[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (marzec 2017)

Autor:

Przewodnim tematem marcowego posiedzenia Komisji była analiza ruchu samochodowego na terenie naszej gminy w odniesieniu do przygotowanych przez Urząd Gminy projektów uspokojenia ruchu. Pracownicy Referatu Komunalnego poinformowali, że aktualnie trwają prace nad projektem w Starostwie Powiatowym. Przeciągają się wzajemne uzgodnienia szczegółowych rozwiązań. Czeka nas dużo zmian. Będą one dotyczyć wielu różnych aspektów, np. likwidacja lub przebudowa wyniesionych progów zwalniających czy zmiany dotyczące pierwszeństwa przejazdu. Omawiano też notoryczne i bezzasadne  promowanie na terenie naszej gminy wyniesionych progów zwalniających w odniesieniu do wielu innych już stosowanych nowoczesnych rozwiązań.

W dalszej części posiedzenia rozgorzała dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji w Zakładzie Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. Bardzo dużo na przedmiotowy temat przekazali zebranym uczestniczący w posiedzeniu byli oraz aktualni kierowcy tej gminnej spółki. Zostaliśmy zarzuceni ogromem negatywnych informacji dotyczących tragicznego stanu technicznego większości pojazdów wożących pasażerów oraz złych relacji panujących w spółce. Większość przekazanych nam problemów zostanie ujęta w protokole z posiedzenia Komisji. Zostałem ponadto zobligowany do zorganizowania niezwłocznie spotkania członków Komisji z wójtem, jako organem sprawującym funkcję kontroli nadzorczej nad spółką.

Spotkanie z wójtem Grzegorzem Wojterą odbyło się 30.03 br. Uczestniczyli w nim tylko radni klubów INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM. Oprócz mnie byli Zbigniew Hącia i Dariusz Matysiak. Podczas spotkania przekazałem przedstawione przez kierowców uwagi dotyczące stanu technicznego taboru samochodowego oraz aktualnej sytuacji w spółce. Na spotkaniu postanowiono przekazać Radzie Nadzorczej Spółki wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 28 marca 2017 r. oraz w trybie pilnym doprowadzić do kontroli stanu technicznego autobusów w niezależnej stacji kontroli pojazdów.

Komisja zaopiniowała też pozytywnie projekty uchwał na najbliższą sesję oraz przeanalizowała bieżącą korespondencje. Niezrozumienie Komisji budzą wpływające wnioski dotyczące propozycji zmian w ruchu drogowym we wschodniej części Suchego Lasu. Prace koncepcyjne trwają już 2 lata. Tymczasem ciągle wpływają wnioski, które w dodatku wzajemnie się wykluczają. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Zarząd Osiedla winien z zainteresowanymi stronami wypracować  kompromis. Szkoda tylko, że odbywa się to tak późno!

Na koniec poruszono też kilka spraw bieżących: problem nieprawidłowo wymalowanych pasów przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz temat dyżurny w naszej gminie, czyli panoszenie się dzików. Ten ostatni temat wydaje się nie do rozwiązania.

Lista Publikacji Ogólnogminnych