[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo – Budżetowa i Rozwoju Gosp. (luty 2018)

Autor:

Komisja spotkała się 26 lutego br. Radni zajmowali się przede wszystkim opiniowaniem uchwał na najbliższą sesję. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej.

Przedyskutowano też szereg uwag mieszkańców zgłoszonych do tego planu. Zaakceptowano również nowelizację uchwał budżetowych: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2018-2029 oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2018 r. Pozytywnie odniesiono się również do projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, gdyż w naszej gminie mamy uchwałę o tzw. zadaniach lokalnych, na mocy której jednostki pomocnicze otrzymują na dany rok fundusze na drobne zadania w zależności od liczby zameldowanych mieszkańców.

Nie wyrażono natomiast zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres do 30 lat, dotyczącej działki nr 869/5 z obrębu Suchy Las. Zgoda skutkowałaby powstaniem w tym rejonie kolejnego marketu przeciwko czemu stanowczo zaprotestowali mieszkańcy wschodniej części Suchego Lasu. W związku z tą sytuacją Komisja przyjęła mój wniosek o wywołanie dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lista Publikacji Ogólnogminnych