[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (wrzesień 2016)

Autor:

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska obradowała we wrześniu dwukrotnie.

21 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie wspólne KKiOŚ i radnych miejskich działających w komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Rady Miasta Poznania. Rozmawiano na temat możliwości rekultywacji składowiska odpadów w Suchym Lesie należącego do miejskiego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Informacji na temat bieżącej działalności spółki, a także na temat ostatnich badań odorowych i przeglądu ekologicznego udzielały Panie Iwona Ładecka i Patrycja Kalewska – przedstawicielki ZZO.

Sucholeskich radnych szczególnie interesowało to, czy rozpoczęto już prace przygotowawcze do rekultywacji kwatery P3, która jest prawdopodobnie głównym źródłem odorów. Z przekazanych informacji wynikało, że Spółka była wówczas na etapie poszukiwań wykonawcy koncepcji rekultywacji. Pytano także, czy ZZO oraz Urząd Miasta mają zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na ten cel. Jak się okazało Urząd Miasta planuje dofinansowanie w wysokości 50% nakładów, tj. około 2,5 mln. Zabrakło jednoznacznej odpowiedzi na temat możliwości finansowych ze strony ZZO.   Szacuje się, że całościowy proces rekultywacji potrwa około 1,5 roku. Szczegółowy protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Poznania.

Kolejne posiedzenie KKiOŚ odbyło się 27 września 2016 r. Radni opiniowali dwa projekty uchwał dotyczących nazw ulic w Suchym Lesie. Następnie odbyła się dyskusja na temat uchwał związanych z gospodarką odpadami i porządkiem na terenie gminy. Poruszano takie kwestie jak:

  1. Zasady lokalizacji pojemników na odzież i wysokość opłat za nie. Sugerowano, aby umowa z właścicielami zawierała regulamin dotyczący sprzątania wokół pojemników.
  2. Możliwość zróżnicowania częstotliwości wywozu śmieci wielkogabarytowych w zależności od gęstości zabudowy. Propozycja ta nie zyskała uznania, bo zdaniem wójta powinna być skorelowana z podwyżką stawki za wywóz śmieci.
  3. Zróżnicowanie częstotliwości opróżniania koszy na śmieci ustawionych przy ulicach i w parkach w zależności od intensywności użytkowania, która jest związana z lokalizacją i porą roku (pogodą).
  4. Częstotliwość i jakość usług związanych z utrzymaniem zieleni. Możliwości zlecania usług ogrodniczych firmom zewnętrznym.
  5. Propozycja stworzenia etatu dozorcy osiedla czy wsi. Przeze ZGK, J. Świerkowski obiecał przedstawić stosowne wyliczenie kosztów stworzenia takiego etatu.
  6. Doprecyzowanie niektórych zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las , np. że do pojemników na odpady zielone można wrzucać gałęzie, ale wyłącznie rozdrobnione (zmielone).
  7. Działania Urzędu Gminy na rzecz zmniejszenia niskiej emisji.

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych