[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Złotniki i Złotkowo w budżecie na 2022 rok

Autor:

Rok 2022 będzie dla nas kolejnym rokiem obaw i niepewności. Dotyczy to również polskich samorządów. Na trudną sytuację epidemiologiczną nakłada się ponadto tzw. nowy ład, który raczej nie przyniesie nam, jako bardzo zamożnej gminie, zapowiadanych hucznie przez rząd profitów. Tak więc dominuje niepewność, a jej konsekwencją jest zrozumiała powściągliwość w planowaniu wydatków.

Mamy jednak nadzieję, że dzięki podatkom płaconym przez naszych bardzo przedsiębiorczych mieszkańców, poligonowi oraz wpływom z podatku od środków transportu wcale nie musi być w 2022 roku źle. Warunkiem powodzenia jest jednak rozsądne gospodarowanie pieniędzmi i wydawanie ich zgodnie z oczekiwaniami podatników.

W Złotnikach Osiedlu rok 2022, podobnie jak w innych miejscowościach naszej gminy,  może okazać się całkiem udany. Co zatem planujemy i o co, jako radni zabiegaliśmy?

Udało się przekonać wójta do kontynuowania budowy już kilka lat temu zaprojektowanych ulic. W 2022 roku będą to ulice Słowackiego oraz Spacerowa. W 2023 przyjdzie kolej na ulice: Reja i Pagórkową oraz Prusa. Warto przypomnieć, że w ramach tych projektów, w latach poprzednich zbudowano lub wyremontowano wszystkie pozostałe ulice.

Inwestor nowego osiedla powstającego na granicy pomiędzy Złotkowem a Złotnikami zmodernizuje ulice Pawłowicką, na odcinku od poligonu do skrzyżowania z Obornicką. Niestety kilkaset metrów dalej, na wysokości serwisu TOYOTY planowane jest kolejne skrzyżowanie, którego budowę oprotestowali prawie wszyscy mieszkańcy Złotkowa oraz spora część zainteresowanych sprawą mieszkańców Złotnik. Niestety, właśnie ta inwestycja z niewiadomych przyczyn została zgłoszona jako priorytetowa do budżetu centralnego. Spowodowało to, że musi być w znaczącym zakresie zrealizowana, żeby nie utracić ponad 9 mln złotych z tzw. nowego ładu. Plany tych dwóch inwestycji znajdują się na stronie internetowej http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/inwestycje/ulica-obornicka.html . Mamy nadzieję, że docelowe rozwiązania projektowe uwzględnią jednak przynamniej część postulatów mieszkańców.

Powodzeniem zakończyły się zabiegi o przekonanie wójta do budowy wodociągu w ul. Pagórkowej oraz Olchowej w Złotnikach. Ta sprawa ma dla nas szczególne znaczenie, bowiem trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie w jednej z najbogatszych gmin w Polsce, mieli tak poważne problemy z podłączeniem się do wodociągu.

Mieszkańcy osiedla Złotniki Park będą mieli nowy wyjazd z osiedla na ulicę Obornicką. W tej chwili trwają prace projektowe i budowa końcowego odcinak ulicy Lazurytowej, która będzie przedłużona i na wysokości ulicy Prostej prawdopodobnie zostanie włączona do ulicy Obornickiej. Jest to bardzo istotne ze względu na planowaną budowę szkoły podstawowej na działce za przedszkolem ACADEMOS. W tym roku powstanie ostateczna koncepcja zabudowy tej działki. Teren zostanie uporządkowany, a na jej części zostanie zbudowane wielofunkcyjne boisko sportowe.

Zostanie też dokończona budowa drogi serwisowej pomiędzy ulicami Tulipanową i Radosną. Odcinek ten stanowić będzie część trasy rowerowej, która powstanie wzdłuż ul. Obornickiej pomiędzy Suchym Lasem a Złotkowem.

Mieszkańcy ulicy Azaliowej i Pigwowej doczekają się budowy światłowodu. Będą to 22 przyłącza teletechniczne umożliwiające odbiór TV oraz korzystanie z szerokopasmowego Internetu.

Rada Gminy zatwierdziła też prawie 70.000 zł dla Złotnik Osiedla na realizację tzw. zadań lokalnych. To zadania, które proponują  mieszkańcy. W 2022 roku będą to nasadzenia drzew za kwotę ok. 20.000 zł (w szczególności w rejonie ulicy Kochanowskiego), dofinansowanie koła Gospodyń Wiejskich (5.000 zł), organizowanie zajęć dla mieszkańców w osiedlowej świetlicy przy ul. Żukowej (10.000 zł), wycieczka edukacyjna dla mieszkańców (10.000 zł) oraz działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności (24.000 zł). Będzie zatem możliwość zorganizowania wielu imprez osiedlowych, które na stałe wpisały się w tradycję Osiedla. Oby tylko nie przeszkodziła nam pandemia.

Mamy nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy ulicy Kochanowskiego doczekają się wreszcie placu zabaw. To inwestycja, na którą mieszkańcy w ramach funduszu lokalnego oszczędzali przez kilka lat. Niestety gmina wyraźnie nie radzi sobie z jej realizacją. O sprawie napiszemy wkrótce szerzej.

W Złotkowie, jak już wspomniano powyżej, w ramach środków z tzw. nowego ładu,  na terenie aktywizacji gospodarczej (rejon pomiędzy ul. Pawłowicką, torami kolejowymi, ul. Sobocką i ul. Obornicką) rozpocznie się budowa infrastruktury drogowo – kanalizacyjnej. W tym zakresie ta inwestycja nie budzi kontrowersji. Problemem jest jednak skrzyżowanie w ulicy Obornickiej oraz koncepcja rozwiązań szczegółowych we wschodniej części Złotkowa. W tej sprawie odbyło się już kilka zebrań z mieszkańcami. Wierzymy, że wkrótce zostanie wypracowany, akceptowany przez wójta i mieszkańców kompromis. Jesteśmy w stałym kontakcie z p. Sołtys i o sprawie będziemy informować na bieżąco.

W budżecie na 2022 rok przewidziano dla Złotkowa również projekt skablowania sieci i usunięcie słupów energetycznych z ulicy Słonecznikowej. Mamy nadzieję, że najdalej w 2023 roku ten osobliwy pomnik braku rozsądku zostanie usunięty, a podobne rozwiązania drogowe będzie można jedynie oglądać w niezapomnianych filmach Stanisława Barei.

2022_budzet_slupy

W ulicy Oliwkowej zostanie wybudowane oświetlenie, a na potrzeby klubu Złoci Złotkowo zostaną zakupione bramki w trzech rozmiarach. W ulicy Sobockiej z kolei zostanie wykonany brakujący fragment chodnika.

Będziemy również zabiegać o wykup niewielkich odcinków w rejonie ulicy Żelaznej i Rodowej (na rysunku poniżej obwiedziono kolorem czerwonym), co umożliwi inwestowanie gminy w infrastrukturę kanalizacyjno-drogową w tym rejonie. Obecnie, podobnie jak w rejonie ulicy Leśnej, Klonowej i Dębowej, ze względów formalnych nie jest to możliwe.

2022_budzet_rodowa

Rada Gminy zatwierdziła też ponad 25.000 zł dla Złotkowa na realizację tzw. zadań lokalnych. To zadania, które proponują  mieszkańcy. W 2022 roku będą to: organizacja imprez (15.000 zł), dofinansowanie KGW Złote Złotkowo (3.000 zł), zakup pojemnika na nakrętki (2.800 zł), dofinansowanie KS Złoci Złotkowo (2.000 zł).

Serdecznie dziękujemy naszym koleżankom i kolegom z Rady Gminy za poparcie naszych propozycji.  Mamy nadzieję, że zarówno dla Złotnik jak i Złotkowa wszystkie zadania zostaną sprawnie i w terminie zrealizowane. Możemy obiecać, że zrobimy co w naszej mocy, żeby tak właśnie się stało.

Radni Gminy Suchy Las

(-) Michał Przybylski
(-) Grzegorz Słowiński

Lista Publikacji Złotkowo