[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (czerwiec 2017)

Autor:

W czerwcu Komisja obradowała dwukrotnie. 8 czerwca 2017 r. członkowie Komisji wizytowali tereny rekreacyjne zlokalizowane we wschodniej części Suchego Lasu. Były to: zbiornik Ryga wraz z otoczeniem, plac zabaw, siłownia plenerowa i boisko przy ulicy Bogusławskiego oraz plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Meteorytowej. Radni ocenili stan i możliwości rozwoju tych obiektów. Zauważyli też pewną prawidłowość, jaką jest niekorzystna lokalizacja terenów rekreacyjnych przy ruchliwych ulicach. W dwóch przypadkach (ul. Bogusławskiego i Meteorytowa) wynika ona z błędów planistycznych – w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano miejsc na rekreację wewnątrz osiedli. Skutkiem tego place zabaw i siłownie powstały, tam gdzie można było je „wcisnąć”. Dla terenu przy ul. Meteorytowej Komisja zaproponowała budowę ekranu akustycznego. Radni odwiedzili także nieużytek o powierzchni 7 ha, znajdujący się w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Bogusławskiego. Teren ten niedługo zostanie przejęty przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele rekreacyjne. Rozmawiano na temat możliwości zagospodarowania tego obszaru, wskazując jednocześnie, że Suchy Las nie posiada rezerwy terenowej pod cmentarz.

Następnie Komisja przeniosła się na ul. Nizinną, przy której znajduje się duży, niezagospodarowany plac. Po zmianie planu miejscowego ma tu powstać mały park – miejsce aktywności sportowej i wypoczynku. Radni zapoznali się z dwoma wariantami koncepcji zagospodarowania tego obszaru wykonanymi na zlecenie Urzędu Gminy. W lutym 2017 r. plac został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, który zakłada przeznaczenie trenu zgodne z wcześniejszą koncepcją.

Kolejne posiedzenie KKiOŚ odbyło się 20 czerwca w Złotnikach Wsi. Pani sołtys Ewa Korek zaprosiła radnych na spacer, podczas którego omówiła problemy z jakimi boryka się ta jednostka. Wskazywała między innymi na konieczność:

  • poszerzenia światła drogi gruntowej prowadzącej do Kiekrza,
  • częstszego koszenie trawy na terenach komunalnych,
  • odchwaszczenia boiska do siatkówki plażowej,
  • rozwiązania problemu złego odprowadzania wód opadowych do stawu,
  • budowy parkingu przy budynku przedszkola,
  • poprawienia organizacji ruchu poprzez budowę szykan,
  • uprzątnięcia dzikich wysypisk śmieci w pobliskim lasku.

Wszystkie wnioski zebrane podczas posiedzeń wyjazdowych zostały przekazane wójtowi.

Następnie radni opiniowali pięć projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy. Jeden z nich nie zyskał aprobaty – Komisja nie zgodziła się na przedłużenie dzierżawy całej powierzchni działki przy ul. Jeżynowej w Suchym Lesie, ponieważ znajduje się tam ważny trójkąt bezpieczeństwa. Obecnie jest on zarośnięty krzewami i ogrodzony, w związku z czym nie zapewnia dobrej widoczności na skrzyżowaniu ulic Jeżynowej i Truskawkowej. Radni rekomendowali wykluczenie z dzierżawy trójkąta, a następnie usuniecie rosnących tam krzewów. Ważny projekt uchwały dotyczył pomocy finansowej dla Powiatu na realizację ronda u zbiegu ulic Sucholeskiej, Perłowej i Powstańców Wielkopolskich w Suchym Lesie. Mimo, że kwotę na projekt zagwarantowano w tegorocznym budżecie gminy, to jednak ze względu na umowę ze Starostwem Powiatowym, środki należało przesunąć na przyszły rok.

Lista Publikacji Ogólnogminnych