[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

List otwarty do Gazety Sucholeskiej i odpowiedź

Autor:

Szanowna Pani
Barbara Stachowiak
redaktor naczelna Gazety Sucholeskiej

Przypominam, że podczas mojego marcowego spotkania z Redakcją Gazety Sucholeskiej ustaliliśmy, że każdy klub radnych będzie mógł prezentować swoje stanowiska, opinie i komentarze w gminnej Gazecie Sucholeskiej. Uzgodniono też, że do dyspozycji każdego z klubów będzie powierzchnia 1/2 strony, czyli ok. 4.000 znaków.

Tymczasem w ostatnim numerze Gazety Sucholeskiej (04/148) ukazał się wywiad z przewodniczącym Klubu Radnych Nowoczesna Gmina Jarosławem Ankiewiczem, który w istocie narusza dżentelmeńskie ustalenia. Tekst ten w całości poświęcony został radnym koalicyjnych klubów: Gmina Razem oraz Inicjatywa Mieszkańców, co spowodowało, że kluby koalicyjne w tym numerze są nadreprezentowane, bowiem otrzymały dodatkowo całą stronę. Moim zdaniem taka sytuacja jest krzywdząca wobec klubu Nowoczesna Gmina i może rodzić zrozumiałe frustracje ich zwolenników. Tytułem usprawiedliwienia nadmieniam jednak, że o ten tekst nie zabiegaliśmy.

Proponuję zatem, celem wypełniania wspomnianych wyżej ustaleń, w kolejnym numerze całą stronę poświęcić klubowi Nowoczesna Gmina. Zgodnie z zaproponowaną konwencją o klubie Nowoczesna Gmina powinien wypowiedzieć się przewodniczący Klubu Gmina Razem albo Inicjatywy Mieszkańców. W przypadku wyboru mojej skromnej osoby, deklaruję chęć spotkania w uzgodnionym wcześniej terminie.

Pozdrawiam

Michał Przybylski
Przewodniczący Klubu Radnych
Gmina Razem

……………………………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 3 maja br. uprzejmie informuję, że

wywiad z p. Ankiewiczem, który został opublikowany w numerze 04 (148) kwiecień 2015 „Gazety Sucholeskiej” otwiera cykl wywiadów redakcyjnych na ważne tematy z osobami, których wyboru będzie dokonywała Redakcja „Gazety Sucholeskiej”. Wywiad z p. Ankiewiczem jest materiałem redakcyjnym i nie jest w żaden sposób związany z rubryką „INFORMACJE, OPINIE, RELACJE KLUBÓW RADNYCH RADY GMINY SUCHY LAS”, o której Pan pisze. Tym samym wywiadu tego nie obowiązują ustalenia, które zostały określone dla powyższej rubryki.

Dla przypomnienia, podczas spotkania członków Redakcji  „Gazety Sucholeskiej” z Panem jako przewodniczącym Klubu Radnych Gmina Razem, które miało miejsce 16 marca br. w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, ustalone zostało, że od numeru marcowego 2015 r. na łamach „Gazety Sucholeskiej”  pojawi się nowa rubryka, do której wypełnienia zostaną zaproszone Kluby Radnych Rady Gminy Suchy Las. W każdym wydaniu „Gazety Sucholeskiej” Kluby Radnych Rady Gminy Suchy Las mają możliwość zamieszczenia materiału własnego autorstwa o objętości 3800 znaków ze spacjami. Tej treści e-mail otrzymały Kluby Radnych Rady Gminy Suchy Las oraz radni wówczas niezrzeszeni w klubach.

Do wydania kwietniowego nr 04 (148) Klub Radnych Nowoczesna Gmina, podobnie jak Kluby – Gmina Razem i Inicjatywa Mieszkańców, przesłał artykuł do rubryki przeznaczonej dla Klubów Rady Gminy, dostosowując się do ustaleń dotyczących publikacji materiałów w powyższej rubryce, a o których mowa powyżej.  Tekst Klubu Radnych Nowoczesna Gmina zawiera 1890 znaków ze spacjami na ustalone 3800 znaków ze spacjami.

„Gazeta Sucholeska” udostępniła swoje łamy dla klubów, ponieważ jest pismem Mieszkańców Gminy i dla Mieszkańców Gminy. Nie mniej jednak stroną redakcyjną „Gazety Sucholeskiej” zajmuje się powołana w tym celu – Zarządzeniem Wójta – Redakcja. Zgodnie z ustawą Prawo prasowe, redakcja jest jednostką organizującą proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w prasie, a kieruje nią redaktor naczelny.

Dlatego jako Redakcja „Gazety Sucholeskiej” żywimy głęboką nadzieję, że Klub Radnych Gmina Razem, którego jest Pan przewodniczącym, nie będzie ingerował w działalność Redakcji „Gazety Sucholeskiej”, czyli m.in. narzucał tematyki artykułów, dokonywał wyboru rozmówców czy pytań zadawanych przez redaktora podczas wywiadów.

Żywimy również głęboką nadzieję, że stanowisko Redakcji pisma, które na terenie gminy Suchy Las wydawane jest od 1991 r.  zostanie przez Klub Gmina Razem uszanowane i nie przełoży się na jego likwidację lub zmniejszenie środków finansowych z budżetu Gminy na jego wydawanie, o czym w obecności członków Redakcji mówił Pan jako przewodniczący Klubu Gmina Razem  podczas spotkania, które miało miejsce 16 marca br.

Redakcja wyraża zgodę na publikację powyższej odpowiedzi w mediach tylko i wyłącznie w całości, bez dokonywania skrótów.

W imieniu Redakcji
Barbara Stachowiak
Redaktor Naczelna „Gazety Sucholeskiej”

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych