[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (luty 2017)

Autor:

W lutym br. radni wysłuchali przedstawiciela firmy DATOR INVESTMENT, który przedstawił wniosek o zmianę mpzp rejonu ul. Azaliowej w Złotnikach. Wniosek o zmianę planu wynika z przesłanek ekonomicznych. Firma boryka się z trudnościami w sprzedaży budynków, za które trzeba zapłacić ponad 500 000 zł. W toku dyskusji radni akcentowali, że w nowej koncepcji brakuje miejsc przeznaczonych na rekreację oraz obiekty społeczne, np. żłobek. Wątpliwości budzi też kwestia miejsc parkingowych dla 40 nowych budynków. Ulica Pigwowa ma zaledwie 10 metrów szerokości i z pewnością będą trudności z parkowaniem. Komisja ostatecznie nie opiniowała wniosku prosząc o jego uzupełnienie o rozwiązanie prospołeczne.

Komisja opiniowała także projekty uchwał na lutową sesję Rady Gminy. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las oraz projekty uchwał budżetowych, a także projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym kolejnych dwóch umów najmu na okres do 3 lat.

Sporo kontrowersji wywołał natomiast projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla rejonu ulicy Maniewskiej w Chludowie. Na wywołanie tego planu mieszkańcy Chludowa czekają od ponad 20 lat. Na posiedzenie Komisji przybyło jednak kilku rolników z Chludowa, którzy kwestionowali sens uchwalania planu. Podnosili oni, że w przyszłości nowi mieszkańcy mogliby nie akceptować uciążliwości odorowych np. z rozbudowanych kurników czy świniarni. Ostatecznie, głosami radnych ugrupowania wójta – Nowoczesna Gmina plan ten zaopiniowano negatywnie.

Lista Publikacji Ogólnogminnych