[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Rewizyjna (sierpień 2015)

Autor:

Komisja rewizyjna podczas posiedzenia 26.08 br. omawiała raport z ostatniej kompleksowej kontroli gminy za 2013 r. w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Na posiedzeniu obecne były między innymi p. Skarbnik oraz p. Sekretarz. Wyjaśniano szczegółowo zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie między innymi: nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, błędów w przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku gminnego, uchybień w sprawozdawczości.

Analizowano też problem zadłużenia naszej gminy. W 2013 r. zadłużyliśmy się ponad dopuszczalny prawem ustawowy próg – 60% wykonanych dochodów i znaleźliśmy się w gronie 40 gmin wiejskich na 1.525 sklasyfikowanych, które taki próg przekroczyły.

Nie można niestety tłumaczyć tej sytuacji absorpcją środków unijnych, która w naszej gminie była na bardzo niskim poziomie. Wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2009-2012 (w zł per capita, uwzględniając inflację – w cenach stałych 2012) za lata 2009 – 2012 pozwoliły nam zająć odległą 1.421 pozycję na 1.571.

Przewodniczący Komisji
(-) Grzegorz Łukszo

Lista Publikacji Ogólnogminnych