magazynów. Przed nimi ma znaleźć się pas zieleni maskującej o szerokości 3 – 4 m. Rysunek II etapu wspomnianego MPZP był prezentowany we wrześniowych wydaniach lokalnych gazet  Ostateczne uchwalenie Planu przewidywane jest na początku 2015 r.

PARKINGI PRZY ULICACH TRUSKAWKOWEJ I JEŻYNOWEJ

Miejsca postojowe na planowanych parkingach będą usytuowane pod kątem 90 stopni do osi jezdni. Zaprojektowano łącznie 108 miejsc parkingowych: 62 przy ulicy Truskawkowej i 46 przy ulicy Jeżynowej. Prawdopodobnie liczby te ulegną zmianie, bowiem nie przewidziano terenu pod wiaty śmietnikowe i pojemniki na surowce wtórne. Obecnie stoją one wzdłuż ulicy Truskawkowej i zajmują pas o łącznej długości 18 m (co odpowiada 7 miejscom parkingowym). Być może śmietniki w przyszłości będą inaczej usytuowane, ale i tak trzeba zapewnić wygodny dostęp do nich i umożliwić obsługę od strony ulicy Truskawkowej.

Dość niefortunnie zaplanowano wjazd na teren PepsiCo od ulicy Jeżynowej. Budowa bramy i nawierzchni utwardzonej w tym miejscu wiązałaby się z przerwaniem wału ziemnego i usunięciem kilku drzew. Tym samym powstałaby niepotrzebna wyrwa w zadrzewieniu stanowiącym ekran akustyczny i zarazem przegrodę widokową, zasłaniającą nieciekawy wizualnie obszar zabudowy usługowej i magazynowej. Na szczęście, jak zaznaczono w projekcie MPZP, jest to tylko orientacyjna lokalizacja wjazdu. Oby została zmieniona.

SZANSA NA NOWY ZIELENIEC

Jak wspomniano wcześniej, Plan zakłada przeznaczenie prawie całego obszaru PepsiCo pod usługi i magazyny. Tymczasem jego południowo-zachodnia część to spory teren zieleni o powierzchni około 0,7 ha. Zajmuje prawie całą działkę nr 597/37 (grunt rolny o klasach gleby IV a, V i VI). Od ulicy Jeżynowej oddziela go niewysoki wał ziemny. Rosną tu kilkunastoletnie drzewa i krzewy iglaste i liściaste, istnieje zadbany trawnik.

przestrz_4

Teren zieleni należący do PepsiCo

Mieszkańcy osiedla Poziomkowego i okolic z pewnością byliby zadowoleni, gdyby strefa ta stała się ogólnodostępnym zieleńcem. (Można by przeprowadzić chodnik i ścieżkę rowerową łączącą osiedle z ulicą Sucholeską, zbudować plac zabaw, ściankę wspinaczkową czy inne urządzenia sportowe, ustawić ławki, a nawet wydzielić część trawnika jako wybieg dla psów. Istniejący betonowy zbiornik wodny należało by zlikwidować lub przykryć solidną płytą).

przestrz_3

Teren PepsiCo na ortofotomapie (źródło Gogle Maps, opracowanie własne)

Przedstawiciel PepsiCo w rozmowie telefonicznej wyraził pogląd, że prawdopodobnie nie będzie problemów ze zbyciem tej działki na rzecz Gminy. Przeczy to wypowiedzi Wójta, który podczas zebrania mieszkańców Osiedla Suchy Las 5 września 2014 r. poinformował, jakoby PepsiCo chciało sprzedać swój teren wyłącznie w całości, czyli razem z działką nr 595/5 (zajmowaną głównie przez hale i parkingi).
Oczywiście wykup zieleńca to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i trudne (w sposób oczywisty ograniczy inwestorowi gospodarcze możliwości korzystania z terenu). Realizacja wydaje się niemożliwa, dopóki gmina jest zadłużona. Jednak uważam, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego powinien znaleźć się zapis o konieczności zachowania tego obszaru w istniejącej formie, aby w przyszłości móc powrócić do idei zieleńca. Jest to ważne również ze względów ekologicznych. Zadanie niełatwe, ale warte starań i publicznych środków finansowych.

ZAPOMNIANY PARKING PRZY ULICY MALINOWEJ

Przy ulicy Malinowej położona jest działka gminna o numerze ewidencyjnym 577/6. Ma ona długość 44,5 m i szerokość 5 m. Od jezdni oddziela ją pas trawnika o szerokości 2,5 m. Położenie i wymiary tego terenu sprawiają, że wspaniale nadaje się na parking. Przy usytuowaniu miejsc postojowych pod kątem 60 stopni do osi jezdni, można zmieścić tutaj 13 – 14 samochodów i dwa wjazdy na przyległe posesje. Dodatkowo można zbudować chodnik. Dlaczego do tej pory tego nie uczyniono? Przecież włodarze naszej gminy dobrze wiedzą, że wieczorami okoliczne parkingi wypełniają się do ostatniego miejsca, a kierowcy zmuszeni są pozostawiać swoje auta w miejscach niedozwolonych lub daleko od domów. http://suchylas.pl/pl/forum/pytania/582-os-poziomkowe-miejsca-parkingowe.html

przestrz_2

Rezerwa terenowa na parking przy ul. Malinowej (ortofotomapa, źródło Geoportal, opracowanie własne)

NIEBEZPIECZNY PRAWOSKRĘT  Z ULICY JEŻYNOWEJ W TRUSKAWKOWĄ

Inna „zapomniana” działka gminna (nr ewidencyjny 584/9) znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Jeżynowej z Truskawkową. Ogrodzona jest płotem z siatki, wzdłuż którego rosną pojedyncze drzewa i wysokie gęste krzewy, ograniczające widoczność. I znów pojawia się pytanie: dlaczego do tej pory nie usunięto krzewów? Dlaczego w ten prosty sposób nie zadbano o bezpieczeństwo ruchu drogowego?

przestrz_1

Krzewy ograniczające widoczność na skrzyżowaniu ulic Truskawkowej i Jeżynowej.

Mam nadzieję, że zmiana ekipy rządzącej Gminą, możliwa po kolejnych wyborach, da szansę na realizację przedstawionych wyżej postulatów. Mieszkańców osiedla Poziomkowego i okolicznych posesji zachęcam do lobbowania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej i likwidacji skutków zbyt intensywnej zabudowy. Można to czynić podczas posiedzeń Rady Gminy i zebrań Osiedla Suchy Las lub bezpośrednio w Urzędzie naszej gminy.

Lista Publikacji Suchy Las