[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czy przewodnicząca zamknie drogę radnemu?

Autor:

Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód wbrew wcześniejszym ustaleniom z zebrania mieszkańców chce wyłączyć z ruchu ul. Rumiankową, gdzie mieszka radny W. Korytowski. Zadecydowały względy merytoryczne, czy poparcie polityczne radnego dla A. Ankiewicz – przewodniczącej Zarządu? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że ucierpią mieszkańcy ul. Jaśminowej, Makowej i W. Bogusławskiego oraz ulic przyległych.

W trakcie kampanii wyborczej w 2014 roku Wójt Grzegorz Wojtera obiecał, że gdy zostanie wybrany na kolejną kadencję, to wprowadzi na terenie Suchego Lasu zmiany organizacji ruchu, które wpłyną na uspokojenie i ograniczenie ruchu samochodowego. Wójt, chcąc spełnić swoją obietnicę zatrudnił do tego odpowiedzialnego zadania wyłonioną w wyniku przetargu profesjonalną firmę Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. z Konina. Firma Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. przystąpiła do działania i już na początku 2016 roku przedstawiła projekt zmiany organizacji ruchu w rejonie os. Grzybowego, Jelonka, Suchego Lasu oraz Suchego Lasu Wschód.

Jako mieszkańcowi osiedla Suchy Las Wschód najbliższe są mi działania, które uporządkują, ograniczą i uspokoją ruch na naszym osiedlu. Jedna z propozycji przedstawionych przez firmę Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o zakładała całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Rumiankowej – zakaz wjazdu od strony ulicy Alejowej oraz przebudowę nawierzchni – zwężenie jezdni na wjeździe w ulicę Rumiankową do jednego pasa ruchu. Gorącym orędownikiem tej propozycji był mieszkający przy ulicy Rumiankowej radny Wojciech Korytowski oraz popierająca go przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz. (szerzej na ten temat pisałem w marcu 2016 roku http://www.gminarazem.pl/czy-przerwiemy-komunikacyjny-koszmar-we-wschodniej-czesci-suchego-lasu/).

Tym samym w wyniku wprowadzenia tej propozycji cały ruch z ulic: Alejowej, Bogusławskiego oraz Leśnej w kierunku szkoły (i Obornik Wlkp.) zostałby sprowadzony na jedno skrzyżowanie: Bogusławskiego – Jaśminowa – Strażacka oraz odbywałby się TYLKO ulicą Jaśminową (ponieważ ul. Rolna jest już w tym kierunku od dłuższego czasu zamknięta). Mieszkańcy części osiedla pomiędzy ulicami Bogusławskiego i Alejową zostaliby „odcięci” od możliwości poruszania się ul. Rumiankową i zostaliby skierowani na ww. skrzyżowanie.

2017_jak_przewodniczaca

Propozycja Lehman+ Partner z 2016 roku oprotestowana przez mieszkańców i odrzucona przez Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód

Sprzeciw wobec zamknięcia ulicy Rumiankowej wyrazili mieszkańcy na zebraniu mieszkańców z Zarządem Osiedla Suchy Las Wschód dnia 15.03.2016 r. (szerzej na ten temat pisałem w kwietniu 2016 roku http://www.gminarazem.pl/przelamac-komunikacyjny-impas/).

Ponadto swój sprzeciw skierowało do Wójta 42 mieszkańców ul. Chabrowej, Jaśminowej i Makowej pismem z dnia 07.03.2017 r. Oprócz tego zwróciłem się do Wójta Grzegorza Wojtery pismami z dnia 10.03.2016 oraz 27.06.2016 z prośbą o skierowanie do firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o następującego zapytania:

  1. Jakie racjonalne argumenty przemawiają za skierowaniem całego ruchu tranzytowego i lokalnego z ul. Alejowej, W. Bogusławskiego oraz Leśnej na skrzyżowanie ul. W. Bogusławskiego – Jaśminowa – Strażacka?
  2. Jaki wpływ będzie miała proponowana koncepcja na bezpieczeństwo i komfort życia ogółu mieszkańców osiedla Suchy Las Wschód?
  3. Czy bezpieczniejsze dla ogółu mieszkańców osiedla Suchy Las Wschód jest rozłożenie ruchu na trzy ulice: Rumiankową, Jaśminową i Rolną czyli na trzy skrzyżowania: Alejowa – Bogusławskiego – Rumiankowa, Bogusławskiego – Jaśminowa – Strażacka oraz Bogusławskiego – Rolna – Młodzieżowa z dojazdem do Konwaliowej, czy skierowanie całego ruchu tranzytowego i lokalnego na jedno skrzyżowanie: Bogusławskiego – Jaśminowa – Strażacka. Chodzi o czas reakcji służb ratunkowych oraz komfort poruszania się mieszańców całego osiedla Suchy Las Wschód oraz bezpieczeństwo i komfort mieszkańców ulicy Jaśminowej?
  4. Czy zamykanie ulic jest jedynym sposobem ograniczenia ruchu tranzytowego?

Niestety do dzisiaj nie otrzymałem ze strony Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o żadnej odpowiedzi. Jedyną o odpowiedzią są odpowiedzi Wójta, że na ówczesnym etapie nie można było jednoznacznie odpowiedzieć na stawiane przeze mnie pytania (pismo z UG z dnia 29.03.2016 i 26.07.2016).

Ostatecznie po trwających kilka miesięcy konsultacjach z mieszkańcami Urząd Gminy przekazał 27.12.2016 r. do Starostwa Powiatowego wniosek o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla osiedla Suchy Las Wschód. Projekt ten został odesłany do Wójta Gminy Suchy Las dnia 23.01.2017 r. w celu korekty/wyjaśnienia 103 uwag do projektu.

I teraz najważniejsze: przedstawiony przez Gminę projekt NIE OBEJMOWAŁ zamknięcia wjazdu w ul. Rumiankową z ul. W. Bogusławskiego, czyli uwzględniał wolę mieszkańców.

W dniu 03.07.2017 r. zwróciłem się do urzędu gminy z ponownym zapytaniem na jakim etapie znajdują się prace nad projektem organizacji ruchu dla osiedla Suchy Las Wschód a konkretnie ul. Jaśminowej i Rumiankowej. Otrzymałem odpowiedź, że projekt dla całego obszaru Suchy Las Wschód (w tym dla ul. Jaśminowej) jest nadal w przygotowaniu, że nanoszone są uwagi Starostwa i obecnie trwają inwestycje oraz że decyzją Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Urząd Gminy wrócił do koncepcji zamknięcia ul. Rumiankowej na wjazd od ulicy W. Bogusławskiego.

Wynika z tego, że Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód wbrew wcześniejszym ustaleniom z zebrania z mieszkańcami i wbrew woli mieszkańców podjął w dniu 24.04.2017 r. decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu od strony ul. W. Bogsławskiego do ul. Makowej. Pod pismem podpisała się przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Anna Ankiewicz.

W związku z powyższym zwróciłem się z zapytaniem do Przewodniczącej Anny Ankiewicz na jakiej podstawie i w jakim składzie została podjęta ta decyzja. Z informacji uzyskanych od Przewodniczącej A. Ankiewicz wynika, że to Urząd Gminy zwrócił się pismem z dnia 03.04.2017 (nr. sprawy: RK.7021.1.49.2017) do Przewodniczącej z prośbą o „pilne przekazanie decyzji Zarządu Osiedla jednoznacznie określającej czy ma być wprowadzony „Zakaz Wjazdu” czy nie”. Pod pismem podpisał się Wójt Grzegorz Wojtera. W uzasadnieniu napisał, że „Proponowana i wnioskowana zmiana „Zakazu Wjazdu” od skrzyżowania ul. W. Bogusławskiego z ul. Alejową na ul. Rumiankowej do ul. Makowej, była już konsultowana i NIE UZYSKAŁA AKCEPTACJI Zarządu Osiedla. Może ona być elementem koncepcji eliminacji ruchu tranzytowego, który ma znaczący wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego korzystających z dróg osiedlowych, jednak WYMAGA wcześniejszej AKCEPTACJI ze strony MIESZKAŃCÓW”.

W tym miejscu należałoby zadać pytanie: DLACZEGO Wójt Grzegorz Wojtera zwraca się z taką prośbą do Przewodniczącej Anny Ankiewicz? Przecież wszystko było jasne:

  • mieszkańcy nie chcą zamknięcia ulicy Rumiankowej,
  • wprowadzenie „Zakazu Wjazdu” już raz nie uzyskało akceptacji Zarządu
  • projekt stałej organizacji ruchu na Osiedlu Suchy Las Wschód skierowany do Starostwa nie obejmował zamknięcia wjazdu w ul. Rumiankową z ul. W. Bogusławskiego.

Ponadto proponowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód wprowadzenie na skrzyżowaniu ul. W. Bogusławskiego i Alejowej znaku C-8 jest NIEZGODNE z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.2003.220.2181 z późniejszymi zmianami).

Jest jeszcze jeden powód inicjatywy wójta. Otóż takie pismo ponownie otworzyło drogę do realizacji, do dzisiaj niczym nieuzasadnionej, propozycji firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o., której gorącym zwolennikiem był zamieszkujący przy ulicy Rumiankowej radny Korytowski i popierająca go przewodnicząca Anna Ankiewicz. Może dlatego, że członkowie Zarządu Osiedla obecni na zebraniu Zarządu za nic mają wolę mieszkańców wyrażoną na zebraniu w marcu 2016 roku. Decyzję jednogłośnie przegłosował Zarząd Osiedla w składzie: Anna Ankiewicz, Maciej Pokusa, Tomasz Sulejewski, Marcin Wysocki, Danuta Pelz przy jednogłośnym poparciu Komisji Komunalno-Społecznej w składzie: Joanna Radzięda, Piotr Śmierzchalski, Maciej Korpik.

Czy może są inne odpowiedzi? Może podobne jak w przypadku innych zamykanych ulic w naszej miejscowości, bezpieczeństwo jednych kosztem drugich?

Na koniec przytoczę fragment pisma Starosty Poznańskiego, do którego zwróciłem się z prośbą o negatywne zaopiniowanie „ZAKAZU WJAZDU” w ulicę Rumiankową:

„Wprowadzenie rozwiązań organizacji ruchu mających wpływ na całe osiedle powinno mieć poparcie ogółu lokalnego społeczeństwa, z uwagi na to, że właśnie mieszkańcy będą głównymi użytkownikami tych rozwiązań. Sytuacja dotyczy także rozwiązań pozostałych osiedli m. Suchy Las stanowiących odrębne opracowania. Ze względu na liczne głosy sprzeciwu mieszkańców…”

Dodam jeszcze, że po otrzymaniu informacji o „powrocie” do koncepcji zamknięcia ul. Rumiankowej na wjazd od ulicy Bogusławskiego na zorganizowanym 03.07.2017 ad hoc spotkaniu z Wójtem Grzegorzem Wojterą poprosiłem o zorganizowanie w tej sprawie spotkania z mieszkańcami. Pierwotnie spotkanie wyznaczono na 28.08.2017 r. Ostatecznie spotkanie odbędzie się 11 września 2017 r. o godzinie 18.00 w Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 16.

Lista Publikacji Suchy Las