[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Expressem przez lutową sesję

Autor:

Sesja 29 lutego zdarza się bardzo rzadko, w Suchym Lesie chyba po raz pierwszy. Dla naszego klubu to szczególny dzień, ponieważ w tym dniu, raz na 4 lata nasz kolega Zbyszek Hącia obchodzi urodziny. Niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł być obecny na posiedzeniu. Oglądał jednak przebieg obrad przez Internet. A więc mógł usłyszeć bardzo miłe życzenia urodzinowe, które w imieniu Rady Gminy wygłosił nasz przewodniczący Radosław Banaszak. Zbyszkowi, raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze!

Inwestycje gminne

Zima się kończy, a więc rozkręciły się na dobre inwestycje gminne. Sporo dzieje się w Złotnikach. W ulicach Reja i Prusa zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej trwają prace koncepcyjne nad sposobem skutecznego utwardzania nawierzchni tych ulic. Poważnie rozważana jest koncepcja ułożenia płyt betonowych. Szczegóły wkrótce.

Cały czas trwają prace we wschodniej części Złotnik Osiedla. Przypomnijmy, że wykopy tam sięgają prawie 8 metrów. Czynimy starania, aby po zakończeniu tej inwestycji w projektowanym zakresie, wykonać również oświetlenie oraz światłowód. Nawierzchnie ulic Spacerowa i Pagórkowa będą wykonane z kostki betonowej i mają obustronne gruntowe pobocza (2 x 0,75m). Istnieje zatem techniczna możliwość wykonania oświetlenia i kanału bez ingerencji w nawierzchnię.

Jak informowaliśmy wcześniej zakończyła się budowa długo oczekiwanego wodociągu w ulicy Olchowej. Mamy nadzieję, że wkrótce podłączą się pierwsi mieszkańcy. Będzie można również rozpocząć proces budowy infrastruktury kanalizacyjno-drogowej.

Trwa inwestycja budowy dróg w zachodniej części Złotkowa. Prace prawdopodobnie zostaną wydłużone do września 2024 r. Przypomnijmy, że Rada Gminy na wniosek radnego Michała Przybylskiego nie zgodziła się na poszerzenie tej inwestycji o część wschodnią.

Podczas sesji zapytaliśmy na jakim etapie są zadania inwestycyjne: likwidacja słupów energetycznych w Złotkowie, projekt kanalizacji w rejonie ulicy Rodowej i Żelaznej w Złotkowie oraz  budowa boiska sportowego w Złotnikach Parku. Odpowiedź postaramy się przekazać w następnej relacji. Wyjaśniamy również, na prośbę wspólnot mieszkaniowych w Złotnikach Parku kwestię placów zabaw na osiedlu. Sprawa w toku.

W Chludowie cały czas trwają ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Dworcową, Tysiąclecia, Sodową i Szosą Poznańską. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie osiągnięty kompromis i zacznie się etap projektowo-wykonawczy.

Ulica Prosta w Złotnikach

Na lutowej sesji został jednogłośnie przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Plan ten to poważny krok naprzód w unormowaniu sytuacji w tej części Złotnik. Serdecznie dziękujemy wójtowi oraz radnym za uszanowanie stanowiska naszych mieszkańców  i przychylenie się do naszego wniosku o uchwalenie tego planu.

Przypominamy, że w ostatnim czasie radni naszego Klubu Grzegorz Słowiński oraz Michał Przybylski, w porozumieniu z mieszkańcami, zwrócili się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) o zdecydowane przyspieszenie rozpoznania sprawy w zakresie funkcjonowania parkingu przy ul. Prostej. Przedsiębiorca zakwestionował decyzję Wójta, co do działania w tym miejscu parkingu i złożył odwołanie do SKO. Sprawa ciągnie się od  sierpnia 2023 roku. Niestety, nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Na bieżąco informujemy o sporze mieszkańców z przedsiębiorcami w rejonie ulicy Prostej po linkiem http://www.zlotniki.suchylas.pl/index.php/11-aktualnosci/360-rejon-ulicy-prostej-w-zlotnikach.html

Wybory w jednostkach pomocniczych

Przypominamy, że w związku z upływem kadencji organów jednostek pomocniczych gminy, odbędą się w terminie do 15 maja br. wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących oraz członków zarządów osiedli. Podczas styczniowej sesji radny naszego klubu Zbigniew Hącia apelował do wójta, aby we wszystkich sołectwach i osiedlach wybory te odbyły się po wyborach samorządowych. Tak też się stanie, wkrótce zostaną ogłoszone konkretne terminy wyborów.

Wybory samorządowe

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, które zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. rozkręciła się na dobre. Poszczególne komitety zarejestrowały swoich kandydatów na radnych. Podobnie jak w latach poprzednich nasz klub zarejestrował własny  komitet wyborczy KWW Gmina Razem i wystawimy kandydatów do Rady Gminy. Obecnie trwa ich prezentacja.

W rejonie Złotniki-Osiedle/ Złotkowo są dwa okręgi wyborcze: okręg nr 14 oraz nr 15.

W okręgu 14 o mandat ubiegać się będzie:  Zarządu Osiedla GRZEGORZ SŁOWIŃSKI radny i przewodniczący, TOMASZ NAWROCKI – szerzej nieznany z działalności społecznej mieszkaniec Złotnik oraz zupełnie nieznany mieszkaniec Jelonka MARCIN HELLWIG.

W okręgu 15 przeciwko radnemu ze Złotnik Osiedla i Złotkowa MICHAŁOWI PRZYBYLSKIEMU wystartują SYLWIA SAWIŃSKA – sołtyska Złotkowa oraz emerytowany policjant TOMASZ MUSZYŃSKI również ze Złotkowa.

W Chludowie natomiast nie wystartuje nasz kolega klubowy Zbyszek Hącia, który udzielił poparcia MICHAŁOWI WOJTYNIE. W wyborcze szranki staną tam też: NINA LANGE, SERGIUSZ ŁASZKIEWICZ oraz MIROSŁAW MACIEJEWSKI.

Wszystkim kandydatom życzymy dobrych wyników, a mieszkańcom podjęcia trafnych decyzji.

Klub Radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem

(-) Michał Przybylski – przewodniczący
(-) Grzegorz Słowiński
(-) Zbigniew Hącia

 

 

 

 

Lista Publikacji Chludowo