[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Market na ul. Leśnej.

Autor:

W ostatnich dniach lutego społeczność Suchego Lasu żywo zainteresowała się tematem planowanej budowy galerii handlowej lub dużego marketu przy ul. Leśnej w naszej miejscowości. Inwestor wystąpił do Wójta Gminy o wydanie warunków zabudowy dla dwóch działek: gminnej 869/5 oraz prywatnej 870/5.

rys.1

Mieszkańcy pobliskich nieruchomości dowiedzieli się o tym, a wśród sąsiadów informacja ta bardzo szybko się rozeszła i wywołała naturalny, duży sprzeciw. Z własnej inicjatywy mieszkańcy zaczęli szukać sposobów niedopuszczenia do powstania dużego obiektu handlowego w tym miejscu. Zaczęli zbierać podpisy pod protestem i kontaktowali się zarówno z radnymi jak i z zarządami osiedli (osiedla Suchy Las oraz osiedla Suchy Las – Wschód). W efekcie tych działań Komisje Rady Gminy (Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska) negatywnie zaopiniowały projekt dzierżawy terenu gminnego. Radny Krzysztof Pilas złożył natomiast wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie, w których mają uczestniczyć mieszkańcy osiedli Suchy Las i Suchy Las – Wschód.

Podczas lutowej sesji Rady Gminy Wójt Grzegorz Wojtera przedstawił swoją decyzję wstrzymującą procedurę wydania warunków zabudowy na dwa miesiące. Można odnieść wrażenie, że decyzja ta została podjęta wskutek sprzeciwu mieszkańców i zebranych przez nich podpisów. Zastanowić się trzeba zatem czy gdyby takiego sprzeciwu nie było, warunki zabudowy na budowę marketu przy ulicy Leśnej zostałyby wydane? Rada Gminy zgodnie w wolą mieszkańców zdecydowaną większością głosów odrzuciła również na tej sesji uchwałę o oddaniu w dzierżawę na 30 lat gminnej działki 869/5 – co może wstrzymać zapędy lokowania marketu w tym miejscu. Decyzja ta z pewnością utrudni powstanie marketu, a może nawet je uniemożliwi.

Rzeczona galeria handlowa czy market miałby się znaleźć wśród zabudowy głównie budynków jednorodzinnych. Próba sytuowania takiego obiektu w otoczeniu spokojnej zabudowy mogłoby spowodować wiele niekorzystnych zjawisk:

  • zwiększenie na ul. Leśnej i ul. Bogusławskiego ruchu samochodów osobowych – klientów sklepów,
  • pojawienie się kolejnych samochodów ciężarowych i TIR – dostawców towaru,
  • zwiększenie emisji spalin i hałasu,
  • zmniejszenie bezpieczeństwa w rejonie już istniejącego Nowego Rynku, przystanku autobusowego (zaznaczony na rys.2) czy Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • potrzebne może okazać się wybudowanie drugiego wjazdu do marketu od strony jednokierunkowej ul. Strażackiej.

rys.2

Czyżby chęć uspokojenia ruchu na osiedlu była tylko pozorna?

Z ust kilku osób padła propozycja wywołania planu miejscowego dla tego obszaru. Należy się spodziewać, że to w najbliższym czasie nastąpi. Jeżeli jednak plan ten pozostawi możliwość zagospodarowania tak dużej działki pod działalność gospodarczą to w przyszłości możemy spotkać się z kolejną próbą wybudowania na niej podobnych obiektów handlowych. Może warto zupełnie zmienić charakter tego miejsca. Może gmina powinna odkupić ten teren i przeznaczyć go do aktywnego wypoczynku mieszkańców: stworzyć na nim plac zabaw, park z ławeczkami a może nawet miejsce pod ognisko. Może pójść jeszcze dalej i przeznaczyć ten teren pod osiedlowe imprezy integracyjne, które aktualnie organizowane są na dość ciasnym boisku przy ul. Bogusławskiego. Może nawet dodatkowo wybudować świetlicę osiedlową. Brakuje takich miejsc na terenie osiedla Suchy Las – Wschód.

Dodatkowym walorem takiego rozwiązania byłoby umożliwienie wybudowania zatoki – bezpiecznego przystanku autobusowego, jedynego na całej ul. Leśnej.

Wiele jest aspektów przemawiających przeciwko budowaniu przy ul. Leśnej kolejnego już w Suchym Lesie marketu. Wiele zapewne też będzie głosów i pomysłów na wykorzystanie tego miejsca do innych celów. Wszyscy mieszkańcy liczą jednak na to, że zarówno Wójt jak i planiści wsłuchają się w ich głosy i przeznaczą ten teren pod mniej uciążliwą działalność.

Lista Publikacji Suchy Las